Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-08

Dimesilia: Dimesilia Holdings Ltd. offentliggör tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Rusforest

DIMESILIA HOLDINGS LTD. OFFENTLIGGÖR TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST

Dimesilia Holdings Ltd. ("Dimesilia") offentliggjorde den 24 oktober 2016 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i RusForest AB ("RusForest") varvid Dimesilia erbjöd aktieägarna i RusForest kontant 2,12 kronor per aktie för varje utestående aktie i RusForest som Dimesilia inte redan ägde vid offentliggörandet av erbjudandet ("Erbjudandet"). Erbjudandehandlingen med anledning av Erbjudandet offentliggjordes också den 24 oktober 2016 ("Erbjudandehandlingen").

Erbjudandet som hänvisas till i detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, framförallt Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet "Viktig information" i den erbjudandehandling som har publicerats på Dimesilias webbplats, www.dimesilia.com http://www.dimesilia.com .

Dimesilia offentliggör idag ett tillägg till Erbjudandehandlingen. Tillägget till Erbjudandehandlingen har upprättats med anledning av att RusForest den 7 november 2016 offentliggjorde ett uttalande från RusForests oberoende budkommitt samt en skälighetsbedömning (Eng: Fairness Opinion) upprättad av RusForests finansiella rådgivare, Pareto Securities, med anledning av Erbjudandet. Pareto Securities gör bedömningen att Erbjudandet motsvarar en skälig värdering av RusForest.

Tillägget till Erbjudandehandlingen finns tillgängligt på Dimesilias hemsida, www.dimesilia.com http://www.dimesilia.com och på Mangold Fondkommissions hemsida, www.mangold.se http://www.mangold.se .

Stockholm den 8 november 2016

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Dimesilia Pressrelease 2016-11-08 Svenska.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18947

Ytterligare information
Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2016, klockan 08:45.

Ytterligare information om Erbjudandet finns tillgänglig på www.dimesilia.com http://www.dimesilia.com . Samtliga förfrågningar om Erbjudandet riktas till: Ekaterina Tsyganova, Investor Relations, tfn: +35 7 253 833 05, e-post: info@dimesilia.com mailto:info@dimesilia.com .

Dimesilia Holdings Ltd. i korthet
Dimesilia Holdings Ltd. är ett holdingbolag registrerat på Cypern med cypriotisk org.nr HE 330563. Dimesilia grundades 2014 och är ett företag för särskilt ändamål som kommer användas för att lämna Erbjudandet till aktieägarna i RusForest. Budgivaren ägs av Andrey Tarasov och Ilya Korbashov vilka båda är ryska medborgare.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.