Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-05

DexTech: DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex under utvärdering

OsteoDex, bolagets fas 2b-projekt för behandling av avancerad
prostatacancer, s.k. kastrations-resistent prostatacancer (CRPC), är
avslutad och under utvärdering. Studien har titeln "A randomised,
double-blind, dose-finding, repeat dose Phase II multicentre study of
ODX for the treatment of patients with castration-resistant prostate
cancer (CRPC) and skeletal metastases" och bedrivs i Sverige
(Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Södersjukhuset i Stockholm och
Universitetssjukhuset i Örebro), Finland (Tampere University
Hospital), Estland (East Tallin Central Hospital och Tartu University
Hospital) samt i Lettland (Riga East University Hospital och
Daugavpils Regional Hospital).

Arbetet fokuseras nu på färdigställande av den formella
studierapporten, som väntas vara färdig under oktober månad 2018,
dvs. i enlighet med tidsplanen.

De positiva delresultat som kommunicerats under året kvarstår dvs.
OsteoDex har en kraftfullt hämmande effekt på ben-nedbrytande celler
hos en stor majoritet av patienterna med efterföljande sänkning av
nivåerna för övriga benmarkörer. Behandlingseffekt på
skelettmetastaserna ses med BSI-utvärdering (bone scan index) där den
positiva effekten, dvs. sänkning av BSI-värdet är i paritet med
publicerade data från befintliga CRPC-läkemedel.

OsteoDex tolereras mycket väl och inga allvarliga preparatbiverkningar
(s.k. drug related serious adverse events, SAE:s) har noterats.
Aktuella data från den vetenskapliga litteraturen och
läkemedelsmyndigheter poängterar vikten av att försöka bibehålla
skelettets styrka vid behandling av CRPC. Prekliniska studier med
OsteoDex visar att substansen de facto har skelettstärkande
egenskaper. Detta talar för att OsteoDex är potentiellt lämpligt
också för kombinationsbehandling med de övriga CRPC-läkemedlen.

EY's globala arbete med identifiering och kontakter med intressenter,
fortlöper enligt plan. En rad större företag har anmält sitt intresse
för att granska den förestående studierapporten där ett antal tecknat
sekretessavtal.

"- Vi ser fram mot att slutföra utvärderingen och gläds åt resultaten
som skall ses i perspektiv av att CRPC patienten är notoriskt
svårbehandlad/behandlingsresistent. Vi fokuserar nu på att
färdigställa studierapporten så att våra intressenter kan starta sin
utvärdering, säger vd Anders R Holmberg."

För ytterligare information

Gösta Lundgren - CFO & Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 september 2018.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin
teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas
av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av
kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En
framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där
resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt
tydlig effekt i den högsta dosgruppen. DexTechs målsättning är att
senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive
läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock
Market.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dextech/r/dextechs-fas-iib-studie-for-osteodex...
http://mb.cision.com/Main/11652/2608770/903225.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.