Du är här

2017-10-10

Dignitana AB: DIGNITANA FÖRTYDLIGAR BOLAGETS STÄLLNING

Lund 10 oktober, 2017 - Dignitana AB (publ) meddelar idag utökade
fakta om bolagets finansiella och

marknadsmässiga situation för att ge tydlig information till
marknaden.

Den 29 september 2017 meddelade Dignitana om förändringar i
produktionen hos underleverantörer vilket ger en omsättningsminskning
på cirka 4 miljoner SEK under andra halvåret 2017. Det avser
framförallt senarelagda leveranser och fakturering till distributörer
utanför USA.

Dignitanas målsättning för 2017 är att ha cirka 130 installerade
system på den amerikanska marknaden vid årets slut. Det är mindre än
tidigare uttalade 200 system. Anledningen till detta är flera:

- Det finns alltid en tröghet med ny medicinteknologi i en introduktionsfas. Marknadsintroduktionen har tagit längre tid än beräknat.

- Vissa system har haft kvalitetsbrister vilket också föranlett en fördröjning i utsättningen av maskiner. Sedan VD Johan Ericsson och en Quality Manager tillsattes under 2016 har de arbetat med bolagets underleverantör för att identifiera och kraftigt reducera produktionsrelaterade kvalitetsproblem.

- Kunder har numera fler leverantörer att välja på. De flesta kliniker vill ta in offerter från olika leverantörer för att sedan kunna utvärdera dem under en längre period.

- Systemen tar tid att installera och kräver utbildning av personalen på klinikerna. Dignitana har därför infört ett nytt integrationsprogram för att göra processen så smidig och effektiv som möjligt. Det har fordrat en större organisation vilket gett ökade kostnader.

Trots fördröjningar av installerade system har både omsättning och
antalet behandlingar ökat månad för månad och fortsätter att göra så.

Den 3 oktober 2017 meddelade Dignitana att bolaget fortsätter växa i
USA. DigniCap® Scalp Cooling System finns nu tillgängligt på 95
cancerkliniker i 21 stater. På grund av konfidentialitetsavtal upptas
inte samtliga 95 kliniker på DigniCap's hemsida.

Sedan DigniCap fick amerikanska FDAs godkännande 2015 har systemet
uppdaterats och förbättrats flera gånger. Denna pågående
produktutveckling görs för att förbättra patientens resultat och
förbättra de kliniska processerna. Dignitana har åtagit sig att
erbjuda den bästa produkten och skalpkylningsbehandlingen på
marknaden. Därför utvecklar bolaget nästa generations system som
beräknas kunna introduceras under 2018. Systemet baserar sig på en ny
plattform och har nya funktioner och en lägre produktionskostnad. Det
kommer också att vara mindre till storleken samt kunna fungera för
användning av en patient i taget. Systemet kommer även vara lättare
för kunderna att installera och handha.

Dignitana har tidigare kommunicerat att ett nollresultat beräknades
kunna nås under första kvartalet 2018. I dag uppskattar bolaget att
ett nollresultat först kan nås i slutet av 2018.

Den 29 augusti 2017 meddelade Dignitana att företaget erhöll ett lån
från Union Business Leasing, Inc. för att finansiera befintliga
system installerade på den amerikanska marknaden. Lånet gavs i form
av en kreditfacilitet värderad upp till 2,5 miljoner USD. Hittills
har Dignitana utnyttjat 1,5 miljoner USD. Fortsatt kreditutnyttjande
är beroende av installerade system. Lånet avskrivs och återbetalas
under ett rullande 30-månadersschema.

Dignitana diskuterar olika finansieringslösningar inom en närtid för
att säkerställa den fortsatta verksamheten samt tillväxt.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Semmy Rülf
Styrelseordförande, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0709-312730
E-post: semmy.rulf@dignitana.se

Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den
medicintekniska skalpkyliningsprodukten DigniCap® vilken reducerar
håravfall vid cellgiftsbehandling för olika sorters solida
cancertumörer. Bolagets säte ligger i Lund. Dignitanas aktier handlas
på Nasdaq First North Stockholm med Erik Penser Bank som Certified
Adviser. www.dignitana.se

Om skalpkylningssystemet DigniCap®
Dignitanas huvudprodukt - DigniCap® - är ett patenterat
skalpkylningssystem med syfte att eliminera eller kraftigt reducera
håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap®
erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet, säkerhet och
acceptabel komfort. www.dignicap.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dignitana AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 10 oktober 2017 kl 19:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dignitana-ab/r/dignitana-fortydligar-bolagets-...
http://mb.cision.com/Main/2116/2364984/734554.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.