Du är här

2018-08-10

DevPort: DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari-juni 2018

Press release · 10 augusti, 2018 08:30 CEST

DevPort AB (publ) ("DevPort" eller "Bolaget") presenterar en stark
delårsrapport med fortsatt god tillväxt. Vid periodens utgång
sysselsatte DevPort drygt 360 personer vilket kommer få positiva
effekter på resultatutvecklingen under hösten och vintern.

Kvartal 2 (april-juni 2018)

Omsättningen för kvartalet ökade med 37 % till 82,4 (60,0) MSEK.

EBITA uppgick till 7,6 (4,9) MSEK (ökning med ca 55 %).

EBITA-marginalen uppgick till 9,2 (8,1) %

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,6 (4,9) MSEK

Resultat före skatt (EBT) uppgick till 7,5 (4,8) MSEK

Resultat efter skatt uppgick till 5,9 (3,7) MSEK

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,19 (0,84)
SEK (justerat efter fondemission, split och nyemission).

Soliditeten uppgick till 42 (27,8) %

Första halvåret (jan-juni 2018)

Omsättningen för halvåret ökade med 37 % till 157,4 (114,8) MSEK.

EBITA uppgick till 15,1 (8,4) MSEK (ökning med ca 80 %).

EBITA-marginalen uppgick till 9,6 (7,3) %

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 15,0 (8,4) MSEK

Resultat före skatt (EBT) uppgick till 14,9 (8,1) MSEK

Resultat efter skatt uppgick till 11,6 (6,3) MSEK

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,36 (1,45)
SEK (justerat efter fondemission, split och nyemission).

Soliditeten uppgick till 42 (27,8) %

Delårsrapporten i sin helhet återfinns också på Bolagets hemsida,
www.devport.se

VD:n har ordet

Kvartalet som gått

Det andra kvartalet 2018 för DevPort kan sammanfattas med - Fortsatt
bra utveckling!

Omsättningen ökade med ca 37 %, jämfört med andra kvartalet 2017, till
82 MSEK. EBITA ökade med ca 55 %, jämfört med andra kvartalet 2017,
till 7,6 MSEK.

Tillväxttakten är fortsatt hög under perioden och består till stora
delar av organisk tillväxt men förvärvet av ACT Competence AB, som
skedde i april, bidrar också positivt till tillväxten.

Beläggningsgraden är också fortsatt hög under perioden och beräknas så
vara under året.

Vid periodens utgång sysselsatte DevPort drygt 360 personer vilket
kommer få positiva effekter på resultatutvecklingen under hösten och
vintern.

Tillväxttakten för DevPort är högre just nu än vad som tidigare har
kommunicerats vad gäller långsiktig tillväxt vilket kan föranleda att
vi kan komma att revidera upp DevPorts långsiktiga mål. I nuläget
ligger dock det långsiktiga målet fast om en omsättning om en halv
miljard kronor med god lönsamhet om 3-5 år.

Under perioden har DevPort firat sitt 10-årsjubileum. I samband med
10-årsjubileumet så har DevPort tecknat avtal med hjälporganisationen
Star for Life där DevPort bl.a. under tre års tid kommer stötta och
sponsra en skola i Sydafrika. Detta arbete är en del av
DevPort-koncernens CSR-arbete (Corporate Social Responsibility
arbete).

I maj månad tecknade DevPort ramavtal med ett större internationellt
bolag inom fordonsindustrin rörande konsulttjänster inom bl.a.
produktutveckling, produktionsutveckling, inbyggda system och IT. Vi
bedömer det årliga ordervärdet till mellan 35 - 70 miljoner kronor
för de närmaste åren.

DevPorts fyra största ramavtalskunder (Volvo Cars, Scania, CEVT och AB
Volvo) är också några av Sveriges största företag.

Integrationen av ACT Competence går över förväntan och verksamheten
bidrar redan till den positiva resultatutvecklingen för DevPort.

Framtiden

Vi ser en fortsatt stark konjunktur inom fordonsindustrin och DevPorts
kunder signalerar fortsatt stora behov inom DevPorts samtliga
affärsområden. Fordonsindustrin i Sverige står idag, enligt
branschorganisationen Bil Sweden, för ca 15 % av den totala svenska
exporten och 20 % av industriinvesteringarna i Sverige.
Fordonsindustrin är dessutom en av landets mest FoU-intensiva
näringar.

DevPort fortsätter att fokusera på fordonsindustrin med en relativt
stor andel av DevPorts totala omsättning. Bl.a. kommer DevPort
investera i nya utvecklingsmetoder (agile utveckling) och nya
affärskoncept kopplat till bl.a. Business over Lifetime. Detta i
kombination med DevPorts utbildningsverksamhet och de satsningar
framöver som vi gör inom området, kommer positionera DevPort högre
upp i värdekedjan hos våra kunder.

Antalet kunder utanför fordonsindustrin har ökat och vi har idag
kunder inom exempelvis livsmedelsindustrin som tillkommit tack var
förvärvet av ACT Competence.

Det nya affärsområdet inom IT växer enligt plan och vi ser en god
tillväxt framför oss under hösten 2018.

DevPorts CSR-arbete (beskrivet ovan) intensifieras under
hösten/vintern 2018 med bl.a. insamlingsprojekt och teknikprojekt.
Det känns mycket glädjande att DevPort kan bidra till att bl.a. ge
ungdomar i Sydafrika en tro på framtiden.

Till sist vill jag tacka alla våra ledare och medarbetare samt våra
partners. Ni gör ett fantastiskt jobb!

Lätt att känna sig fortsatt mycket stolt - Proud to be!

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post:
nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades av bolaget, för
offentliggörande den 10 augusti 2018 kl 08:30 CET.

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende
rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen.
DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden;
Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT.
Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig
utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca
40-50 % per år under de senaste åren och sysselsätter drygt 360
personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort
grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North
Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping,
Södertälje och Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/devport/r/devport-ab--publ--redovisar-delarsra...
http://mb.cision.com/Main/16542/2589798/889413.pdf
http://mb.cision.com/Public/16542/2589798/9b64d83323722732.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.