Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-24

Dignitana AB: Dignitana AB publicerar delårsrapport för Q1 - 2017

Delårsrapporten i sammandrag:

+------------------------+---------------+---------+++--------------+
|Nyckeltal | | ||| |
+------------------------+---------------+---------+++--------------+
| | | ||| |
+------------------------+---------------+---------+++--------------+
|Koncernen |Q1 2017|Q1 2016|||Helår 2016|
+------------------------+---------------+---------+++--------------+
| | | ||| |
+------------------------+---------------+---------+++--------------+
|Nettoomsättning, tkr |6 127 |1 134 |||8 902 |
+------------------------+---------------+---------+++--------------+
|Totala Intäkter, tkr |6 177 |1 199 |||9 122 |
+------------------------+---------------+---------+++--------------+
|Resultat efter |-8 109 |-5 903 |||-32 269 |
|finansiella poster, tkr | | ||| |
+------------------------+---------------+---------+++--------------+
|Kassa och bank, tkr |17 995 |11 293 |||32 864 |
+------------------------+---------------+---------+++--------------+
|Resultat per aktie före |-0,40 |-0,35 |||-1,72 |
|och efter utspädning, kr| | ||| |
+------------------------+---------------+---------+++--------------+
| | | ||| |
+------------------------+---------------+---------+++--------------+
| | | ||| |
+------------------------+---------------+---------+++--------------+
| | | ||| |
+------------------------+---------------+---------+++--------------+
|Moderbolaget |Q1 2017|Q1 2016|||Helår 2016|
+------------------------+---------------+---------+++--------------+
| | | ||| |
+------------------------+---------------+---------+++--------------+
|Nettoomsättning, tkr |5 312 |1 119 |||7 767 |
+------------------------+---------------+---------+++--------------+
|Totala Intäkter, tkr |5 362 |1 174 |||7 986 |
+------------------------+---------------+---------+++--------------+
|Resultat efter |-8 189 |-5 927 |||-32 457 |
|finansiella poster, tkr | | ||| |
+------------------------+---------------+---------+++--------------+
|Kassa och bank, tkr |17 762 |10 895 |||31 744 |
+------------------------+---------------+---------+++--------------+

Väsentliga händelser under perioden

· Mars var en rekordmånad. Det viktigaste avtalet under perioden
tecknades med University of Miami Health System (UHealth) för fyra
olika sjukhus. UHealth är störst inom cancervård i södra Florida. I
takt med att vi visar upp effektivitet och efterfrågan för produkten
kommer UHealth utöka med DigniCap® till fler av sina sjukhus.

· Dignitana har fortsatt att utveckla sitt amerikanska dotterbolag,
Dignitana Inc. Nya resurser har tillsatts under kvartal 1 för att
kunna erbjuda stöd till det växande antalet sjukhus och patienter.
Två nyrekryteringar har gjorts inom kliniskt support i New
York-området, en säljare baserad i Florida för att öka tillväxten i
sydöstra USA och en Operations Manager har rekryterats till
Dallas-kontoret.

· Dignitana AB anställde en Supply Chain Manager den 1 mars.
· Dignitana har installerat de 17 system på Memorial Sloan
Kettering Cancer Center i New York som beställdes i slutet av 2016.

· Dignitanas studie för FDA-godkännande publicerades den 14
februari i Journal of American Medical Association (JAMA) tillsammans
med två positiva redaktionella kommentarer.

· En 510(K) för solida tumörer har skickats in till FDA och
granskas för tillfället.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Dignitana Inc. kommer från och med den 15 april att ansvara för
den globala försäljningen.

· Avtal med fler sjukhus har ingåtts och publicerats enligt
ordinarie process, inklusive de högt rankade sjukhusen Mayo Clinic,
Moffitt and NYU.

· Dignitana AB anställde den 1 april en Production and Service
Manager.

· Dignitana Inc. rekryterade den 24 april en Financial Manager.
· Dignitana AB erhöll ett lån från en svensk bank för att ha
kapital att kunna öka produktionen av DigniCap-system.

Kommentarer från Johan Ericsson, VD, Dignitana AB (publ)

Dignitana har installerat de 17 system på Memorial Sloan Kettering
Cancer Center (MSKCC) i New York som beställdes i slutet av 2016.
Detta är det hittills viktigaste avtalet någonsin för Dignitana.
MSKCC rankas som nummer två bland amerikanska cancercenter. Under
kvartalet har flera installationer påbörjats med goda resultat.

Dignitana fortsätter att växa på den amerikanska marknaden. Under
första kvartalet 2017 tecknades 14 nya avtal, vilket innebär att vi
nu finns på 69 sjukhus över hela USA. De viktigaste avtalen har
tecknats med Memorial Sloan Kettering Cancer Center och University of
Miami Health System.

Ny affärsmodell i USA

Vår nya affärsmodell i USA har nu börjat ta fart. Modellen innebär en
fast månatlig leasingavgift för systemet plus en pay per treatment
avgift. Modellen är attraktiv för både våra partners och våra
patienter, då den ger låga startkostnader för sjukhusen medan
patienterna endast betalar för de behandlingar som de använder
DigniCap®-systemet.

I USA betalar för närvarande patienterna själva för
DigniCap®-behandlingen. Med ersättning från försäkringsbolagen för
DigniCap®-system skulle denna behandling kunna göras tillgänglig för
en bredare patientgrupp. Dignitana arbetar med att få den
vetenskapliga datan publicerad och därmed öka det vetenskapliga
värdet av och medvetenheten kring DigniCap®-systemet, då detta är ett
villkor för att få ingå i försäkringsbolagens ersättningssystem.

Nya publikationer i högt ansedda medicinska tidskrifter

Efter publicering av effektiviteten, säkerheten och toleransen av
DigniCap® skalpkylningssystem i den högt rankade medicinska
tidskriften JAMA den 14 februari 2017 publicerades en annan artikel
om skalpkylning i Breast Cancer Research and Treatment den 8 mars
2017: "Scalp cooling with adjuvant/neoadjuvant chemotherapy for
breast cancer and the risk of scalp metastases: systematic review and
meta-analysis.". Författarna drar slutsatsen att förekomsten av
skalpmetastaser är låg oavsett om skalpkylning används eller inte,
vilket indikerar att skalpkylning inte ökar förekomsten av
skalpmetastaser. Den teoretiskt ökade risken för skalpmetastaser
efter skalpkylning bör därmed inte längre utgöra en anledning till
att man begränsar användningen av skalpkylning för patienter som
genomgår kemoterapi. De data om livskvalitet som presenterades under
San Antonio Breast Cancer Symposium i december 2016, "Body image in
women with breast cancer using a scalp cooling system to reduce
chemotherapy induced alopecia", redigeras för närvarande till en
fullständig artikel.

Dignitana Inc. arbetar i nära samarbete med sjukhusen där man nyligen
har installerat DigniCap® för att säkerställa att personalen får rätt
utbildning. Nya resurser inom kliniskt support har rekryterats för
att bemöta den ökade efterfrågan från nya sjukhus och ökat
användande.

Ansökan om bredare godkännande

I USA har FDA endast godkänt DigniCap® för kvinnor med bröstcancer, då
detta utgjorde populationen i den kliniska studien. Dignitana anser
att det inte finns någon vetenskaplig eller klinisk anledning till
att begränsa den här tekniken till bröstcancerpatienter då den för
närvarande är godkänd och används på ett säkert och effektivt sätt
för att behandla patienter med olika typer av solida tumörer i resten
av världen. En 510(K)-ansökan om bredare användningsområde för
DigniCap® har skickats in till amerikanska FDA och genomgår för
närvarande granskning.

Dignitana är övertygade om att kombinationen av vetenskapliga
publikationer, försäkringsersättning samt utökade användningsområden
i det långa loppet kommer att ha en betydande effekt på användningen
av skalpkylning i USA.

Det amerikanska medieintresset för DigniCap® förblev starkt under
första kvartalet 2017. Publiceringen av resultaten från den kliniska
prövningen i The Journal of the American Medical Association
(http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2601503) och
det officiella tillkännagivandet om att DigniCap® nu finns att tillgå
på Memorial Sloan Kettering medförde att mediebevakningen nådde en
rekordnivå med 485 medieplaceringar och över 899 miljoner
annonsexponeringar genom webb- och etermediakanaler. Höjdpunkter
inkluderade The New York Times
(https://www.nytimes.com/2017/02/14/well/live/scalp-cooling-helps-prevent...),
Mashable
(http://mashable.com/2017/01/27/women-who-kept-their-hair-thanks-to-cold-...),
CBS Evening News
(http://www.cbsnews.com/news/cooling-caps-fighting-chemo-induced-hair-los...)
och The Washington Post.

Effektiv leverantörskedja

Vi har fortsatt att utveckla den svenska och den amerikanska
organisationen under året. I Sverige har vi tillsatt resurser inom
Supply Chain och Operations och i USA har vi anställt extra
försäljnings- och supportpersonal för att ge stöd till och utöka vår
snabbt växande kundbas.

Vi arbetar hårt för att kunna leverera det ökade antalet system som
behövs för att kunna uppfylla våra ordrar. Ett stort fokus har
riktats mot supply chain samt logistik- och produktutveckling.
Dignitana utvärderar ständigt alternativ som skulle kunna ge bättre
och smidigare passform på mössan och därmed ge förbättrade resultat
för våra patienter. Två utvecklingsprojekt har initierats för att
erbjuda en bättre upplevelse för användaren.

Marknadsuppdatering

I mars levererade Dignitana 15 system till vår europeiska leverantör
Sysmex Europe GmbH.

Då framgång i USA är vårt huvudfokus har färre resurser tillägnats
övriga marknader, som exempelvis Storbritannien, och resten av
världen där vi ännu inte har etablerade distributionsavtal. För att
säkerställa att företagets resurser allokeras på bäst sätt i
förhållande till tänkbara försäljningsavtal kommer Dignitana Inc. att
i fortsättningen hantera alla externa distributörskontakter.

Finansiella kommentarer

· Intäkterna i koncernen ökade under första kvartalet 2017 till 6
177 TSEK, i jämförelse med 1 134 TSEK för samma period föregående år,
samt med över 50 % jämfört med föregående kvartal. De månatliga
...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.