Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-11

Didner & Gerge Global steg 11,6 procent i januari, SER Education främsta bidragsgivaren

Den aktivt förvaltade fonden Didner & Gerge Global steg 11,6 procent i
januari, medan jämförelseindexet ökade 9,7 procent. Det framgår av en
månadsrapport.

De främsta bidragsgivarna till avkastningen under månaden var SER
Education, B3 och Nexon. På minussidan märktes Mandom och Jain Irrigation.

De största innehaven per utgången av månaden var Fairfax Financial, Centene
och Check Point Software med portföljvikterna 5,8, 4,7 respektive 4,4
procent.

Finans stod för 37,4 procent av allokeringen, följt av IT med 16,1 procent.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att
erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från
bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av
innehållet.

Författare FWF