Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-27

DistIT: DistIT har tecknat bindande aktieöverlåtelseavtal för försäljning av DistIT Fastigheter AB

Stockholm den 27 mars 2019

DistIT AB har fullföljt tidigare avsiktsförklaring, som informerats om
den 22 februari 2019 och ingått ett bindande aktieöverlåtelseavtal
beträffande försäljning av samtliga aktier i DistIT Fastigheter AB
("Bolaget").

Bolaget äger fastigheten i Tullinge, Botkyrka kommun, som tidigare
använts av dotterbolaget SweDeltaco AB som både kontor och lager.
Köparen är Gregelbet 2 AB och tillträde till fastigheten är beräknad
till mitten av september 2019 förutsatt att överenskomna
tillträdesvillkor då är uppfyllda.

Preliminär köpeskilling för aktierna i Bolaget är cirka 61 MSEK
baserat på ett överenskommet fastighetsvärde om 102 MSEK. Köparen ska
på tillträdesdagen säkerställa att Bolagets bankskuld, cirka 41 MSEK,
löses i sin helhet. Försäljningen beräknas för DistIT-koncernen leda
till en reavinst om cirka 44 MSEK och ett positivt kassaflöde efter
amorteringar om cirka 61 MSEK. DistIT-koncernens nettoskuld minskar
med cirka 102 MSEK. Slutlig reglering sker efter tillträdesdagen.

Robert Rosenzweig, VD DistIT säger - "Försäljningen av fastigheten i
Tullinge som tidigare inhyst SweDeltaco ABs lager och kontor har
sedan november 2018 varit ett pågående arbete. Detta har nu
resulterat i ett bindande aktieöverlåtelseavtal där fastigheten kan
fortsätta att utvecklas tillsammans med en ny ägare. Samtidigt
realiserar DistIT AB en tillgång vilket innebär en förstärkning av
DistIT ABs fortsatta utveckling av sina dotterbolag och sin
verksamhet."

För ytterligare information, kontakta:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se

eller

Ove Ewaldsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 70 325 49 73
Email: Ove.Ewaldsson@distit.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
Email: Certifiedadviser@penser.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ)
ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 mars 2019 kl.
14:00 CET.

Om DistIT AB (publ)

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT,
Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och
Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och
B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i
DistIT är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och
företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/distit/r/distit-har-tecknat-bindande-aktieove...
https://mb.cision.com/Main/505/2774079/1014785.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.