Du är här

2018-09-05

East Capital: East Capital lanserar UCITS-fond för kinesiska A-aktier

East Capital, en oberoende kapitalförvaltare specialiserad på
tillväxt- och frontiermarknader, lanserar en UCITS version av sin
framgångsrika China A-Shares fond.

"East Capital har funnits på plats i Asien sedan 2010, vilket gett oss
en stark förståelse för investeringar i Kina och dess A-aktiemarknad.
East Capital China A-shares är idag en alternativ investeringsfond
som sedan starten 2013 levererat 54% i avkastning, och slagit index
med 41%[1]. Som en UCITS-fond blir den nu öppen för en bredare grupp
av investerare, och vi ser omvandlingen som ett naturligt steg i
utvecklingen av fonden", säger Peter Elam Håkansson, ordförande i
East Capital och ansvarig för investerings-verksamheten.

Handeln på de lokala börserna i Kina har under senare år underlättats
tack vare reformer och intresset stiger i ljuset av att
indexleverantören MSCI nyligen beslutat att inkludera A-aktier i sitt
globala MSCI Emerging Markets Index.

"A-aktier blir alltmer attraktiva för investerare till följd av
inkludering i globala index. De erbjuder en mer diversifierad
exponering mot tillväxtdynamiken i landet, särskilt inom konsumtions-
och tjänstesektorn, och har dessutom historiskt sett haft en låg
korrelation med globala aktier. Kina är världens näst största
aktiemarknad med 3600 noterade aktier på börserna i Shenzhen och
Shanghai. Det senaste året har marknaderna genom reformer blivit mer
lättillgängliga men fortfarande står utländska investerare bara för
knappt 3% av handeln", säger Håkansson.

Fonden, som syftar till att skapa långsiktig värdestegring genom att
investera i högkvalitativa bolag över hela Kina, har MSCI China A som
jämförelseindex. Fonden integrerar ESG-aspekter (Environment, Social
and Governance, dvs. miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) i sin
investeringsprocess.

"Vi tror att bolag med hållbara affärsmodeller kommer att ha
konkurrensfördelar. Hållbarhetsaspekter är integrerade i varje steg
av vår investeringsprocess och är avgörande när vi bedömer risker och
möjligheter. Tillväxt- och frontiermarknader gör kontinuerliga
framsteg på hållbarhetsfronten, men det återstår fortfarande
betydande skillnader mellan påstådda och faktiska ESG-standarder
bland bolagen. Det kräver lokal närvaro, djupgående analys och aktiv
förvaltning", tillägger Håkansson.

________________

[1] USD, 2013-12-18 till 2018-08-31.

Om East Capital

East Capital är en oberoende kapitalförvaltare specialiserad på
tillväxt- och frontiermarknader. Bolaget grundades i Sverige 1997 och
har kontor i Dubai, Hong Kong, Luxemburg, Moskva, Oslo, Stockholm och
Tallinn. Vi förvaltar 31 miljarder kronor i noterade och onoterade
aktier, samt fastigheter, till en bred kundbas inklusive ledande
institutioner. Investeringsstrategin baseras på ingående kunskap om
marknaderna, fundamental analys och täta företagsbesök.
ESG-relaterade risker och möjligheter utvärderas som en integrerad
del i investeringsprocessen. Vi föredrar investeringar i bolag som
visar långsiktigt hållbar tillväxt och har ansvarsfulla ägare.

www.eastcapital.se

Kontaktinformation

Ilze Johnson, Marketing Communications Manager, East Capital

+46 8 505 88 550

mediaenquiries@eastcapital.com

Viktig information

Ytterligare relevant information om fonden (inklusive prospekt,
faktablad och annan fondinformation) kommer vid lanseringen att
finnas tillgänglig på www.eastcapital.com.

Detta är inget erbjudande eller rekommendation om att investera i
någon av East Capitals fonder. Fullständig information om East
Capitals fonder - som prospekt, basfakta för investerare och
finansiella rapporter - kan avgiftsfritt erhållas från East Capital
eller våra lokala representanter och finns tillgängliga på East
Capitals webbplats. Historisk avkastning är ingen garanti för
framtida avkasting. Fondandelar kan öka eller minska i värde och
påverkas av ändrade valutakurser. Investerare riskerar att inte få
tillbaka det satsade beloppet. Tillgången till East Capitals fonder
kan i vissa länder vara begränsad eller försedd med restriktioner.
Utförlig information om var fonderna är registrerade och vilken sorts
distribution som är tillåten kan erhållas av East Capital.

----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/east-capital/r/east-capital-lanserar-ucits-fon...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.