Du är här

2017-05-19

Diamyd Medical AB: Diamyd® i kombination med etanercept och D-vitamin visar på säkerhet efter 6 månader

Diamyd Medical meddelar idag att en första sexmånaders delrapport från
EDCR IIa, en klinisk forskarinitierad pilotstudie där
diabetesvaccinet Diamyd® kombineras med det immunodämpande läkemedlet
etanercept och D-vitamin, preliminärt visar när samtliga 20 patienter
följts i sex månader, att behandlingen är säker och tolerabel. Inga
allvarliga biverkningar har rapporterats. Professor Johnny
Ludvigsson, huvudprövare och sponsor för studien, kommer att
presentera 6-månadersresultaten i morgon, lördagen den 20 maj på
diabeteskongressen Scandinavian Society for the Study of Diabetes som
hålls i Nyborg i Danmark.

När samtliga 20 patienter följts i 6 månader visar en sammanfattande
preliminär analys att den egna insulinproduktionen (mätt som C-peptid
Area Under the Curve (AUC) nmol/L) i genomsnitt minskat med 16% och
fastande C-peptid minskat med 4%. HbA1c har i genomsnitt ökat med 3%
och tillförd insulinsdos har ökat med 7% för patientgruppen.
Behandlingen har varit säker och tolerabel och inga allvarliga
biverkningar har rapporterats.

- Det är för tidigt att kunna dra några säkra slutsatser om effekt
redan efter 6 månader, men intrycket är att minskningen av C-peptid,
fastande eller stimulerad, är något mindre än vad vi brukar se hos
placebobehandlade diabetespatienter i samma åldersgrupp, säger
professor Johnny Ludvigsson, huvudprövare och sponsor för studien.
Ytterligare uppföljning är viktig.

- Resultaten vid 6 månader ger vissa tecken på en möjlig positiv
effekt, men patienterna måste följas en längre tid för att lära oss
om och hur en liknande kombination med ett immunodämpande läkemedel
kan förhöja diabetesvaccinets effekt. Som vi meddelat förbereder vi
oss nu för fullt för att till hösten kunna starta en egen uppföljande
studie där diabetesvaccinet Diamyd® ges i lymfkörtel, baserat på
preliminära resultat från pilotstudien DIAGNODE-1 som ser mycket
lovande ut.

Om EDCR IIa
Fas II-studien EDCR IIa (Etanercept-Diamyd®-Combination-Regimen),
pågår vid åtta barndiabeteskliniker i Sverige. Studien är en öppen
klinisk pilotstudie i barn och ungdomar mellan 8 och 18 år som
nyligen insjuknat i typ 1-diabetes där diabetesvaccinet Diamyd® ges
subkutant (under huden) tillsammans med en behandling med två andra
redan godkända substanser, etanercept och D-vitamin. Patienterna
kommer att följas i 30 månader. Syftet med studien är att utvärdera
kombinationsbehandlingens säkerhet samt dess påverkan på
immunsystemet.

Studien är den första i sitt slag där diabetesvaccinet Diamyd®
kombineras med etanercept och D-vitamin och prövas mot den komplexa
autoimmuna processen som orsakar typ 1-diabetes. EDCR IIa ingår i en
serie forskarinitierade kombinationsstudier med diabetesvaccinet
Diamyd® för att förstärka den effekt (16%, p=0,1) som tidigare
uppnåtts i en europeisk fas III-studie om 334 nydiagnostiserade typ
1-diabetespatienter.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra
allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och
investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, en antigenspecifik
immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen.
Det pågår fem kliniska studier med Diamyd®. En exklusiv licens för
GABA avseende behandling av diabetes och inflammatoriska sjukdomar
utgör vid sidan av diabetesvaccinet en central tillgång och Bolaget
arbetar med att utveckla ett eget GABA-läkemedel. Diamyd Medical är
en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har
ägarandelar i medtech-bolaget Companion Medical, Inc. i San Diego,
USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet
DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26,
Fax: +46 8 661 63 68

E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242-3797 Hemsida: www.diamyd.com
Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 maj 2017 kl. 08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/diamyd-medical-ab/r/diamyd--i-kombination-med-...
http://mb.cision.com/Main/6746/2269374/676873.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.