Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-08

Diamyd Medical AB: Alla deltagare inkluderade i klinisk studie med Diamyd Medicals diabetesvaccin

Alla deltagare har inkluderats i fas II-studien DIABGAD-1 där Diamyd
Medicals diabetesvaccin Diamyd®, i en unik kombination med andra
läkemedel, testas i barn och ungdomar som nyligen fått typ
1-diabetes. De första resultaten från den forskarinitierade
läkemedelsstudien kommer därmed att kunna presenteras i början av
2015.

Studien, DIABGAD-1, som är den första i sitt slag, kombinerar
behandling med diabetesvaccinet Diamyd® med tillskott av D-vitamin
och det inflammationsdämpande läkemedlet ibuprofen. Fas II-studien
utvärderar även effekten av en dubbel dos av Diamyd® och proteinet
GAD som är den verksamma substansen i Diamyd®. Syftet med
behandlingen är att bevara kroppens egen insulinproducerande förmåga
och därmed blodsockerkontroll hos barn och ungdomar som nyligen
insjuknat i typ 1-diabetes.

Studien kommer att pågå i totalt 30 månader efter att alla deltagare
inkluderats, där en första utvärdering kommer att genomföras redan
efter 6 månader med fokus på immunologiska markörer. I och med att
den sista deltagaren nu inkluderats kommer den första analysen kunna
påbörjas i slutet av 2014 och resultaten därmed kunna presenteras i
början av 2015.

- Vi tror mycket på att angripa sjukdomsprocessen vid typ 1-diabetes
från flera håll samtidigt genom att kombinera vårt diabetesvaccin
Diamyd® med andra läkemedel och det här är en av de första sådana
studierna i världen, säger Peter Zerhouni, vd för Diamyd Medical. Jag
är väldigt glad och tacksam, både för att så många barn och ungdomar
med familjer valt att delta i studien och också för det stora
engagemanget bland de forskande barndiabetesläkarna och annan
personal.

Studien pågår vid nio barndiabeteskliniker runt om i Sverige. Den är
forskarinitierad och leds av professor Johnny Ludvigsson vid
Linköpings universitet. Klinikerna har nu tagit in sammanlagt 64 barn
och ungdomar i studien i åldrarna 10 till 18 år, som samtliga nyligen
fått diagnosen typ 1-diabetes.

- Det känns oerhört roligt att denna viktiga studie nu är
fullrekryterad, säger professor Johnny Ludvigsson vid Linköpings
universitet, som är huvudprövare och sponsor för studien. Tanken är
att behandlingen ska bevara patienternas egen insulinproduktion genom
att skapa gynnsamma förutsättningar för diabetesvaccinet Diamyd® att
verka, genom att tillfälligt dämpa inflammationen i bukspottkörteln
med ibuprofen samtidigt som D-vitamin tros stärka den del av
immunförsvaret som Diamyd® ska stimulera. I den här studien provar vi
också att korta ner studietiden genom att titta på immunologiska
markörer redan efter 6 månader, vilket kommer att ge oss ny och
viktig kunskap inför den vidare utvecklingen av diabetesvaccinet.

Om DIABGAD-1
DIABGAD-1 är en dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad fas
II-studie som omfattar 64 deltagare mellan 10 och 18 år som nyligen
diagnostiserats med typ 1-diabetes. Studien kommer att pågå i totalt
30 månader, där en första utvärdering kommer att genomföras efter 6
månader med fokus på immunologiska markörer. Fyra olika
behandlingsgrupper med cirka 15 deltagare i varje kommer att
utvärderas; den första gruppen får en injektion med Diamyd® och
ytterligare en efter fyra veckor kombinerat med ibuprofen i 90 dagar
och D-vitamin i 450 dagar; den andra gruppen får en injektion med
Diamyd® och ytterligare en efter fyra veckor och D-vitamin i 450
dagar; den tredje gruppen får två injektioner med Diamyd® och
ytterligare två efter fyra veckor och D-vitamin i 450 dagar och; den
fjärde gruppen får enbart placebo (icke verksamt ämne). Slumpen avgör
vilken behandlingsgrupp en patient hamnar i och ingen vet vem som
ingår i vilken grupp. Studien genomförs vid barndiabeteskliniker i
Malmö, Lund, Halmstad, Uddevalla, Örebro, Linköping samt Stockholm.
Studien finansieras via forskningsanslag medan Diamyd Medical står
för studieläkemedel och vissa andra kostnader samt har möjlighet att
använda studieresultaten.

Om typ 1-diabetes och diabetesvaccinet Diamyd®
Typ 1-diabetes drabbar främst barn och är en autoimmun form av
diabetes, vilket innebär att kroppens eget immunförsvar bryter ner
betacellerna i bukspottkörteln som gör insulin och kontrollerar
blodsockret. För att överleva med typ 1-diabetes måste man därför
intensivbehandlas med insulin varje dag hela livet, antingen med
sprutor eller med insulinpump, samt kontrollera blodsockret genom
blodprover 7-10 gånger om dagen. Både för mycket och för lite insulin
kan leda till medvetslöshet och i värsta fall döden. Typ 1-diabetes
leder även till svåra följdsjukdomar på längre sikt. Man kan bli
blind, få hjärt- och kärlskador, njurskador och nervskador. Det finns
idag inget botemedel mot typ 1-diabetes och man kan inte heller
förebygga sjukdomen.

Diamyd Medicals diabetesvaccin Diamyd® syftar till att förhindra,
fördröja eller stoppa den autoimmuna attacken på betacellerna.
Förhoppningen är att kunna förhindra att sjukdomen utvecklas,
alternativt bevara kroppens kvarvarande egen förmåga till
blodsockerkontroll. Det har visats i studier att även en mycket
begränsad kvarvarande egen insulinsekretion och en något förbättrad
blodsockerkontroll kan signifikant minska risken för både akuta och
långsiktiga diabeteskomplikationer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Zerhouni, vd Diamyd Medical AB
Tel: 08-661 00 26. E-post: press@diamyd.com

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag. Bolagets primära
utvecklingsprojekt utgörs av det GAD-baserade diabetesvaccinet
Diamyd®för behandling och prevention av autoimmun diabetes. Två
svenska forskarinitierade fas II-studier med Diamyd®pågår för
närvarande. En studie för att utvärdera om diabetesvaccinet kan
förebygga typ 1-diabetes hos barn som har hög risk att utveckla
sjukdomen samt en studie där man utvärderar om Diamyd®i kombination
med D-vitamin och ibuprofen kan bevara kroppens egen förmåga till
blodsockerkontroll hos barn och ungdomar som nyligen insjuknat i typ
1-diabetes.

Bolaget slöt i maj 2013 ett exklusivt licensavtal med University of
California i Los Angeles (UCLA) avseende en patentportfölj på
användning av GABA (gammaaminosmörsyra) och GABA-agonister för att
behandla och förebygga typ 1- och typ 2-diabetes och andra
inflammationsrelaterade sjukdomar som metabolt syndrom,
ledgångsreumatism och allergi.

I april 2014 ingick Diamyd Medical ett avtal med en grupp grundare och
Karolinska Institutet Holding AB, i syfte att upprätta en kommersiell
navelsträngsblodbank i Sverige för privat familjesparande av
navelsträngsblod och andra vävnader med stamceller. Intentionen är
även att samla in stamceller från navelsträngar och göra dem
tillgängliga för forskningsändamål i syfte att främja
stamcellsområdet och regenerativ medicin, inklusive forskning inom
typ 1-diabetes.

Diamyd Medical har även intressen i genterapibolaget Periphagen
Holdings, Inc. (USA), samt Companion Medical, Inc. (USA).

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North under
kortnamnet DMYD B. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.
Mer information finns på bolagets hemsida; www.diamyd.com.

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26, Fax:
08-661 63 68

E-post: info@diamyd.com. Org. nr: 556242-3797.
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/diamyd-medical-ab/r/alla-deltagare-inkluderade...
http://mb.cision.com/Main/6746/9598230/254128.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.