Du är här

2014-04-07

East Capital Explorer AB: East Capital Explorer AB - Substansvärdet (NAV) 82 SEK per aktie den 31 mars 2014

Utveckling av NAV och aktiekurs

* Preliminärt NAV per aktie den 31 mars 2014 uppgick till 9,15 EUR (82 SEK),
vilket motsvarar ett sammanlagt NAV på 288 MEUR (2 563 MSEK) för East
Capital Explorer

* NAV per aktie (EUR) minskade med 2,1 % (1,4 % i SEK) jämfört med den 28
februari 2014

* Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick den 31 mars
2014 till 1,09 EUR (10 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 34 MEUR (306
MSEK)

* Stängningskursen för aktien den 31 mars 2014 var SEK 50,50 (5,67 EUR), en
minskning med 8,6 % jämfört med den 28 februari 2014

* Antalet utestående aktier i East Capital Explorer per den 31 mars 2014 var
31 424 309. Bolaget ägde inga egna aktier

* 1 EUR = 8,91 SEK per den 31 mars 2014

Händelser under månaden

* I enlighet med de ursprungliga villkoren för East Capital Special
Opportunities Fund på fyra plus ett års livslängd, erhöll East Capital
Explorer en slutlig utbetalning på totalt 14,0 MEUR från fonden, vilket
motsvarar en genomsnittlig årsavkastning på investeringen om 9,4 %.
Beloppet utgör den återstående delen av fondens tillgångar

* Marknadssentimentet mot Ryssland, som utgör nära hälften av East Capital
Explorers geografiska exponering, försämrades väsentligt i mars då Ryssland
beslöt att formellt annektera Krim. De noterade fondinnehaven med
Rysslands- och Ukrainainriktning har följaktligen förlorat betydligt i
värde; East Capital Russia Domestic Growth Fund, som utgör 10 procent av
portföljen, gick ned med 14 procent medan East Capital Bering Ukraine Fund
R, som har en portföljvikt på 1 procent, gick ned med 16 procent

* På en extra bolagsstämma den 24 mars beslutades att införa ett nytt
aktieslag, preferensaktier, och att ge styrelsen mandat att emittera sådana
preferensaktier för att kunna ta tillvara på attraktiva
investeringsmöjligheter med starka kassaflöden och god tillväxt. Nytt
kapital avses primärt att investeras i identifierade tillgångar inom två
områden som i dagsläget bedöms som särskilt intressanta: konsumentföretag
som drivs av en köpstark växande medelklass i framför allt Ryssland och
Baltikum, och kommersiella fastigheter med god direktavkastning i Baltikum.
Stämman beslutade även om ett antal förändringar för att anpassa bolaget
till EU:s nya regelverk för alternativa investeringsfonder (AIFMD)

* Som meddelades i mars kommer East Capital Explorers årsstämma, som äger rum
den 22 april, att bland annat besluta om att fortsätta det pågående
inlösenprogrammet, varvid bolaget löser in var 20:e aktie till februari
månads substansvärde på 83 SEK per aktie. Vid full acceptansnivå betalas
totalt 14,6 MEUR ut till aktieägarna via årets program

Portföljen den 31 mars 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Värdeförändr.[1], Värdeförändr.[1], NAV per NAV, % Andel |
| |
| %, mars %, 2014 aktie, EUR MEUR av NAV |
| |
|Direktinvesteringar |
|Melon Fashion Group 0,0% -12,0% 1,97 62,0 22% |
|Starman 0,0% 0,0% 0,80 25,0 9% |
|Trev-2 Group 0,0% 0,0% 0,31 9,8 3% |
|Komercijalna Banka Skopje 0,6% -4,4% 0,20 6,3 2% |
| 0,0% -7,9% 3,28 103,2 36% |
| |
|Fondinvesteringar |
|East Capital Deep Value Fund 0,3% 0,1% 1,47 46,2 16% |
|East Capital New Markets Fund -2,1% -5,5% 1,33 41,7 14% |
|East Capital Russian Domestic Growth Fund -13,5% -30,0% 0,94 29,6 10% |
|East Capital Baltic Property Fund II -0,5% -0,5% 0,65 20,6 7% |
|East Capital Special Opportunities Fund II 1,1% 9,0% 0,62 19,4 7% |
|East Capital Bering Ukraine Fund R -16,4% -17,2% 0,07 2,1 1% |
| -3,2% -8,0% 5,08 159,6 55% |
| |
|Kortfristiga placeringar |
|Kortfristiga placeringar[2] 0,00 0,1 0% |
|Likvida medel 1,09 34,3 12% |
| 1,09 34,4 12% |
| |
|Totalt portföljen 9,46 297,2 103% |
| |
|Netto övriga tillgångar och skulder -0,30 -9,5 -3% |
|Substansvärde (NAV) -2,1% -7,4% 9,15 287,7 100% |
|1) Beräkningen är justerad för investerade och mottagna belopp under perioden, |
|dvs. det är den procentuella förändringen mellan ingående värde plus |
|investeringar under perioden och utgående värde plus under perioden mottagna |
|medel |
|2) På grund av den pågående avvecklingen av East European Debt Finance |
|särredovisas inte längre detta innehav utan inluderas i kortfristiga |
|placeringar då de kvarvarande tillgångarna är begränsade och förväntas vara |
|avyttrade under 2014 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kalender för finansiell information

* Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
* Årsstämma 2014 äger rum den 22 april 2014
* Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014, 22 maj 2014
* Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014, 21 augusti 2014
* Delårsrapport 1 januari - 30 september 2014, 7 november 2014

Kontaktinformation

Catharina Hagberg
, tillförordnad VD, East Capital Explorer, 08 505 885 52

Lena Krauss
, Head of Investor Relations&Finance, 073 988 44 66

Om East Capital Explorer

East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som erbjuder
unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget
gör direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag men investeringar görs
också via East Capitals private equity- fastighets- och alternativa
investeringsfonder. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är
inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor
tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt
fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta
investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm,
Mid Cap.

Notering:
NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap -Ticker:
ECEX -ISIN:
SE0002158568 -

Reuters:
ECEX.ST -Bloomberg:
ECEX SS Equity

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer och
informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
Information lämnades för offentliggörande den 7 april 2014 klockan 08:00 CET.

140407 - Substansvärderapport mars 2014
http://hugin.info/143006/R/1774891/605127.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: East Capital Explorer AB via Globenewswire

HUG#1774891

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.