Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-18

DexTech: DexTech Medical AB:s företrädesemission övertecknad

Den 13 oktober 2016 avslutades teckningstiden i DexTech Medical AB:s
("DexTech") företrädesemission om högst cirka 15,3 MSEK, i vilken
även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Teckningsgraden
uppgick till cirka 138 %, inkluderat teckningsåtagare. Utifrån ovan
tilldelas garantitecknare inga aktier. DexTech tillförs därmed cirka
14,6 MSEK efter emissionskostnader, samt cirka 59 nya aktieägare.
Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag.

"Jag är mycket tacksam över utfallet i nyemissionen då vi nu har
kapital för att slutföra den pågående internationella kliniska fas
IIb-studien med vår huvudkandidat OsteoDex. Vi har en stark tro på
bolagets potential och jag vill än en gång tacka alla som visat sitt
intresse", säger DexTechs medgrundare och vd Anders R Holmberg".

Teckning och tilldelning

Teckningsgraden i nyemissionen uppgick till cirka 138 %, inkluderat
teckningsåtagare. Utifrån ovan tilldelas garantitecknare inga aktier.
Utfallet innebär att 590 113 aktier nyemitteras. DexTech tillförs
därmed cirka 14,6 MSEK efter emissionskostnader. 566 044 aktier
(cirka 96 % av emissionsvolymen) tilldelas tecknare med stöd av
företrädesrätt. De parter som tilldelas aktier utan stöd av
företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade
att skickas ut idag, den 18 oktober 2016.

Antal aktier och aktiekapital

När nyemissionen är registrerad hos Bolagsverket kommer det totala
antalet aktier i DexTech att uppgå till 14 752 833 stycken och
aktiekapitalet kommer att uppgå till 663 877,485 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betalda Tecknade Aktier) sker på AktieTorget fram till
dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna
registrering beräknas ske under första halvan av november 2016.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till DexTech i
samband med företrädesemissionen.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 406-15 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om DexTech, vänligen kontakta:

Gösta Lundgren - Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707-10 47 88

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 oktober 2016.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin
teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas
av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av
kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En
framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där
resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt
tydlig effekt i den högsta dosgruppen. DexTechs målsättning är att
senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive
läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dextech/r/dextech-medical-ab-s-foretradesemiss...
http://mb.cision.com/Main/11652/2103311/576398.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.