Du är här

2018-08-31

Delete Group Oyj: STARKT ANDRA KVARTAL, FORTSATT ÅTERHÄMTNING FÖR RIVNINGSTJÄNSTER

Börsmeddelande 31 augusti 2018, klockan 12:45 EEST

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER
DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR
OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA
OLAGLIG.

DELETE GROUP OYJ

Delårsrapport januari-juni 2018 (IFRS, IAS 34, oreviderad)

STARKT ANDRA KVARTAL, FORTSATT ÅTERHÄMTNING FÖR RIVNINGSTJÄNSTER

HÖJDPUNKTERNA I APRIL-JUNI 2018 (LAGSTADGADE)

· Omsättningen ökade med 19 % till 52,4 miljoner euro (Q2 2017:
43,9)

· EBITDA ökade med 6,9 miljoner euro till 7,5 miljoner euro (0,7)
· EBIT ökade med 6,5 miljoner euro till 5,1 miljoner euro (-1,4)
· Nettoskuldsättningen ökade med 24 % till 104,7 (84,4) miljoner
euro

· Det operativa kassaflödet minskade med -0,4 miljoner euro till
-0,3 (0,1) miljoner euro

· Två strategiska förvärv genomfördes under det andra kvartalet:
hissrivningsföretaget Karhupurku Oy i Finland och
industrisaneringsföretaget Waterjet Entreprenad Karlstad AB i Sverige

HÖJDPUNKTERNA I JANUARI-JUNI 2018 (LAGSTADGADE)

· Omsättningen ökade med 13 % till 89,2 (79,0) miljoner euro
· EBITDA ökade med 5,9 miljoner euro till 7,3 miljoner euro (1,4)
· EBIT ökade med 5,2 miljoner euro till 2,4 miljoner euro (-2,8)
· Det operativa kassaflödet ökade med 3,3 miljoner euro till 0,2
(-3,1) miljoner euro

NYCKELTAL

+-------------------+--------+------+-----------+-------+-------+-----------+-------+
|LAGSTADGADE |4-6/2018|4-6/20|Förändring |1-6/201|1-6/201|Förändring |1-12/20|
| | | | | | | | |
| | |17 | |8 |7 | |17 |
+-------------------+--------+------+-----------+-------+-------+-----------+-------+
|Omsättning, MEUR |52,4 |43,9 |19,3 % |89,2 |79,0 |12,9 % |177,3 |
+-------------------+--------+------+-----------+-------+-------+-----------+-------+
|EBITDA, MEUR |7,5 |0,7 |1 035,4 % |7,3 |1,4 |420,1 % |14,8 |
+-------------------+--------+------+-----------+-------+-------+-----------+-------+
|Justerat EBITDA, |7,7 |1,2 |545,3 % |8,0 |2,2 |267,6 % |16,1 |
|MEUR | | | | | | | |
+-------------------+--------+------+-----------+-------+-------+-----------+-------+
|Justerat EBITDA, % |14,7 % |2,7 |12,0 % |9,0 % |2,8 % |6,2 %-enh. |9,1 % |
|av omsättning | |% |-enh. | | | | |
+-------------------+--------+------+-----------+-------+-------+-----------+-------+
|EBIT, MEUR |5,1 |-1,4 |452,6 % |2,4 |-2,8 |185,5 % |6,7 |
+-------------------+--------+------+-----------+-------+-------+-----------+-------+
|Justerad EBIT, |5,3 |-0,9 |680,9 % |3,1 |-2,0 |256,1 % |8,0 |
|MEUR | | | | | | | |
+-------------------+--------+------+-----------+-------+-------+-----------+-------+
|Justerad EBIT, % av|10,1 % |-2,1 |12,2 % |3,5 % |-2,6 |6,1 %-enh. |4,5 % |
|försäljningen | |% |-enh. | |% | | |
+-------------------+--------+------+-----------+-------+-------+-----------+-------+
|Vinst (-förlust) |2,8 |-6,2 |145,8 % |-2,6 |-9,1 | 70,9 % |-2,8 |
|för perioden, MEUR | | | | | | | |
+-------------------+--------+------+-----------+-------+-------+-----------+-------+
|Operativt |-0,3 |0,1 |-307,6 % |0,2 |-3,1 |107,7 % |5,7 |
|kassaflöde, MEUR | | | | | | | |
+-------------------+--------+------+-----------+-------+-------+-----------+-------+
|Nettoskuldsättning,|104,7 |84,8 |23,5 % |104,7 |84,8 |23,5 % |90,0 |
|MEUR | | | | | | | |
+-------------------+--------+------+-----------+-------+-------+-----------+-------+

+--------------+------+-------+-----------+------+------+-----------+----------+
|Jämförbara |4-6/20|4-6/201|Förändring |1-6/20|1-6/20|Förändring |1-12/2017 |
|finanser1) |18 |7 | |18 |17 | | |
+--------------+------+-------+-----------+------+------+-----------+----------+
|Omsättning, |53,2 |49,6 |7,1 % |90,4 |90,3 |0,0 % |202,6 |
|MEUR | | | | | | | |
+--------------+------+-------+-----------+------+------+-----------+----------+
|Justerat2) |7,8 |2,2 |249,4 % |8,0 |3,7 |113,7 % |21,1 |
|EBITDA, | | | | | | | |
|MEUR | | | | | | | |
+--------------+------+-------+-----------+------+------+-----------+----------+
|Justerat |14,6 |4,5 % |10,2 % |8,9 |4,1 |4,7 %-enh. |10,4 % |
|EBITDA, % |% | |-enh. |% |% | | |
|av omsättning | | | | | | | |
+--------------+------+-------+-----------+------+------+-----------+----------+
|Justerad EBIT,|5,3 |-0,1 |4 993,8 % |3,1 |-0,9 |437,6 % |11,9 |
|MEUR | | | | | | | |
+--------------+------+-------+-----------+------+------+-----------+----------+
|Justerad EBIT,|10,0 |-0,2 |10,3 % |3,4 |-1,0 |4,5 %-enh. |5,9 % |
|% |% |% |-enh. |% |% | | |
|av | | | | | | | |
|försäljningen | | | | | | | |
+--------------+------+-------+-----------+------+------+-----------+----------+
|Vinst ( |2,9 |-5,7 |150,2 % |-2,7 |-8,4 |68,2 % |0,1 |
|-förlust) | | | | | | | |
|för perioden, | | | | | | | |
|MEUR | | | | | | | |
+--------------+------+-------+-----------+------+------+-----------+----------+

1) Definition av jämförbara finanser: förvärvade (avyttrade)
verksamheters rapporterade resultat tillagda (borttagna) för den
nuvarande perioden och jämförelseperioden i ett jämförbart format,
som om transaktionen ägt rum i början av verksamhetsåret.

2) Justeringsdefinition: justeringar är betydande poster utanför den
reguljära verksamheten som påverkar jämförbarheten, t.ex. utgifter
relaterade till förvärv, utgifter relaterade till omstrukturering av
affärsverksamheten samt andra betydande särskilda kostnader.

PROGNOS FÖR 2018 (OFÖRÄNDRAD)

Industriell rengöring och Återvinningstjänster förväntas visa fortsatt
goda resultat och återhämtningen för Rivningstjänster väntas
fortsätta under 2018. Delete Groups lönsamhet förväntas förbättras
under 2018.

TOMMI KAJASOJA, CEO PÅ DELETE GROUP:

"Under det andra kvartalet låg koncernens resultat på en bra nivå
jämfört med föregående år. Efter en långsam start på grund av den
långa vintern ökade efterfrågan på industrirengöringstjänster. Den
största förbättringen av rörelsevinst kom emellertid från
Rivningstjänster där återhämtningen efter ett utmanande föregående år
fortsatte.

Omsättningen och lönsamheten inom Industriell rengöring låg på en bra
nivå under andra kvartalet och växte jämfört med föregående år.
Lönsamheten under det andra kvartalet påverkades i viss mån negativt
av utmaningar kring arbetskraftens produktivitet eftersom efterfrågan
och arbetsbelastningen var ojämnt fördelad mellan de olika
regionerna. Vi har redan vidtagit åtgärder för att omlokalisera vissa
av våra resurser inom Industriell rengöring för att uppnå bättre
balans och förbättrat resursutnyttjande framöver.

Andra kvartalet 2018 gick som förväntat för Rivningstjänster, med
förbättrad lönsamhet trots att avsaknaden av betydande projekt i
Sverige fortsatte att minska den konsoliderade försäljningsvolymen.
De åtgärder som har vidtagits sedan 2017 för att stärka kapaciteten
för projekthantering och kontrollerna i Sverige i synnerhet har haft
gynnsam effekt på Rivningstjänsters lönsamhet under de senaste
kvartalen. I dag och framöver kommer Rivningstjänsters
förbättringsprogram att framhäva vikten av ett kraftfullare
försäljningsarbete och nordiskt samarbete för att uppnå
omsättningsmålen.

Omsättningen och lönsamheten inom Återvinningstjänster växte från
ifjol trots negativa effekter av en fortsatt låg efterfrågan på
återvunnet bränsle (REF) som orsakat ökade process- och
styrkostnader.

Vi gjorde ett viktigt strategiskt förvärv i Sverige i juni i och med
köpet av Waterjet Entreprenad Karlstad AB, som betjänar kunder inom
industriell rengöring i Karlstadsområdet och ger Delete ny geografisk
räckvidd. Waterjet-förvärvet kommer också att ge oss möjlighet att
stärka närvaron i den sydvästra delen av Sverige och skapa synergier
med vår befintliga verksamhet i Göteborg och Sölvesborg. Vi
förvärvade även i maj ett litet men strategiskt viktigt företag,
Karhupurku Oy (Finland). I och med förvärvet utökar vi vår
tjänsteportfölj med hissrivning och verksamheten kommer att utvidgas
gradvis under kommande kvartal med start i Finland.

Vårt strategigenomförande fortlöper också framgångsrikt. Vi har
fortsatt att vidta åtgärder för att säkerställa en stark och lönsam
tillväxt, både organiskt och genom tilläggsförvärv. Delete Group
kommer att fortsätta investera för tillväxt och effektivitet inom
alla tre affärsområden och dra nytta av synergier mellan
verksamheterna i Finland och Sverige."

DRIFTSMILJÖN

Industriell rengöring

Den grundläggande efterfrågan på industriella rengöringstjänster är
fortsatt stabil och efterfrågan från industrin förväntas ligga kvar
på en liknande nivå som under 2017. Marknaden utvecklas fortsatt i
allt högre grad mot mer komplexa projekt som ställer höga krav på
leverantörer i fråga om miljö, hälsa och säkerhet, vilket är en
fördel för stora professionella aktörer.

Rivningstjänster

Den finska och svenska byggmarknaden fortsätter att utgöra en gynnsam
miljö för Rivningstjänster. Det åldrande byggnadsbeståndet i de båda
länderna ger också möjlighet till ytterligare efterfrågan på
renoveringstjänster, i fall där byggnader från 1960-tal och tidigt
1970-tal nu renoveras. Fastigheter inom offentlig sektor, i synnerhet
kommunala fastigheter som sjukhus och skolor, kräver renovering eller
till och med rivning. Antalet nya bygglov har förvisso minskat, men
den övergripande byggmarknadens efterfrågan på rivningstjänster
ligger på en fortsat...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.