Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-26

Destia: DESTIAN LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS KASVOIVAT, TILAUSKANTA VAHVA

Destia Group Oyj

PÖRSSITIEDOTE

26.10.2016 kello 9.00

Tämä on tiivistelmä Destian osavuosikatsauksesta tammi-syyskuulta
2016. Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen
liitteenä sekä saatavilla osoitteesta www.destia.fi.

Destian osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2016

DESTIAN LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS KASVOIVAT, TILAUSKANTA VAHVA

· Liikevaihto kasvoi 6,1 prosenttia, 352,1 (331,8) miljoonaan
euroon.

· Liiketulos kasvoi yli 30 prosenttia, 10,2 (7,9) miljoonaan euroon.
· Tilauskanta oli 749,0 (753,0) miljoonaa euroa.
· Työturvallisuus jatkaa erinomaisella tasolla: tapaturmataajuus oli
7,5 (7,1).

· Destian vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan nousevan ja
liikevoiton olevan edellisvuoden tasolla.

Markkinaohjeistusta vuodelle 2016 muutettu

· Uusi ohjeistus: Destian vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan
nousevan ja liikevoiton olevan edellisvuoden tasolla.

· Aiempi ohjeistus: Destian vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan
nousevan ja liikevoiton jäävän edellisvuodesta, koska liiketoiminnan
muiden tuottojen arvioidaan jäävän edellisvuotta pienemmiksi.

Avainluvut (IFRS), 7-9/2016 7-9/2015 1-9/2016 1-9/2015 1-12/2015
Milj. EUR

Liikevaihto 152,0 152,2 352,1 331,8 462,8
Liiketulos 11,4 11,5 10,2 7,9 12,9
% liikevaihdosta 7,5 7,6 2,9 2,4 2,8
Katsauskauden tulos 8,4 8,3 6,7 3,6 6,7
% liikevaihdosta 5,5 5,5 1,9 1,1 1,5
Sijoitetun pääoman 10,7 8,2 9,4
tuotto, %
Tulos/osake EUR 65,90 24,49 56,14
Omavaraisuusaste, % 30,6 29,2 31,2
Nettovelkaantumisaste, 48,6 83,5 32,6
%
Henkilöstö keskimäärin 1 485 1 505 1 505
Poissaoloon johtaneet 7,5 7,1 7,6
työtapaturmat *)
Tilauskanta 749,0 753,0 717,4
katsauskauden lopussa

*) Työtapaturmat
miljoonaa työtuntia
kohden

Toimitusjohtaja Hannu Leinonen kommentoi katsauskautta:

"Destian liikevaihto ja liiketulos kasvoivat edellisvuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna piristyneen infra-markkinan mukana. Olen
tyytyväinen tilauskantamme kehitykseen tiukasta kilpailutilanteesta
huolimatta. Suurien hankkeiden määrän vähentyessä olemme onnistuneet
kasvattamaan yksityisasiakkaiden määrää asiakastyöhön tekemiemme
panostusten johdosta. Kuluneen kesän aikana Destiassa on
työskennellyt ennätysmäärä harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä
tositoimijoidemme tukena, mikä osoittaa alan kiinnostavan
tulevaisuuden osaajia.

Destian vuoteen 2022 ulottuva strategia on jaettu kolmeen
kolmivuotiseen liiketoimintakauteen. Kuluva vuosi päättää ensimmäisen
kolmivuotisen liiketoimintasuunnitelmakauden. Päättyvänä kautena
olemme onnistuneet kasvattamaan osuuttamme liiketoimintakauden
kasvukärjissämme ratarakentamisessa ja -kunnossapidossa sekä
kalliorakentamisessa. Energiainfran osalta jatkamme valmistelua
kasvun aikaansaamiseksi.

Katsauskaudella toteutetun vuosittaisen ulkopuolisen tahon suorittaman
henkilöstötutkimuksen tulokset ovat positiiviset. Tutkimuksen
kokonaiskeskiarvo asteikolla 1-5 oli 3,91, jatkaen jo useamman vuoden
noususarjaansa. Myös arvio Destiasta yrityksenä ja työnantajana sai
hyvät arvosanat. Kokonaisuutena tulokset olivat myös selvästi
parempia kuin vertailuyrityksissä. Henkilöstötutkimuksen tulokset
osoittavat, että tehdyt toimenpiteet henkilöstön kehittämiseksi
kantavat hedelmää.

Katsauskaudella asetimme uuden kolmivuotiskauden tavoitteet ja
valitsimme painopistealueet niihin pääsemiseksi."

Näkymät vuodelle 2016

Suomen talouden arvioidaan kasvavan tänä vuonna hieman pääasiassa
rakennusinvestointien tukemana. Infra-rakentamisen kysyntä säilynee
suunnilleen samanlaisena kuin alkuvuonna. Alueellisesti rakentaminen
painottuu pääkaupunkiseudulle, mutta hallituksen kevään kehysriihessä
tekemä toimenpideohjelma tasapainottaa tilannetta sisältämällä
hankkeita ympäri Suomen. Infran suurhankkeiden vähentyessä kilpailuun
on tulossa lukumäärällisesti monia pienempiä hankkeita. Tämän
arvioidaan pitävän inframarkkinan tilanteen ennallaan.

Infra-alan näkymät ja Destian useammalle vuodelle ulottuva tilauskanta
antaa hyvän perustan liikevaihdon positiiviselle kehitykselle. Myös
asiakastyön ja projektienhallinnan parantamiseksi tehdyt toimenpiteet
tukevat liiketoiminnan volyymien ja kassavirran säilymistä
kohtuullisella tasolla kireästä kilpailusta huolimatta.

Markkinaohjeistus vuodelle 2016

Destian vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan nousevan ja liikevoiton
olevan edellisvuoden tasolla.

Markkinaohjeistusta vuodelle 2016 muutettu:

· Uusi ohjeistus: Destian vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan
nousevan ja liikevoiton olevan edellisvuoden tasolla.

· Aiempi ohjeistus: Destian vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan
nousevan ja liikevoiton jäävän edellisvuodesta, koska liiketoiminnan
muiden tuottojen arvioidaan jäävän edellisvuotta pienemmiksi.

Vantaalla 25.10.2016

Destia Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000 ja talous- ja
rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, p. 050 302 2485

Taloudellinen tiedottaminen
Destia julkaisee vuoden 2016 tilinpäätöksen 10.2.2017.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.destia.fi

Destia: Destia on infra- ja rakennusalan palveluyhtiö, joka rakentaa,
ylläpitää ja suunnittelee liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne-
ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Vuonna
2015 yhtiön liikevaihto oli yli 460 miljoonaa euroa. Toteutamme
toimivampaa maailmaa pala palalta 1 500 destialaisen voimin ympäri
Suomen.

Destia-konsernin osavuosikatsaus Q3 2016
(http://mbpublicbinaryproxy/Public/9573/2108814/a1b6b7477af3c0b1.pdf)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/fi/destia/r/destian-liikevaihto-ja-liiketulos-kas...
http://mb.cision.com/Main/9573/2108814/580214.pdf
http://mb.cision.com/Public/9573/2108814/a1b6b7477af3c0b1.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.