Du är här

2018-08-23

Diamyd Medical AB: Diamyd Medical utnyttjar samtliga sina teckningsoptioner i NextCell Pharma

Diamyd Medical investerar ytterligare cirka 1,5 MSEK i
stamcellsbolaget NextCell Pharma AB genom att utnyttja Bolagets
samtliga teckningsoptioner av serie TO1 i NextCell Pharma. Diamyd
Medical innehar 296 800 teckningsoptioner vilket motsvarar cirka
10,4% av det totala antalet utestående teckningsoptioner.

Diamyd Medical är en av huvudägarna i NextCell Pharma med en ägarandel
om cirka 13,8%. Vid full utnyttjandegrad av samtliga utestående
teckningsoptioner av serie TO 1 om totalt 2 860 940 stycken, kommer
Diamyd Medical efter att optionerna omvandlats till aktier inneha
cirka 12,9 % av röster och kapital i NextCell Pharma.

-NextCell Pharmas framsteg med ProTrans är glädjande, säger Ulf
Hannelius, vd för Diamyd Medical. Stamcellsfältet får allt mer
uppmärksamhet bland större aktörer inom läkemedelssektorn, och genom
vårt innehav i bolaget bevakar vi strategiskt fältet i vår ambition
att utveckla terapier mot diabetes.

Om NextCell Pharma AB
Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar
behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans, en
läkemedelskandidat bestående av stamceller för behandling av
autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid
njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller framtagna ur
navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietary
selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är
Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av
stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra
allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och
investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik
immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen.
Diamyd® har visat på god säkerhet i studier på mer än 1000 patienter
samt på effekt i vissa prespecificerade subgrupper. Utöver Bolagets
egna europeiska fas II-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet
administreras direkt i lymfkörtel, pågår fyra prövarinitierade
kliniska studier med Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även Remygen®,
ett oralt GABA-baserat prövningsläkemedel som i juni 2018 godkänts av
Läkemedelsverket för klinisk studie. En prövarinitierad
placebokontrollerad studie med GABA och Diamyd® i patienter som
nyligen insjuknat i typ 1-diabetes pågår vid University of Alabama at
Birmingham. Exklusiva licenser för GABA och positiva allosteriska
modulatorer av GABA-receptorer avseende behandling av diabetes och
inflammatoriska sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet Diamyd®
och Remygen® centrala tillgångar i bolaget. Diamyd Medical är vidare
en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har
ägarandelar i det medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc.,
San Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh,
USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet
DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26,
Fax: +46 8 661 63 68

E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242-3797 Hemsida: www.diamyd.com
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 augusti 2018 kl 08:17 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/diamyd-medical-ab/r/diamyd-medical-utnyttjar-s...
http://mb.cision.com/Main/6746/2598895/895946.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.