Du är här

2017-01-16

Dyrt att äga fonder och aktier

Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, verkar för en internationellt konkurrens-kraftig kapitalbeskattning för enskilda aktieägare i Sverige. Detta är av största vikt för att svenska företag kan få tillgång till riskkapital på goda villkor och att hushållen ska kan få en bra förräntning på sitt långsiktiga sparande.

Kapitalet är numera rörligt inte bara på EU:s inre marknad utan även globalt. Detta innebär att skattevillkoren i allt större utsträckning avgör var kapitalet placeras. Elektronisk handel gör det också nästan lika enkelt att investera på marknader i utlandet som i det egna landet. Aktiespa-rarna har sedan 1995 gjort en årlig jämförande studie av reglerna för beskattning av noterade aktier inom OECD och EU. I år omfattar den jämförande studien det totala aktieskattetrycket i 40 länder med hjälp av ett totalskatteindex. Om inget annat anges avses skattereglerna för 2015 .

Vi är förvissade om att kunskap om det jämförelsevis höga skattetrycket i Sverige och meto-derna för riskkapitalbeskattningen i andra länder, så småningom kommer att leda till förbätt-ringar av den svenska lagstiftningen för beskattning av sparande.

Studien har utförts av Josefine Gunnarsdottir och Kajsa Harrysson. Den visar att aktieskatte-trycket i Sverige 2015 var näst högst bland industriländerna i OECD och EU efter Danmark, se diagram 1.

Läs hela skatteundersökningen här.

Författare Märta Skog

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.