Du är här

2017-09-04

Delta Minerals: Delta Environmental Projects beslutar att genomföra en företrädesemission om 16,6 MSEK

DELTA ENVIRONMENTAL PROJECTS BESLUTAR ATT GENOMFÖRA EN FÖRETRÄDESEMISSION OM 16,6 MSEK

Delta Environmental Projects AB beslutar att genomföra en företrädesemission om 16,6 MSEK Styrelsen i Delta Environmental Projects AB (Bolaget) har den 4 september 2017, med stöd av bemyndigande givet av aktieägarna vid årsstämman den 28 juni 2017, beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 332 312 608 aktier av serie B. Bolaget vill framför allt utveckla produktionsanläggningen i Antique, Filippinerna, i samband med förberedelserna för eventuell export av sand till det börsnoterade Gallant Venture Ltd, Singapore.
Rätt att teckna aktier av serie B ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid en (1) innehavda aktie per avstämningsdagen den 11 september 2017, oavsett innehavd serie, berättigar till teckning av två (2) nya aktier av serie B.
Teckningskurs är 0,05 kr per aktie av serie B (pre-money värde 8,3 MSEK).
Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 11 september 2017.
Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att delta i emissionen är den 7 september 2017.
Teckning av aktier av serie B med stöd av teckningsrätter ska ske under perioden från och med den 13 september 2017 till och med den 27 september 2017, genom samtidig betalning.
Teckning av aktier av serie B utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tidsperiod.
Handel med teckningsrätter äger rum på Mangoldlistan under perioden från och med den 13 september 2017 till och med den 25 september 2017.
Handel med Betalda Tecknade Aktier (BTA) äger rum på Mangoldlistan under perioden från och med den 13 september 2017 och fram till dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Innan teckningstiden inleds kommer fullständiga villkor att publiceras i ett Informationsmemorandum, som kan laddas ner från www.deltaminerals.se http://www.deltaminerals.se samt www.partnerfk.se http://www.partnerfk.se .

Finansiell rådgivare

Partner Fondkommission AB

Legal rådgivare

Synch Advokat AB

2017-09-04

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se mailto:hakan.gustafsson@deltaminerals.se , mobil +46-70-268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se mailto:christian.bonnelyche@deltaminerals.se , mobil+46-76 866 31 61

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Delta Minerals Pressrelease 2017-09-04.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21058

Fakta om Bolaget
Delta Environmental Projects AB är ett bolag vars aktier handlas på Mangoldlistan. Det är ett publikt svenskt aktiebolag som är moderbolag i en koncern med rättigheter att genomföra miljöprojekt för eroderat material i Filippinernas floder med regionala/lokala myndigheters tillstånd. Bolagets mål är att påbörja verksamhet för utvinning av fyllnadssand och byggmaterialsand för export.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.