Du är här

2014-04-22

East Capital Explorer AB: Förändrad avgiftsstruktur för East Capital Explorers investeringar - Inga resultatbaserade avgifter förrän substansvärdet åter

East Capital Explorer AB har kommit överens med sin förvaltare East Capital om
ett antal förändringar i avgiftsstrukturen. Förändringarna innebär bland
annat att inga resultatbaserade avgifter betalas förrän substansvärdet per
stamaktie överstiger 100 SEK, att förvaltningsavgiften halveras på
portföljvärden som överstiger 400 MEUR och att förvaltningsavgiften på
fastighetsinvesteringar sänks. Därtill introduceras mekanismer som kraftigt
begränsar förvaltarens rätt att ta ut resultatbaserade avgifter på
direktinvesteringar. Detta förväntas ge en omedelbar positiv påverkan om 9,0
MEUR på substansvärdet per den 30 april och på resultatet för det andra
kvartalet 2014, i och med att tidigare reserver då löses upp.

- Vi har under en längre tid fört diskussioner med East Capital om en ändrad
avgiftsstruktur som skapar tydligare mål och ett ökat aktieägarvärde.
Förenklat uttryckt innebär det att resultatbaserade avgifter inte betalas på
vare sig fonder eller direktinvesteringar förrän hela portföljens
substansvärde per aktie är tillbaka på nivån som vi börsnoterades på. För
direktinvesteringar gäller dessutom att en resultatbaserad avgift först
betalas när innehavet har sålts, säger Catharina Hagberg, tf. vd för East
Capital Explorer.

Den löpande förvaltningsavgiften är den ersättning som förvaltaren, East
Capital, får för att aktivt förvalta East Capital Explorers
direktinvesteringar, och den ersättning East Capital erhåller från de fonder
som bland andra East Capital Explorer investerar i. Därtill har East Capital
rätt till resultatbaserade avgifter, vilket ger förvaltaren incitament att
skapa avkastningar som överträffar en förutbestämd tröskelnivå eller, vilket
gäller vissa av fonderna, ett benchmarkindex.

Förändringarna träder i kraft från och med idag, och omfattar följande.

1.
Resultatbaserade avgifter på direktinvesteringar

Inga resultatbaserade avgifter utbetalas på direktinvesteringar, förrän
samtliga följande villkor uppnåtts:

1.1. Det redovisade substansvärdet per stamaktie överstiger 100 SEK;
och
1.2. Investeringen har realiserats; och
1.3. Investeringens genomsnittliga årliga avkastning (sedan
anskaffning), med hänsyn tagen till eventuella utdelningar från
investeringen, överstiger 8 procent; och
1.4. Den totala direktinvesteringsportföljen visar en positiv
avkastning,

varav punkterna 1.1., 1.2. och 1.4. ovan är nya.

Resultatbaserade avgifter kan utgå på utdelningar från en investering, givet
att punkterna 1.1., 1.3. och 1.4. har uppfyllts, samt att East Capital
Explorer har ägt investeringen i minst tre år.

2.
Resultatbaserade avgifter på fondinvesteringar

Inga resultatbaserade avgifter utbetalas på fondinvesteringar om det totala
redovisade substansvärdet per stamaktie understiger 100 SEK. I övrigt gäller
de allmänna villkoren för respektive fond, såsom anges i East Capital
Explorers årsredovisningar.

3.
Löpande förvaltningsavgifter

Löpande förvaltningsavgifter om 2 procent av förvaltat belopp per år utbetalas
såsom tidigare, med två förändringar:

3.1. Om värdet på den totala investeringsportföljen överstiger 400 MEUR
kommer förvaltningsavgiften på det överstigande värdet att reduceras från 2
till 1 procent per år; och
3.2. Förvaltningsavgiften på fastighetsinvesteringar sänks från 2 till
1,75 procent per år. Motsvarande justering kommer att göras i East Capital
Baltic Property Fund II som East Capital Explorer har investerat i.

Kontaktinformation
Catharina Hagberg
, tillförordnad VD, East Capital Explorer, 08 505 885 52

Lena Krauss
, Head of Investor Relations and Finance, East Capital Explorer, 073 988 44 66

Kalender för finansiell information

* Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
* Årsstämma 2014 äger rum den 22 april 2014
* Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014, 22 maj 2014
* Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014, 21 augusti 2014
* Delårsrapport 1 januari - 30 september 2014, 7 november 2014

Om East Capital Explorer
East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som erbjuder
unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget
gör direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag men investeringar görs
också via East Capitals private equity- fastighets- och alternativa
investeringsfonder. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är
inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor
tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt
fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta
investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm,
Mid Cap.

Notering:
NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap -Ticker:
ECEX -ISIN:
SE0002158568 -Reuters:
ECEX.ST -Bloomberg:
ECEX SS Equity

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen
om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
Information lämnades för offentliggörande den 22 april 2014 klockan 08:00
CET.

140422 - Pressmeddelande
http://hugin.info/143006/R/1778488/607436.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: East Capital Explorer AB via Globenewswire

HUG#1778488

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.