Du är här

2016-02-26

Deflamo AB : Beslut om företrädesemission om cirka 20 miljoner kronor

Extra bolagsstämma i Deflamo AB (publ) den 26 februari 2016 beslutade att
godkänna styrelsens beslut från den 26 januari 2016 om nyemission av aktier
med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje aktie i Deflamo som
innehas på avstämningsdagen för emissionen, den 2 mars 2016, berättigar till
en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna nio (9)
nya B-aktier i Bolaget. Teckningskursen är 2,15 kronor per aktie, vilket vid
full teckning motsvarar en total emissionslikvid om cirka 20 miljoner kronor
före emissionskostnader. Teckningstiden löper från och med den 4 mars 2016
till och med den 18 mars 2016, med rätt för styrelsen att förlänga
teckningstiden. Nyemissionen innebär att bolagets aktiekapital ökar med högst
4 655 461,50 kronor till totalt högst 9 828 198,50 kronor, genom en emission
av högst 9 310 923 nya aktier av serie B.

För möjliggörande av nyemissionen beslutade bolagsstämman även att ändra
bolagsordningen på så vis att aktiekapitalgränserna höjdes från nuvarande
lägst 1 940 000 kronor och högst 7 760 000 kronor till lägst 5 000 000 kronor
och högst 20 000 000 kronor samt lägsta och högsta antal aktier från lägst 3
880 000 aktier och högst 15 520 000 aktier till lägst 10 000 000 aktier och
högst 40 000 000 aktier.

Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att ingå i det
informationsmemorandum som förväntas offentliggöras den 29 februari 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per-Erik Velin, VD
Tel: +46 (0)70 674 21 85
E-mail:per-erik.velin@deflamo.com

Jan-Ove Aspeblad, Styrelseordförande
Tel: +46 (0)73-973 55 77
E-mail:joa521113@gmail.com

Beslut av extra bolagsstämma om företrädesemission
http://hugin.info/168489/R/1989833/730867.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Deflamo AB via Globenewswire

HUG#1989833

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.