Du är här

2017-08-24

Doxa: Förtydligande angående Doxas finansiella situation

FÖRTYDLIGANDE ANGÅENDE DOXAS FINANSIELLA SITUATION

I Doxas kvartalsrapport för det andra kvartalet som publicerades den 23 augusti framgår att bolagets likvida medel uppgick till 0,1 MSEK. I rapporten framgår även att Doxa efter periodens utgång har upptagit ytterligare brygglån om 2 MSEK.

Doxas befintliga likvida medel beräknas täcka rörelsekapitalbehovet t.o.m mitten på september. Som bolaget tidigare meddelat pågår förhandlingar kring ett avtal om private label avseende Ceramir(r) Crown and Bridge. Förhandlingarna har avancerat betydligt under sommaren och bolaget har som målsättning att slutföra dessa så snart som möjligt. Om avtalet kan slutföras kommer det att medföra en större betalning vid signering, vilket kommer att stärka Doxas finansiella situation. I den händelse att ett avtal inte kan slutföras kommer Doxa att behöva genomföra en nyemission. För att tillföra ytterligare kortfristig rörelsekapitalfinansiering har bolaget säkerställt ytterligare lån.

Uppsala den 24 augusti 2017

För ytterligare information:
Torbjörn Larsson VD, på telefon 018-478 2000
E-post: torbjorn.larsson@doxa.se mailto:torbjorn.larsson@doxa.se

Läs mer på webben: www.doxa.se http://www.doxa.se
Produkten Ceramir: www.ceramir.se http://www.ceramir.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Doxa Pressrelease 2017-08-24.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20911

Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017 kl. 09.30 CET.

KORT OM DOXA
Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir(r) Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med säte i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med säte i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.