Du är här

2017-08-25

Diadrom Holding: Delårsrapport perioden januari-juni 2017 Diadrom Holding AB (publ)

Kvartal 2 (april - juni) 2017

· Omsättningen uppgick till 16,8 (12,3) Mkr, en ökning med 4,5 Mkr
eller 37,1 procent

· Rörelseresultatet (EBIT) blev i princip oförändrat och uppgick
till 2,1 (2,1) Mkr

· Rörelsemarginalen uppgick till 12,7 (16,9) procent
· Resultat före skatt uppgick till 2,1 (2,1) Mkr
· Resultat efter skatt uppgick till 1,7 (1,6) Mkr
· Vinst per aktie uppgick till 0,23 (0,22) kr
· Antalet anställda vid periodens utgång är 54 st vilket är 3 fler
än senaste kvartalsslut och 12 st fler än motsvarande tid föregående
år

Kvartal 1-2 (januari - juni) 2017

· Omsättningen uppgick till 32,1 (22,9) Mkr, en ökning med 9,2 Mkr
eller 40 procent

· Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,5 Mkr till 4,9 (3,4) Mkr
· Rörelsemarginalen uppgick till 15,2 (15,0) procent
· Resultat före skatt uppgick till 4,9 (3,4) Mkr
· Resultat efter skatt uppgick till 3,8 (2,7) Mkr
· Vinst per aktie uppgick till 0,52 (0,37) kr. För helåret 2016
uppgick vinst per aktie till 0,75 kr

· Årsstämma genomfördes den 16 mars där en utdelning om 0,75 kr per
aktie, totalt 5.461.230 kr beslutades. Utdelningen genomfördes 23
mars 2017.

Händelser efter periodens slut

· Diadrom får order inom diagnostikutveckling för kinesiskt
fordonsunderleverantör på ett projekt att utveckla, verifiera och
förvalta inbyggd mjukvara för fordonsdiagnostik (se pressrelease
2017-08-21).

Perioden i sammandrag (januari - juni 2017)

Det inledande halvåret för 2017 har varit starkt. Omsättningen var den
högsta i bolagets historia och var en kombination av god efterfrågan
samt en framgångsrik rekryteringsprocess. Omsättningen har ökat med
ca 40% sedan motsvarande period förra året och antalet anställda med
närmare 30%. Det råder dock hård konkurrens om personal, vilket
fortsatt är en utmaning.

Det är framförallt efterfrågan inom automotive som ökat under
perioden. Samhälle och industri genomgår en andra våg av
elektrifiering och digitalisering; ingen annanstans är detta mer
tydligt än inom fordonsindustrin. I centrum för den här trenden är
utvecklingen av tusentals mjukvarustyrda funktioner. De här
Autotech-systemen är ofta extremt komplexa och säkerhetskritiska
varför verifiering och diagnostik, som är Diadroms fokusområde, blir
alltmer centralt och tidskrävande. Efterfrågan inom övriga områden,
så som försvar och transport, var stabil under perioden. Projekt
utanför Automotive med Autotech som bas är fortsatt under tillväxt
(se pressrelease 2017-06-16).

Diadroms egna produkt för automatiserad verifiering och förvaltning av
mjukvarubaserade funktioner i nästa generations fordon, Diadrom
Dolphin, har fått allt större uppmärksamhet. Under första halvåret
har tre licensaffärer gjorts på Diadrom Dolphin, vilket är fler än
under hela 2016 då två licensaffärer genomfördes (pressrelease
2017-04-03 och 2017-05-09).

Under kvartalet utfördes en ägarspridning som resulterade i många nya
ägare och ökade handelsvolymer (pressrelease 2017-05-18).

Årsstämma

Den 16 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer
information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2017-03-16).

Kommande rapporttillfällen

20 oktober 2017 Delårsrapport Q3 2017

15 februari 2018 Bokslutskommuniké 2017

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är
bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

För fullständig rapport se bifogad pdf-fil.

Göteborg den 25 augusti 2017

Henrik Fagrell, VD

Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), Första Långgatan 19, 413
27 Göteborg, Org. nr. 556676-4857, Tel: 031-774 11 00, Fax: 031-774
11 12

För eventuella frågor om innehållet i delårsrapporten kontakta:

Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10,
Håkan Andreasson, ekonomichef Diadrom Holding AB (publ), telefon
0733-311117

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 kl.
08.00.

Diadrom Holding AB (publ) är ett specialistbolag med inriktning mot
diagnostik av Autotech. Diadrom agerar inom ett område med uthålligt
och långsiktig tillväxt då avancerade produkter får ett allt större
teknikinnehåll. Diadrom grundades år 1999 och är noterat på NASDAQ
OMX First North (ticker DIAH). www.diadrom.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/diadrom-holding/r/delarsrapport-perioden-janua...
http://mb.cision.com/Main/1222/2332555/713336.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.