Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-22

East Capital Explorer AB: East Capital Explorer AB - Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014

Händelser under kvartalet

* I februari värderades innehavet i den ryska modekedjan Melon Fashion Group
(MFG) ned med 8,5 MEUR eller 12 procent, vilket motsvarar rubelns
procentuella nedgång mot euron sedan december 2013, då East Capital
Explorers senaste externa värdering av MFG gjordes. Innehavet värderas
därefter till 62,0 MEUR. De underliggande prognoserna för tillväxt och
lönsamhet som värderingen baseras på är emellertid oförändrade
* På en extra bolagsstämma den 24 mars beslutades att införa ett nytt
aktieslag, preferensaktier, och att ge styrelsen mandat att emittera sådana
preferensaktier för att kunna ta tillvara på attraktiva
investeringsmöjligheter med starka kassaflöden och god tillväxt. Stämman
beslutade även om ett antal förändringar för att anpassa bolaget till EU:s
nya regelverk för alternativa investeringsfonder (AIFMD)
* I mars erhölls en slutlig utbetalning på 14,0 MEUR från East Capital
Special Opportunities Fund, som avvecklades i enlighet med de ursprungliga
fondvillkoren på fyra plus ett års livslängd. Återbetalningen motsvarar en
genomsnittlig årsavkastning på investeringen om 9,4 procent
* Marknadssentimentet mot Ryssland, som utgör nära hälften av East Capital
Explorers geografiska exponering, försämrades väsentligt i mars då Ryssland
beslöt att formellt annektera Krim. Händelsernas påverkan på East Capital
Explorers portfölj är mest märkbar i de noterade fondinnehaven med
Rysslandsinriktning, där East Capital Russia Domestic Growth Fund, som
utgör 10 procent av portföljen, gick ned med 29 procent samt i
nedskrivningen om 12 procent i MFG, som står för 22 procent av portföljen,
till följd av den svagare rubeln (se ovan). Exponeringen mot Ukraina är
däremot obetydlig; East Capital Bering Ukraine Fund R, som sjönk med 17
procent under kvartalet, utgör endast 1 procent av portföljen

Finansiell utveckling under första kvartalet

* Substansvärdet (NAV) per aktie uppgick den 31 mars 2014 till 9,17 EUR (9,30
EUR)1. Det totala substansvärdet uppgick till 288 MEUR (292 MEUR), vilket
motsvarar en förändring med -6,8 % under det första kvartalet
* Under det första kvartalet 2014 var nettoresultatet -21,1 MEUR (EUR 6,1
MEUR) inklusive -21,0 MEUR (6,0 MEUR) i värdeförändringar på gjorda
investeringar. Resultat per aktie uppgick till -0,67 EUR (0,19 EUR)
* Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per den 31 mars 2014
till 53,8 MEUR (24,2 MEUR)

1Jämförbara siffror för motsvarande period 2013 anges inom parantes

140522 - Delårsrapport Q1 2014
http://hugin.info/143006/R/1787814/614011.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: East Capital Explorer AB via Globenewswire

HUG#1787814

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.