Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-24

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

(F?r fullst?ndig bokslutskommunik?, se bifogad fil).

1 jan ? 31 dec 2015

* Nettooms?ttningen ?kade till 1,4 (0,1) MSEK
* R?relseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK
* Resultatet efter skatt uppgick f?r perioden uppgick till 0,2 (-0,4) MSEK
* Resultat per aktie uppgick till 0,02 (-0,04) SEK

1 oktober ? 31 december 2015

* Nettooms?ttningen ?kade till 0,9 (0,1) MSEK
* R?relseresultatet uppgick till 0,4 (-0,5) MSEK
* Resultatet efter skatt uppgick f?r perioden uppgick till 0,2 (-0,4) MSEK
* Resultat per aktie uppgick till 0,02 (-0,04) SEK

V?sentliga h?ndelser efter rapportperiodens utg?ng

* Nyemission tillf?rde bolaget 20,5 MSEK
* Ans?kan om listning p? NGM Nordic MTF

__________________________________________________________________________________

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB (publ) ?r ett svenskt publikt aktiebolag, som bedriver
f?retagsr?dgivning kring finansieringsl?sningar till mindre listade bolag f?r
att d?rigenom skapa s?v?l kortsiktig som l?ngsiktig h?g och stabil avkastning
till sina aktie?gare via utdelningar.

VD-kommentar

Fram till 2015 har Dividend Sweden haft en begr?nsad verksamhet, i juni 2015
fastslogs den nya strategin f?r Dividend Sweden. Redan under h?sten
p?b?rjades implementeringen av denna strategi, vilket lett till ?kade
int?kter under h?sten, fr?mst under fj?rde kvartalet. Samtidigt har arbetet
med att f?rbereda bolaget f?r en publik nyemission p?g?tt, f?r att vi under
2016 med full kraft ska kunna sj?s?tta v?r nya strategi.

Dividend Sweden har nu som aff?rsid? att arbeta med f?retagsr?dgivning kring
finansiering samt finansieringsl?sningar med h?g avkastning f?r att d?rigenom
skapa s?v?l kortsiktig som l?ngsiktig avkastning f?r sina aktie?gare, via
utdelningar. Dividend kommer forts?ttningsvis att erbjuda
finansieringsl?sningar p? kort och l?ng sikt till f?retag som ?r listade p?
Aktietorget, OMX Nasdaq First North eller NGM och bolag som ?r p? v?g mot en
s?dan listning.

Beroende p? det behov av kapital och kompetens som Bolaget har, kommer
Dividend Sweden att bist? i den grad som efters?ks och skr?ddarsy en
finansieringsl?sning som ?r bra f?r Bolaget. Dividend kommer att anv?nda sitt
egna kapital f?r att deltaga i finansieringen av Bolaget, men merparten
kommer att komma fr?n andra investerare. Dividends roll kommer vara att se
till att Bolaget f?r en finansieringsl?sning som ?r l?ngsiktigt h?llbar.

Dividend Swedens verksamhet best?r av tre delar, som kan h?nga ihop eller
verka var f?r sig gentemot en potentiell uppdragstagare: finansiell
f?retagsr?dgivning, finansieringsl?sningar och ?garspridningar.

Vi ser goda m?jligheter f?r att 2016 kommer att bli ett intressant ?r, d?r vi
vill etablera Dividend som en naturlig partner f?r mindre listade bolag.

R?relsens int?kter

R?relsens int?kter uppgick under ?ret till 1,4 MSEK (0,1). Till f?ljd att
verksamheten under h?sten har ut?kats och den nya strategin b?rjat
implementeras uppgick r?relsens int?kter under fj?rde kvartalet till 0,9
(0,1) MSEK.

R?relsens kostnader

R?relsens kostnader uppgick f?r hel?ret till 1,1 MSEK (0,7) och utgjordes till
st?rsta del av ink?p av v?rdepapper och administrativa kostnader. F?r fj?rde
kvartalet uppgick kostnaderna till 0,5 (0,6) MSEK.

R?relseresultat

R?relseresultatet f?r hel?ret uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK. F?r fj?rde
kvartalet uppgick r?relseresultatet till 0,4 (-0,5) MSEK. Resultatet per
aktie f?r hel?ret uppgick till 0,02 (neg) SEK. F?r fj?rde kvartalet var
resultat per aktie 0,02 (neg) SEK.

Finansiell st?llning

Per den 31 december 2015 uppgick det egna kapitalet till 0,5 (0,3) MSEK. Kassa
och kassaliknande tillg?ngar uppgick till 0,7 (0,5) MSEK.

Utdelning

Styrelsen f?resl?r att ingen utdelning l?mnas till aktie?garna f?r 2015.

?rsst?mma och ?rsredovisning

?rsst?mma f?r Dividend Sweden kommer att h?llas den 10 maj 2016 klockan 15:00
p? Summit Konferens, Grev Turegatan 30, 114 43 Stockholm. Aktie?gare kommer
att kallas genom kung?relse i Post- och Inrikes Tidningar tidigast sex veckor
och senast fyra veckor f?re st?mman.

?rsredovisningen och revisionsber?ttelsen f?r Dividend Sweden f?r 2015
ber?knas finnas tillg?nglig p? bolagets hemsida www.dividendsweden.se senast
den 26 april.

Kommande h?ndelser

?rsst?mma 10 maj 2016

Del?rsrapport jan - mars 2016 10 maj 2016

Del?rsrapport april - juni 2016 23 augusti 2016

Del?rsrapport juli - september 2016 23 november 2016

Bokslutskommunik? 2016 23 februari 2017

Redovisningsprinciper

Rapporten har uppr?ttats i enlighet med ?rsredovisningslagen och
Bokf?ringsn?mndens allm?nna r?d BFNAR 2012:1 ?rsredovisning och
koncernredovisning (K3). Rapporten har inte varit f?rem?l f?r granskning av
bolagets revisor.

Vid fr?gor kontakta Bo Lind?n, VD, 0738-32 00 22.

Stockholm den 24 februari 2016

Sverker Littorin, Styrelseordf?rande

Bo Lind?n, Verkst?llande Direkt?r, Styrelseledamot

Tobias Berglund, Styrelseledamot

Patric Perenius, Styrelseledamot

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.