Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-20

Delta Minerals: Kallelse till extra bolagsstämma i Delta Environmental Projects AB (publ)

Aktieägarna i Delta Environmental Projects AB (publ), org. nr.
556935-5711 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma

Tid: Torsdagen den 10 november 2016, kl 13.00
Plats: Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.

Deltagande och anmälan
Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden

AB förda aktieboken torsdagen den 3 november 2016, och dels anmäla sin
avsikt att delta i bolagsstämman till Bolaget senast den 4 november
2016.

Anmälan till stämman sker till Bolaget via e-post till
ir@deltaminerals.se eller per telefon 073-145 14 41.

Fullmaktsformulär
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt
för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida
www.deltaminerals.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Val av styrelse
8. Ersättning till styrelsen
9. Bemyndigande av styrelsen att besluta om samt verkställa beslut om
avnotering av bolagets aktier på Aktietorget till förmån för notering
på alternativ marknadsplats

10. Riktlinjer avseende ersättning till ledande befattningshavare samt
till bolaget närstående konsulter

11. Stämmans avslutande
Information om förslag till besluten kommer att finnas på bolagets
hemsida senast två veckor före stämman.

Stockholm den 20 oktober 2016
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/delta-minerals/r/kallelse-till-extra-bolagssta...
http://mb.cision.com/Main/11613/2104455/577177.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.