Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-20

Duni AB: Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari - 30 september 2017

Något lägre tillväxttakt, fortsatt höga kostnader för insatsmaterial

1 juli - 30 september

· Nettoomsättningen uppgick till 1 082 (1 064) MSEK. Justerat för
valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 2,0 %.

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,68 (1,99) SEK.
· Fortsatt tillväxt inom affärsområde Table Top.
· Affärsområde Meal Service påverkat av höga råmaterialkostnader.
1 januari - 30 september

· Nettoomsättningen uppgick till 3 188 (3 037) MSEK. Justerat för
valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 3,5 %.

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,44 (4,68) SEK.
· Investering på 55 MSEK i en logistikfastighet i Tyskland.
· Förvärv av Sharp Serviettes på Nya Zeeland.
Nyckeltal

+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|MSEK | 3 mån| 3 mån| 9 mån| 9 mån| 12 mån| 12 mån|
| | juli-| juli-| januari-| januari-| oktober-| januari|
| |september|september|september|september|september|-december|
| | 2017| 2016| 2017| 2016|2016/2017| |
| | | | | | | 2016|
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Nettoomsättning| 1 082| 1 064| 3 188| 3 037| 4 422| 4 271|
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Operativt | 123| 136| 322| 331| 493| 502|
|resultat 1) | | | | | | |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Operativ | 11,4 %| 12,8 %| 10,1 %| 10,9 %| 11,5 %| 11,8 %|
|rörelsemarginal| | | | | | |
|1) | | | | | | |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Resultat efter | 108| 126| 284| 293| 432| 441|
|finansiella | | | | | | |
|poster | | | | | | |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Resultat efter | 80| 94| 212| 220| 326| 334|
|skatt | | | | | | |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

VD's kommentar

"Omsättningen i kvartalet ökade med 2 % i förhållande till föregående
år med fortsatt god utveckling i affärsområde Table Top. Tillväxten i
affärsområde Meal Service och New Markets nådde dock inte upp till
samma nivå som i tidigare kvartal.

Nettoomsättningen uppgick till 1 082 (1 064) MSEK och det operativa
resultatet minskade till 123 (136) MSEK. Resultatnedgången förklaras
främst av fortsatt höga råmaterialpriser, vilka ännu inte fullt ut
kompenserats med prishöjningar. Kvartalets bruttomarginal försvagades
därför med 1,5 procentenheter i förhållande till föregående år.
Nettoskulden uppgick i utgången av kvartalet till 1 032 (982) MSEK.

Produktionsenheterna levererade ett stabilt kvartal utan betydande
avvikelser och vi går nu in i en högsäsong med något bättre
lagernivåer och leveransberedskap än föregående år.

Affärsområde Table Top uppnådde en nettoomsättning på 581 (579) MSEK
med ett operativt resultat på 96 (97) MSEK. Den viktiga
Tysklands-marknaden fortsätter att utvecklas väl och den positiva
trenden har varit tydlig sedan hösten 2016. Samtidigt ser vi i
kvartalet en något svagare efterfrågan på andra centraleuropeiska
marknader.

Affärsområde Meal Service har sedan flera år haft en genomsnittlig
årstillväxt på runt 8 % där tillväxten drivits av säljinvesteringar
och löpande förbättringar av kunderbjudandet. I kvartalet uppgick
tillväxten till 1,5 % vilket i kombination med en lägre
bruttomarginal reducerade det operativa resultatet till 7 (13) MSEK.
Kvartalet påverkades negativt av en lägre försäljning av
standardprodukter där priskonkurrensen tilltagit. Samtidigt är
affärsområdet inne i en intensiv produktförnyelsefas där dessa
standardprodukter skiftas ut till förmån för ett mer miljöanpassat
sortiment. De aviserade prishöjningarna kommer att vara fullt
implementerade under kvartal fyra.

Affärsområde Consumer minskade sin omsättning till 235 (247) MSEK.
Försäljningen påverkades av mindre kundtapp men också av
fasningseffekter i leveransflödet i jämförelse med föregående år. Det
operativa resultatet minskade till 14 (18) MSEK, avvikelsen är helt
relaterad till lägre volym, negativa valutarörelser kopplat till det
brittiska pundet samt av tillfälligt högre logistikkostnader.

Affärsområde New Markets ökade sin omsättning till 78 (59) MSEK.
Verksamheterna i Asien visar genomgående en tillfredställande
tillväxt samtidigt som våra distributionsmarknader gör ett
försäljningsmässigt svagare kvartal. Det operativa resultatet
minskade till 5 (7) MSEK. Resultatet har belastats av kostnader
relaterade till satsningar och organisationsförstärkningar på flera
marknader samt ett resultatmässigt svagare kvartal i Ryssland och
Singapore.

Efter fem år som VD är det nu dags att ta farväl. Det har varit en
intensiv, spännande och oerhört rolig tid som jag kommer att minnas
livet ut. Det är nu med varm hand jag lämnar över VD-skapet till
Johan Sundelin. Jag har en stark tilltro till att Duni med sina
engagerade medarbetare och med Johan vid rodret har alla
förutsättningar till en fortsatt bra utveckling.

Jag vill också rikta ett stort tack till alla aktieägare, styrelsen
och Dunis alla medarbetare för den support, energi och engagemang ni
skänkt under de gångna åren. Stort lycka till med framtidens alla
möjligheter!", säger Thomas Gustafsson, avgående VD och koncernchef,
Duni.

::

För ytterligare information kontakta:
Johan Sundelin, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

::

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter
för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40
marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni
har cirka 2 300 anställda fördelat på 23 länder, huvudkontor i Malmö
och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Thailand och Nya Zeeland.
Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet "DUNI". ISIN
-kod är SE0000616716.

Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att
offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20
oktober 2017 klockan 07.45 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/duni-ab/r/delarsrapport-for-duni-ab--publ--1-j...
http://mb.cision.com/Main/295/2372018/739191.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.