Du är här

2017-06-12

Dignita: Utfall SMART Starts erbjudande till Dignitas aktieägare

Den 10 maj 2017 offentliggjorde 1A Smart Start, LLC ("Smart Start")
ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i
Dignita Systems AB (publ) ("Dignita Systems") att förvärva samtliga
utestående aktier i Dignita Systems mot ett vederlag om 11,30 kronor
kontant per aktie ("Erbjudandet"). Smart Start har idag, den 12 juni
2017, genom pressmeddelande förklarat Erbjudandet ovillkorat.
Acceptfristen i Erbjudandet har förlängts till den 21 juni 2017.
Smart Start kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Dignita
Systems och har för avsikt att påkalla tvångsinlösen avseende de
aktier i Dignita Systems som Smart Start inte äger.

Smart Start avser vidare att verka för att Dignita Systems avnoteras.
Dignita Systems kommer att offentliggöra ytterligare information när
styrelsen har beslutat att ansöka om avnotering.

För information om Erbjudandet och det pressmeddelande som
offentliggjorts av Smart Start idag, se www.dignita.se samt Danske
Banks webbplats för prospekt (www.danskebank.se/prospekt).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Niclas Fröberg, styrelseledamot och ledamot i budkommittén i Dignita
Systems, tel: +46 735 050505.

Dignita Systems AB (publ) är ett svenskt teknik- och kunskapsföretag
som utvecklar trafik och arbetsplats säkerhetsfrämjande produkter och
tjänster som exempelvis alkolås och alkoholmätare

Vår vision är "vi räddar liv", genom användning av våra produkter kan
vi kraftigt sänka antalet dödsfall samt skadade i trafik och
arbetsliv.

Bolagets produkter innebär en kvalitetssäkring som gör att ett företag
eller en privatperson vet om de kan framföra ett fordon, utföra en
aktivitet eller ett arbetsmoment på ett säkert sätt i enlighet med
gällande lagstiftning för användning av alkohol i trafik samt
arbetsliv.

Bolaget är listat på aktietorget (DIGS)

Denna information är sådan information som Dignita Systems är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande kl. 09.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dignita/r/utfall-smart-starts-erbjudande-till-...
http://mb.cision.com/Main/14223/2285697/686594.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.