Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-09

Diamyd Medical AB: Ny delrapport för Diamyd® direkt i lymfkörtel indikerar fortsatt positivt kliniskt förlopp

Diamyd Medical meddelar idag att en tredje delrapport från DIAGNODE-1,
en öppen klinisk pilotstudie där diabetesvaccinet Diamyd® ges direkt
i lymfkörtel, när nio patienter följts i 6 månader, preliminärt visar
att behandlingen ser ut att vara säker och tolerabel. Det kliniska
förloppet hos patienterna är positivt vad gäller såväl den egna
förmågan att bilda insulin som långtidsblodsocker och insulindos. Två
av de tre patienterna som nu också följts i 6 månader är barn (12-18
år gamla).

- Det är glädjande att resultat från ytterligare tre patienter vid sex
månader stödjer den positiva effekt vi sett med intralymfatisk
behandling, säger Johnny Ludvigsson, professor vid Linköpings
universitet samt huvudprövare och sponsor för studien. Nu har vi även
resultat för två yngre patienter, vilket är viktigt för att utvärdera
behandlingens säkerhet och effekt.

Tidigare i år publicerades preliminära 6-månadersdata för sex
patienter och 15-månadersdata för fyra patienter i New England
Journal of Medicince av professor Johnny Ludvigsson. Nu rapporteras
6-månadersdata för ytterligare tre patienter vilket leder till att
det finns resultat för totalt nio patienter vid 6 månader. Två av de
tre nya patienterna är barn, vilket i denna studie innebär att de är
mellan 12 och 18 år. Säkerheten ser fortsättningsvis god ut och inga
allvarliga biverkningar har rapporterats. Den egna förmågan att bilda
insulin (mätt som C-peptid, AUC) har i genomsnitt för gruppen ökat
med 0,4 % medan fastande C-peptid minskat med 4 %. Samtidigt har
HbA1c och insulindos minskat med 31 respektive 26 %. Sammantaget
indikerar detta att sjukdomsförloppet fortsättningsvis är positivt
vid 6 månader för dessa nio patienter och ligger i linje med tidigare
presenterade resultat från sex patienter.

- Dessa nya data ger ytterligare stöd för den kliniska effekten av
intralymfatisk administration av diabetesvaccinet Diamyd®, vilket
underlättar våra affärsutvecklingsaktiviteter och planeringen av den
uppföljande placebokontrollerade DIAGNODE-2 studien, säger Ulf
Hannelius, vd för Diamyd Medical.

DIAGNODE-1 är en öppen klinisk pilotstudie som omfattar totalt tolv
patienter mellan 12 och 30 år med typ 1-diabetes där diabetesvaccinet
Diamyd® injiceras i låg dos direkt i lymfkörtel. Behandlingen
kombineras med intag av D-vitamin. Fyra patienter har följts i 15
månader och nio patienter (tre nya patienter) har följts i 6 månader
från inklusion i studien, det vill säga 12 respektive 3 månader efter
den tredje injektion med diabetesvaccinet Diamyd® (4µg per dos)
direkt i lymfkörtel.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra
allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och
investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik
immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen.
Det pågår fem kliniska studier med Diamyd®. Bolagets studie
DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel,
förväntas börja rekrytera patienter till hösten. En exklusiv licens
för GABA avseende behandling av diabetes och inflammatoriska
sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet en central tillgång och
Bolaget arbetar med att utveckla ett eget GABA-läkemedel. Diamyd
Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB
samt har ägarandelar i medtech-bolaget Companion Medical, Inc. i San
Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet
DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26,
Fax: +46 8 661 63 68

E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242-3797 Hemsida: www.diamyd.com
Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 juni 2017 kl 08:17 CET

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/diamyd-medical-ab/r/ny-delrapport-for-diamyd--...
http://mb.cision.com/Main/6746/2284536/685779.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.