Du är här

2017-10-04

Eastnine AB (publ): Valberedning inför Eastnines årsstämma 2018

Enligt beslut på årsstämman i maj 2017 ska Eastnine ha en valberedning
bestående av minst tre och högst fyra ledamöter, varav högst tre
ledamöter skall utses av de tre största aktieägarna (eller
ägargrupperna) i bolaget som önskar utse en representant. Den fjärde
ledamoten är bolagets styrelseordförande.

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per
den 31 augusti 2017 med Lars O Grönstedt som sammankallande.
Valberedningen består av Magnus Lekander som representant för East
Capital, David Bliss som representant för Lazard Asset Management och
Mathias Svensson som representant för Keel Capital. I valberedningen
ingår vidare Lars O Grönstedt i egenskap av styrelseordförande i
Eastnine.

Valberedningens uppgift är att förbereda och presentera förslag
avseende val av styrelse, stämmoordförande, styrelseordförande och
revisor. Valberedningen har också att föreslå arvoden till styrelse,
styrelseutskott och revisor samt att lämna förslag till process för
att utse valberedning inför årsstämman 2019.

Eastnines årsstämma hålls tisdagen den 24 april 2018 i Stockholm.
Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman skall lämna
sådant förslag till styrelsens ordförande i god tid före
offentliggörandet av kallelsen till stämman som beräknas ske i mars
2018.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen eller
styrelsen är välkomna att skicka e-post till info@eastnine.com, eller
brev till Eastnine, att. Valberedningen, Box 7214, 103 88 Stockholm.

För mer information, kontakta Lars O Grönstedt, Ordförande i Eastnine:
070 - 590 55 19

Eastnine AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett
substansvärde på 233 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande
mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera
förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig ägare av
attraktiva kommersiella fastigheter på bästa lägen i de baltiska
huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden,
lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i
noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 4
oktober 2017 kl. 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eastnine-ab--publ-/r/valberedning-infor-eastni...
http://mb.cision.com/Main/13001/2359507/731104.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.