Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-16

Doro rapporterar andra kvartalet 2020

Effektiva åtgärder bidrog till positivt rörelseresultat i kvartalet

Sammanfattning av kvartalet

  • Doros nettoomsättning uppgick till 332,3 Mkr (459,6), en minskning med 27,7 procent.
  • Nettoomsättningen för affärssegment Care var 124,9 Mkr (109,4), en ökning med 14,2 procent och för affärssegment Phones 207,4 Mkr (350,2), en minskning med 40,8 procent.
  • Bruttomarginalen minskade till 34,8 procent (34,9). För Care ökade bruttomarginalen till 44,9 procent (43,3) och för Phones minskade bruttomarginalen till 28,8 procent (32,4).
  • EBITDA uppgick till 38,0 Mkr (47,3), en minskning med 19,7 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,8 Mkr (26,2) med en rörelsemarginal på 2,3 procent (5,7).
  • Periodens resultat efter skatt var -3,3 Mkr (18,7) och resultatet per aktie var -0,14 SEK (0,79).
  • Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var 29,3 Mkr (0,0).
  • Den snabba spridningen av covid-19 har påverkat försäljningen negativt med nedstängda marknader, merparten har präglat affärssegmentet Phones. En viss återhämtning skedde under slutet av kvartalet.

VD-ord

Under kvartalet har covid-19 fortsatt att påverka företag, marknader och samhällen runt om i världen. Den nuvarande situationen belyser hur viktig utvecklingen av framtidens digitala tjänster för seniorer är och den viktiga samhällsfunktionen Doro fyller. Min uppfattning är att covid-19 kommer leda till ett ökat behov inom välfärdsteknik, där vi ökar seniorens trygghet i vardagen.

Sammantaget har vi lyckats hantera pandemins effekter i vår verksamhet på ett snabbt och framgångsrikt sätt i ett utmanande kvartal. Försäljningen har under den första delen av kvartalet påverkats negativt av nedstängda marknader men under juni månad har vi sett en succesiv återhämtning. Med kraftfulla och effektiva åtgärder har vi lyckats bibehålla en hög kvalitet och servicegrad i tjänsteleveransen samt reducerat våra kostnader. Våra kostnadsreducerande aktiviteter, minskade varulager och förbättrade rörelsekapital har bidragit till ett positivt rörelseresultat och kassaflöde i kvartalet. Jag vill tacka för det starka engagemang som våra medarbetare visat under denna osäkra tid, det gör mig övertygad om att vi tillsammans kommer att gå starka genom pandemin.

I linje med vår strategiska ambition om att bli europeisk marknadsledare inom välfärdsteknik, accelererar vi strategiimplementationen och omorganiserar verksamheten i två separata affärsområden, Doro Care och Doro Phones. Affärsområde Doro Phones kommer omstruktureras för att säkerställa långsiktig lönsamhet. Förändringen kommer bidra till ett ökat fokus på våra nyckelmarknader och produkter där vi minskar kostnadsstrukturen för fortsatt konkurrenskraft. Vi håller fast vid vår vision att ge senioren möjlighet att få ut det mesta av varje dag, möjliggöra oberoende och skapa sinnesfrid när det betyder mest.

Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 332,3 Mkr (459,6). Nedgången är huvudsakligen en effekt av covid-19 då marknaderna varit helt eller delvis nedstängda under första delen av perioden men där vi kan se en återhämtning under slutet av kvartalet. Genom tidiga och effektiva kostnadsreducerande aktiviteter har vi trots den lägre försäljning lyckats leverera ett positivt rörelseresultat på 7,8 Mkr (26,2).

Tjänsteförsäljningen inom affärssegmentet Care var stabil i förhållande till första kvartalet samt ökade mot samma period föregående år. Dock har det under perioden varit färre upphandlingar då vård och omsorg har fokuserat på att hantera de omedelbara effekterna av pandemin. Den organiska tillväxten under kvartalet har inte varit enligt mina förväntningar, vilket är en besvikelse. Lönsamheten har förbättrats i kvartalet och bruttomarginalen uppgick till 44,9 procent. Vårt arbete med att effektivisera tjänsteleveranser och utvinna synergier från vårt senaste förvärv, Centra Pulse and Connect, visade framsteg i kvartalet vilket resulterat i den förbättrade lönsamheten.

Omsättningen inom affärssegmentet Phones påverkades negativt av nedstängda marknader och som en följd av detta har online-handeln fått allt större betydelse där försäljningen ökade i perioden. Under slutet av maj började kundernas försäljning förbättras vilket har bidragit till en tydlig återhämtning av vår försäljning på flertalet marknader under juni månad.

I takt med coronavirusets spridning har social isolering och ofrivillig ensamhet blivit allt vanligare för våra äldre. Vi tog därför initiativet till Doro Do Good där vi skänkte bort Doro-telefoner till isolerade seniorer. Vi arbetar med att driva innovation och skapa tjänster som möter behoven och ger senioren stöd. Det har varit en turbulent tid men min övertygelse är att vi med gemensamma krafter skapar en tryggare vardag för seniorer. 

Carl-Johan Zetterberg Boudrie, VD och koncernchef

WEBCAST

Doros rapport presenteras via en webbsänd telefonkonferens som hålls torsdagen den 16 juli kl. 09:00 (CET) där vd och koncernchef Carl-Johan Zetterberg Boudrie och CFO Linda Nilsson presenterar rapporten. Webbsändningen nås på https://tv.streamfabriken.com/doro-q2-2020. Presentationsmaterialet finns tillgängligt på Doros finansiella webbplats http://www.doro.com/corporate.

Telefonnummer:
Sverige: +46 8 56 64 27 07
Storbritannien: +44 33 33 00 92 70
USA: +1 83 35 26 83 83
Frankrike: +33 170 75 07 19

För mer information vänligen kontakta:


Linda Nilsson, CFO, linda.nilsson@doro.com, +46 703 28 29 25
ir@doro.com

Om Doro


Doro är ett seniorfokuserat teknikföretag. Vi utvecklar tjänster och produkter för seniorer för att göra åldrandet självständigt, stärkande och innehållsrikt. Vår breda portfölj av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar bidrar till att koppla ihop generationer digitalt och skapar en trygg och självständig tillvaro i och utanför hemmet. Doro är marknadsledande inom trygghetslarm i Sverige, Norge och Storbritannien och global marknadsledare på mobiltelefoner till seniorer. Doro är ett svenskt bolag med huvudkontor i Malmö och försäljningsverksamhet i 27 länder. Doros aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. 2019 hade bolaget ca 1 000 medarbetare och nettoomsättningen uppgick till 2 063 miljoner kronor (195,4 miljoner Euro). Läs mer om Doro på www.doro.se/corporate

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-07-16 08:00 CEST.

Bifogade filer


Q2 2020

Författare Doro AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.