Du är här

2017-08-29

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari – juni 2017

Cortus Energy AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari – juni 2017

Kista, 2017-08-29 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Andra kvartalet 2017

• Rörelseresultatet uppgick till -3,8 (-3,3) MSEK.

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,8 (-3,3) MSEK.

• Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till
-0,02 (-0,04) SEK.

• Cortus Energy ska framställa förnybar energi till Höganäs AB:s
produktion. Höganäs AB och Cortus Energy har den 17 april slutit ett
långsiktigt avtal för att etablera en kontinuerlig leverans av förnybar
energigas och andra energiprodukter i kommersiell skala.

• I maj genomfördes en företrädesemission av Units, aktier med
tillhörande vederlagsfria teckningsoptioner. Emissionen inbringade 17,3 MSEK
före emissionskostnader. I den mån teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut för
teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare 6,5 MSEK i december 2017.
Emissionslikviden från företrädesemissionen ska användas för att säkerställa
uppförandet av en första industriell modulär WoodRoll® på 6 MW hos Höganäs
2018.

Forest Energy senarelägger första order till Japan enligt PM 2017-06-30

JAN-JUNI 2017

• Rörelseresultatet uppgick till -9,2 (-10,1) MSEK.

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -9,3 (-10,2) MSEK.

• Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till
-0,04 (-0,09) SEK.

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

· En förstudie kring ersättning av gasol hos ett svenskt pappersbruk har
slutförts och visar på ett positivt resultat.

· En första potentiell samarbetspartner från Kalifornien har besökt
testanläggningen i Köping.

· Vid upphandling av processutrustning för Höganäs har nya leverantörer
med ny teknik tillkommit. Detta har inneburit klara tekniska framsteg jämfört
med testanläggningen i Köping men också högre kostnader.

Rolf Ljunggren, VD, telefon 08-588 866 30

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.