Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-30

Diamyd Medical AB: Diamyd Medicals företrädesemission övertecknad

Diamyd Medical meddelar idag att Bolagets nyemission tecknats till 129
%. Teckning från aktuellt garantikonsortium behöver därmed inte tas i
anspråk. Totalt tecknades, utöver ersättning till garanter och
finansiell rådgivare, 25 375 993 units, varav 18 271 908 med
företrädesrätt och 7 104 085 utan företrädesrätt. Med anledning av
föreliggande överteckning har styrelsen beslutat att utnyttja det
tillgängliga övertilldelningsutrymmet om 20 MSEK i sin helhet genom
en separat riktad emission om 5 714 286 units. Totalt tillförs Diamyd
Medical 88,8 MSEK före emissionskostnader.

En extra bolagsstämma i Diamyd Medical den 19 april 2017 beslutade att
godkänna styrelsens beslut om nyemission av units med företrädesrätt
för aktieägarna, samt vid eventuell överteckning,
övertilldelningsutrymme genom en separat riktad emission utan
företräde. Nyemissionen avsåg högst 19 661 707 units, varav 852 074
med A-aktier och 18 809 633 med B-aktier och övertilldelningsutrymmet
avsåg högst 5 714 286 units med B-aktier, samtliga units bestående av
en aktie och en teckningsoption, till en kurs av 3,50 SEK. Teckning
av units med och utan företrädesrätt pågick 10 maj - 24 maj 2017.
Därutöver tillkom ersättning till garanter och finansiell rådgivare
om totalt 1 465 357 units.

Totalt tecknades, utöver ersättning till garanter och finansiell
rådgivare, 25 375 993 units, varav 18 271 908 med företrädesrätt (med
stöd av teckningsrätter) och 7 104 085 utan företrädesrätt.
Nyemissionen tecknades till cirka 129 procent. Teckning från aktuellt
garantikonsortium behövdes därmed inte tas i anspråk. G&W
Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare i samband med
emissionen.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer
betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen att omvandlas
till nya aktier. Fram till dess pågår handel med BTU på Nasdaq First
North. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på Nasdaq First
North omkring den 19 juni 2017. Efter registrering av nyemissionen,
inklusive emitterade units till garanter och finansiell rådgivare,
kommer Diamyd Medicals aktiekapital att uppgå till totalt 5 713
545,96 SEK fördelat på 2 130 186 A-aktier och 54 203 726 B-aktier,
envar aktie med ett kvotvärde om (avrundat) 0,1014 SEK. Smärre
justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra
allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och
investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, en antigenspecifik
immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen.
Det pågår fem kliniska studier med Diamyd®. Bolagets studie
DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel,
förväntas börja rekrytera patienter till hösten. En exklusiv licens
för GABA avseende behandling av diabetes och inflammatoriska
sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet en central tillgång och
Bolaget arbetar med att utveckla ett eget GABA-läkemedel. Diamyd
Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB
samt har ägarandelar i medtech-bolaget Companion Medical, Inc. i San
Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet
DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26,
Fax: +46 8 661 63 68

E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242-3797 Hemsida: www.diamyd.com
Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 maj 2017 kl. 14:15 CET

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/diamyd-medical-ab/r/diamyd-medicals-foretrades...
http://mb.cision.com/Main/6746/2276252/681310.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.