Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-07

Deflamo AB: Deflamo AB: Uppdatering Karlshamnsfabriken och produktionsläge

Pressmeddelande Deflamo AB

Nyhetsuppdatering Karlshamnsfabriken och produktionsläge

Malmö den 7 juni 2017

Bakgrund

Deflamo beslutade 2015 att uppföra egen kapacitet för pilot- och
prototyptillverkning i syfte att i nästa steg utöka verksamheten till
industriell produktion. Efter inventering av etableringsorter beslutades att
förlägga fabriken till Karlshamn. Den industriella och processinriktade
miljön i Karlshamn, samt tillgången till ett stort leverantörsnätverk, var
avgörande för valet av placeringsort.

Deflamo sökte och erhöll inledningsvis tillstånd för pilottillverkning av
produkten i både pulverform och vätskeform med planen att utöka till ett
fullt miljötillstånd när större produktionskapacitet skulle behövas.

Patentansökningar för en ny och verifierad produkt, samt för den egna
produktionsprocessen, lämnades in 2016 och båda ansökningarna är sedan våren
2017 godkända.

Nuläge

Under 2017 har tillverkningsprocessen som patentansökan avser, genomgått ett
stort antal tester. Man kan nu konstatera att den s.k. mikrokristallisation
som eftersträvades fungerar på avsett vis och har avsedd kapacitet. Den
efterföljande torkningen av den pulverprodukt som utvecklats för användning i
mjukgjord PVC har dock varit betydligt mer komplicerad än förväntat och
bolaget kan ännu inte leverera den produkten i kommersiella volymer. Den
nuvarande torkutrustningen ger inte den torrhalt, för den produkten, som
behövs för att leverera den kvalitet Deflamo eftersträvar. Analys och
provning pågår för att avgöra vilken av flera alternativa metoder som är mest
fördelaktig. Ett alternativ är att tilläggsinvestera i torkutrustning. Ett
annat alternativ är att modifiera pulveregenskaperna vilket skulle kunna
innebära att befintlig utrustning är tillräcklig.

Den befintliga pulverprodukten för mjukgjord PVC produceras sedan tidigare av
en legotillverkare i Storbritannien med vilken Deflamo har ett nära
samarbete. Sammantaget ger detta bolaget möjlighet att ingående utvärdera
vilken teknik som kommer att vara den mest resurs- och kostnadseffektiva,
samt när och i vilken omfattning en tilläggsinvestering görs.

Pilotanläggningen står sålunda som beskrivits ovan i dagsläget ännu inte klar
för produktion av kommersiella volymer av pulverprodukten för mjukgjord PVC.
Däremot finns ett flertal områden som under tiden har utvecklats och
effektiviserats, bl.a. rörande Deflamos vätskebaserade produkter och
pulverprodukter för andra områden än mjukgjord PVC.

* Utveckling och driftsättning för produktion av alla vätskebaserade
produkter, Apyrum Liquid innefattande produkten Apyrum Biofiber, har
genomförts med mycket lyckade resultat. Tillverkning och leverans av dessa
kan nu ske i kommersiella kvantiteter.
* Utvärdering av de pulverprodukter som kan tillverkas idag görs genom tester
i andra plaster än mjukgjord PVC. Flera olika pulverrecept som bolaget har
utvecklat den senaste tiden ska utvärderas i olika plaster och material och
där dess unika egenskaper är till fördel. Exempel är vattenbaserad färg och
lack, bestrykning och lim.
* Fabriken har nu god kapacitet att arbeta med produktutveckling, både egen
och tillsammans med kunder. Under våren har mer än 60 olika prover och
prototyper tillverkats och utvärderats, dels i direkta kundprojekt men
också i nationella och europeiska utvecklingsprojekt där Apyrum ingår.
* Fabriken i Karlshamn har övertagit, och utökat, den produkt- och
materialhantering som tidigare skötts i Malmö. Detta har inneburit stora
förbättringar och effektiviseringar av lager- och systemhantering samt
kvalitetsanalyser och logistik.
* Installationer och rutiner har gjorts på ett sådant sätt att verksamheten
är förberedd, och har kapacitet, för betydande uppskalning i produktionen.
* Under uppbyggnaden har verksamheten i Karlshamn löpande följt och
uppgraderat de säkerhetsföreskrifter och regelverk som gäller för hantering
av kemikalier, exempelvis för organiska syror och baser.
* Pilotfabriken är för närvarande bemannad med en verksamhetsledare och en
operatör, samt projektledare och labbresurs för process- och
produktutveckling.

Läs mer om Deflamo AB påwww.deflamo.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johnny Bodin, VD
Fredrik Westin, CTO
Tel: +46 (0)700 92 07 39 Tel:
+46 (0)70 418 49 59
E-mail:johnny.bodin@deflamo.com
E-mail:fredrik.westin@deflamo.com

Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför
miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är
ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt
nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö
och hälsa. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets
Certified Advisor.

Informationen publicerades den 7 juni 2017 kl. 10.55 CET.

2017-06-07_Nyhetsuppdatering Produktionsläge
http://hugin.info/168489/R/2111132/802611.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Deflamo AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.