Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-18

DexTech: DexTech Medical AB Delårsrapport 1 juli - 30 september 2017

Sammanfattning av första kvartalet (juli - september 2017)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -1,8 (-1,6) MSEK
· Resultat per aktie* -0,13 (-0,11) SEK
· Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 10,3 (13,3) MSEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat
dividerat med genomsnittligt antal aktier, 14 752 833 aktier. Belopp
inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD:s kommentar

I september tecknade DexTech ett avtal med EY där EY exklusivt får
uppdraget att globalt identifiera intressenter avseendes licensiering
av DexTechs forskningsportfölj, särskilt för bolagets huvudkandidat
OsteoDex, bolagets fas2b-projekt för behandling av avancerad
prostatacancer, s.k. kastrationsresistent prostatacancer (CRPC).
OsteoDex fas2b-studie bedrivs i Sverige, Finland, Estland och
Lettland och går under hösten in i slutfas. Delresultaten har visat
sig mycket lovande och bolaget ser med tillförsikt fram mot
slutförandet av studien. Samarbetet med EY och dess globala närvaro,
ger DexTech en optimal exponering mot potentiella intressenter.

I mitten av augusti 2017 var 42 patienter av 60 planerade rekryterade
och deltar i studien. Inga allvarliga OsteoDex-relaterade
biverkningar har hittills rapporterats. Vår bedömning att hela 2017
kommer att behövas för fullrekrytering (60 patienter) kvarstår.
Budgetläget är oförändrat gott.

Anders R Holmberg

Verkställande direktör

Kontaktpersoner

Anders Holmberg, verkställande direktör, +46 73 324 27 82

Gösta Lundgren, CFO, +46 70 710 47 88

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18
oktober 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dextech/r/dextech-medical-ab-delarsrapport-1-j...
http://mb.cision.com/Main/11652/2369867/738062.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.