Du är här

2017-09-21

Diamyd Medical AB: Fas II-studien DIAGNODE-2 med diabetesvaccinet Diamyd® godkänd att starta i samtliga deltagande länder

Spanska och tjeckiska läkemedelsmyndigheter och berörda
etikprövningsnämnder har godkänt Diamyd Medicals ansökan om att
genomföra DIAGNODE-2, en pivotal uppföljande placebokontrollerad fas
II-studie med diabetesvaccinet Diamyd® som prövas i barn och unga
vuxna som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes. Sedan tidigare är
studien godkänd av svenska Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden.

Nu pågår enligt tidplan kontraktsskrivning med alla deltagande
kliniker, packning och blindning av studieläkemedel och validering av
system och processer som ska användas i studien som planeras starta
under hösten. Studiedetaljer och processer kommer presenteras för
läkare och sjuksköterskor från deltagande kliniker på ett så kallat
prövarmöte som kommer att hållas av Diamyd Medical i Barcelona den
5-6 oktober.

Om DIAGNODE-2
DIAGNODE-2 baserar sig på den pågående öppna DIAGNODE-1 studien där
preliminära resultat visar ett positiv kliniskt förlopp och
eftersträvat immunologiskt svar då diabetesvaccinet Diamyd® ges
direkt i lymfkörtel. DIAGNODE-2 kommer att inkludera cirka 80
patienter från Spanien, Tjeckien och Sverige i åldrarna 12-24 år som
nyligen insjuknat i typ 1-diabetes. Patienterna kommer att följas i
15 månader i syfte att utvärdera den egna kvarvarande förmågan att
bilda insulin. Koordinerande prövare för studien är professor Johnny
Ludvigsson vid Linköpings universitet.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra
allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och
investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik
immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen.
Det pågår fyra kliniska studier med Diamyd®. Bolagets studie
DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel,
förväntas börja rekrytera patienter till hösten. En exklusiv licens
för GABA avseende behandling av diabetes och inflammatoriska
sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet en central tillgång och
Bolaget arbetar med att utveckla ett GABA-läkemedel. Diamyd Medical
är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har
ägarandelar i medtech-bolaget Companion Medical, Inc. i San Diego,
USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet
DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26,
Fax: +46 8 661 63 68

E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242-3797 Hemsida: www.diamyd.com
Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 september 2017 kl. 17:15 CET

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/diamyd-medical-ab/r/fas-ii-studien-diagnode-2-...
http://mb.cision.com/Main/6746/2351929/725943.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.