Du är här

2017-08-23

Dividend Sweden: Halvårsrapport januari - juni 2017

HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2017

1 januari - 30 juni 2017
Nettoomsättningen ökade till 29,2 (16,7) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till -3,3 (2,7) MSEK
Resultat efter finansnetto uppgick till -2,1 (2,7) MSEK
Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 1,0 (1,6) MSEK
Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,02) SEK

1 april - 30 juni 2017
Nettoomsättningen ökade till 16,7 (10,8) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till -4,0 (1,5) MSEK
Resultat efter finansnetto uppgick till -3,4 (1,6) MSEK
Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 0,0 (0,9) MSEK
Resultat per aktie uppgick till 0,0 (0,01) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden
Utdelning om 0,05 kr/per aktie kontant, motsvarande 4,1 MSEK
Övertecknad företrädesemission tillförde bolaget ca 22 MSEK
Extra bolagsstämma beslutade 25 april om vinstutdelning av Sensec Holding AB till ett värde av ca 3 MSEK. Sensec listades på NGM Nordic MTF i juni 2017.
Svag kursutveckling bland microbolag har under H1 påverkat rörelseresultatet negativt med ca 10 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Förhandlingar med ett antal bolag pågår om ägarspridningar under hösten 2017.
Noteringsklimatet har under början av Q3 varit fortsatt svagt.

VD-kommentar
Vi har upplevt en fortsatt hög efterfrågan på kapital under första halvåret, med avseende på investeringar, brygglån och emissionsgarantier. Intresset för att lista mindre tillväxtbolag är fortsatt mycket stort. Ett skifte i investeringsviljan från allmänheten kom snabbt under våren vilket ledde till att många listade mindre bolag haft en mycket svag kursutveckling, samtidigt som ett stort antal nyintroduktioner utvecklats negativt. Sammantaget betyder detta att vi har ett fortsatt mycket intressant affärsflöde men sållar hårdare bland propåerna.

Dividend har påverkats negativt av det förändrade investeringsklimatet, då tecknade avtal om investeringar och emissionsgarantier ingås en god tid innan dessa genomförs. Resultatet under första halvåret är inget vi är tillfreds med, men samtidigt ser vi en mycket god potential i många av de bolag vi äger aktier i. Vi arbetar aktivt med våra aktieinnehav för att bidra till en positiv utveckling för bolagen.

Samtidigt som vinstutvecklingen inte nått våra förväntningar, så har vi under halvåret levt upp till vårt namn och delat ut kontanter och aktier till ett värde överstigande 7 MSEK. Målsättningen är att fortsätta söka möjligheter till att dela ut fler intressanta bolag som skall listas och flera konkreta diskussioner om detta pågår.

Vår uppfattning är att det fortsatt finns goda möjligheter att utveckla vår aktieportfölj positivt under hösten och samtidigt minska risken genom neddragningar av emissionsgarantier, särskilt i introduktioner, och öka andelen brygglån.

Bo Lindn
VD

Kommande händelser Delårsrapport juli - september 2017 26 oktober 2017 Bokslutskommunik 2017 15 februari 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 23 augusti 2017

Sverker Littorin
Styrelseordförande

Bo Lindn
Verkställande Direktör, Styrelseledamot

Tobias Berglund
Styrelseledamot

Patric Perenius
Styrelseledamot

Vid frågor kontakta Bo Lindn, VD, 0738-32 00 22, bl@dividendsweden.se mailto:bl@dividendsweden.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Dividend Sweden Delarsarapport Q2 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20868

Dividend Sweden
Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.