Du är här

2017-08-31

EasyFill: Kvartalsrapport 2 2017

Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653-2924, uppgick till 32
009 KSEK (26 918 KSEK) under kvartal 1+2 2017. En omsättningsökning
med 5 091 KSEK (15%). Resultatet efter finansiella poster under
perioden blev - 4 355 KSEK (-2 022 KSEK).

Nyckeltal i Koncernen, (KSEK)

Period: Kvartal 1 + 2, 2017 (Kvartal 1 + 2, 2016) KSEK

Omsättning: 32 009 (26 918)
Rörelseresultat efter avskrivningar: - 3 834 (- 1 606)
Resultat efter finansiella poster: - 4 355 (- 2 022)
Rörelsemarginal %: - 11,98 (-5,97)
Antal utestående aktier vid periodens slut: 73 067 356 (53 538 316)
Resultat per aktie, kr: -0,075 (-0,038)
Soliditet %: 75,87 (74,13)

Ekonomisk kommentar

Detta är den första rapporten som inkluderar Ebeco koncernen
(försäljningskontor i Oslo och fabrik i Nizna, Slovakien) i de
konsoliderade siffrorna och vinsten för perioden 28:e april till 30
juni är inkluderad i det konsoliderade resultatet, förutom detta har
även goodwill för 18 MSEK tillkommit i immateriella tillgångar. Det
konsoliderade resultatet har förbättrats med cirka 350TSEK tack vare
Ebeco AS och Ebeco SRO. Även på andra poster i balans- och
resultaträkningen märks effekten av att Ebeco numera ingår i
räkenskaperna varför jämförelsen med föregående år inte blir riktigt
relevant.

Nettoomsättning i koncernen har ökat under Q2 tack vare Ebeco
koncernen. Personalkostnader samt rörelsekostnader ökade också till
följd av samgåendet med Ebeco.

Koncernen har fortsatta förluster på grund av höga
investeringskostnader med marknadsföring och utvecklingskostnader.
Den förväntade omsättningsökningen syns ännu inte men kommer.

Den ekonomiska rapporten är inte reviderad av bolagets revisor.

Väsentliga händelser under Q2

EasyFill AB

· På årsstämman den 27 april röstades apportförvärvet av Ebeco
koncernen igenom. EasyFill fick således full tillgång till
produktionsapparat och utvecklingsavdelning samt befintlig
försäljning av släpvagnar och butiksutrustning fr o m 28 april från
vilket datum Ebeco ingår i Easyfill-koncernens räkenskaper.

· Flertalet centrala kontakter med ledande internationella
butikskedjor ledde under perioden till beslut om
utvärderingsinstallationer av Bolagets produkter. Dessa
installationer genomfördes efter periodens slut.

· Beställningar från befintliga OEM kunder har fortgått. Dock
lyckades inte Bolaget nå samma nivå som året innan då det levererades
stora mängder kompletta RotoShelf (ramar samt hyllor) och detta ledde
till lägre omsättning till denna kundkategori under perioden då
försäljning av endast hyllor ger lägre omsättning men högre marginal
än att sälja kompletta RotoShelf.

· Flertalet distributionsavtal slöts under perioden och nätverket av
återförsäljare anses vara tillräckligt för närvarande.

· Samarbetet med Efficold fördjupades och resulterade i de första
beställningarna och ett utvecklingsprojekt för att ta fram totalt tre
olika kylskåpsmodeller för RotoShelf initierades.

Ebeco Släpvagnar

Försäljningen av Ebeco släpvagnar i Europa ökade med 15% under
perioden och under sommaren smyglanserades försäljning av släpvagnar
i Sverige via nätet och en hemsida som bygger på befintligt material
är lanserad; www.scantrailer.se.

Släpvagnsförsäljning kommer att ske i ett separat bolag med egen
organisation men kommer ingå i EasyFill koncernen.

Under perioden har förhandlingar påbörjats med stora återförsäljare i
Spanien och Frankrike. Dessa distributionsavtal förväntas
slutförhandlas inom kort och försäljning påbörjas under första
kvartalet 2018.

Enjoy Sales AB

Försäljningen av läskedryckskylskåp till den svenska marknaden
fortsatte under kvartal 2 med i stort sett lika antal som samma
kvartal 2016. Enjoys kunder är stabila och verksamheten genererar
plussiffror.

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Efter perioden har Bolaget tagit in 5 MSEK i investeringslån via
Almi/Norrlandsfonden samt ytterligare 6 MSEK i lån, båda till
marknadsmässiga villkor.

· Den tyska butikskedjan EDEKA har beslutat att skriva avtal med
EasyFill som godkänd leverantör till hela kedjan. Detta är ett
resultat av de testinstallationer av RotoShelf som genomförts och gör
det enklare att nå större volymer till kedjan än då enskilda butiker
behöver uppsökas. Det gör det samtidighet möjligt att enklare
introducera nya produkter till EDEKA. EDEKA är Tysklands största
livsmedelsbutikskedja med ca 12 000 butiker.

· Butikskedjan Aldi Nord, har under sommaren testat och utvärderat
RotoShelf 1250/2 i två butiker och rapport förväntas inkomma under
slutet av augusti. Aldi Nord har totalt 2500 butiker i Tyskland, men
bedriver även verksamhet i Danmark, Frankrike, Benelux och Polen samt
till viss del i USA.

· Butikskedjan Lidl, med huvudkontor i Tyskland har internt
utvärderat RotoShelf 1250/2 för dryck och kommer under hösten att
genomföra marknadstester i två butiker. Lidl har totalt ca 10 000
butiker med internationell spridning och marknaderna är fria att
välja bland godkända leverantörer och utrustning.

· Efter tester har en av världens största butikskedjor med Frankrike
som bas (finns i många länder) beslutat om utrullning av RotoShelf
1250/2 till 45 butiker i Belgien med beräknad start i september.
Samma kedja kommer under hösten att utvärdera en nyutvecklad version
av SwingOut Ambient. Installationen av fyra sektioner av de första
nyutvecklade SwingOut Ambient skedde i Antwerpen måndag v. 35. Från
butikskedjan är intresset stort och följs installationen följs därför
noggrant av deras ledande personer.

· Under augusti har ColdFront med SwingOut installerats i en Shell
bensinmack i Tyskland. RotoShelf lösningen tillverkas av EasyFill
själva medan väggpaneler, dörrar och kylutrustning tillverkas av
underleverantörer men all leverans sker EasyFills varumärke.
ColdFront kan nu erbjudas med både RotoShelf och SwingOut beroende på
butikens layout. EasyFill kan nu på allvar erbjuda ett alternativ
till traditionella kyldiskar då avtal finns med leverantör av
isolerade paneler, dörrar samt kylenheter i olika storlekar,
intresset från Shell är stort och om testen utfaller till belåtenhet
kommer leveranser att ske i flera länder World Wide.

· Den norska grenen av världens största tillverkare av läskedrycker
testar i skrivande stund en variant av RotoShelf med den helt nya
produkten TopSlider. TopSlider, där man hänger flaskan i korken,
TopSlider har färdigutvecklats under våren och är nu redo för
marknadstest. Om testen faller väl ut har kunden avsatt medel för
inköp redan under 2017 men den stora lanseringen kommer ske 2018.

· Efficold är ett spanskt företag som tillverkar läskedryckskylskåp
och tillsammans med dem har EasyFill utvecklat tre kylskåpsmodeller i
fullhöjd = 2 meter. Tre modeller i samma höjd kommer introduceras på
marknaden 60cm, 70cm och 90 cm. EasyFills VD Håkan Sjölander och
Efficolds VD Manuel Pastor tillsammans med försäljningscheferna i
respektive bolag hade på tisdagen v. 35 ett möte i Bryssel där
planerna för en total lansering runt om i världen gicks igenom. På
mötet informerade Efficold om att man levererat den första Efficold
kylen med RotoShelf till ett stort bryggeri och att man skickat
offert på 300st enheter med leverans omgående om offerten antas.
Denna första leverans är en testorder och fler order är redan
planerade för denna kund.

· Den stora skillnaden med dessa kylskåp i jämförelse med andra
kylskåpsmodeller är att dessa kylskåp är skräddarsydda för RotoShelf
och har sex hyllor i stället för andra modeller som har fem hyllor,
det som möjliggör sex hyllor är att ljusskylten sitter på dörren
istället för över dörren, kapaciteten med sex hyllor är stor och vi
förlorar i princip inga antal flaskor i jämförelse med standardhyllor
i en kyl med fem hyllor.

· Efficold är en fullsortimenttillverkare av kommersiella kylskåp
och hela deras produktrange inklusive de tre specialtillverkade
skåpen för RotoShelf kommer att lanseras i samtliga EasyFill bolag
men också tillsammans med våra partners i USA, Australien, Norge,
Belgien, Irland, Syd Afrika o.s.v.

· EasyFills amerikanska delägda bolag, EasyFill America, har nu
verkat på USA marknaden strax över ett år, under det året har flera
mycket bra kontakter med EasyFills produkter etablerats och flera
tester är på gång hos flera olika butikskedjor.

· En av testerna som sker just nu gäller ColdFront där den
kompletta produkten (kylrumsväggar, kylanläggning, glasdörrar och
SwingOut) levererats av bolaget. Testen sker hos världens störst
livsmedelskedja. Butikskedjan som har 12 000 butiker har uttryckt
sitt gillande och om testresultaten visar den försäljningsökning och
hanteringsminskning efter testperioden kommer leveranser att ske
fortlöpande.

Bakgrund till varför TopSlider hyllor kan visa sig så viktiga framåt

· En av anledningarna till att EasyFill förvärvade Ebeco under våren
2017 var att bolaget hade utvecklat en hylla där flaskor i olika
storlekar kan hängas i korken i stället för att ställas på en
butikshylla. Flaskan hänger således i TopSlider hyllan och den fylls
på bakifrån och fronten på hyllan är rak. I en RotoShelf kan
TopSlider och EasyFills olika hyllmodeller blandas allt utifrån
behov.

· Traditionella läskedrycker tappar idag marknadsandelar eftersom de
innehåller mängder av socker och många nya konkurrenter med olika
typer av smaksatt vatten där sockerhalten är liten tar
marknadsandelar.

· En av läskedryckstillverkarna som upplevt det uppkomna problemet
är en världens största tillverkare av läsk och en av åtgärderna man
tar är att lansera designade flaskor som skiljer ut sig från mängden
och på så sätt attraherar konsumenten. Med start i Norge investerar
nu den stora läskedryckstillverkaren i en komplex maskin som
tillverkar flaskor (blåser) i alla tänkbara designer. Problemet med
att designade flaskor är att man alltid måste ta hänsyn till att
flaskan har vikten långt ner så den inte tippar för enkelt i
butikshyllan och det innebär att man är låst i viss design. Att hänga
flaskan i halsen/korken löser viktproblemet eftersom flaskan då inte
kan tippa som den kan göra på en standardhylla och då är
flaskdesignern mycket friare i sin design.

VD-kommentar

Att slå ihop två företag till ett är slitigt även om man i stort sett
är överens om allt. EasyFill har nu tillgång till en välrustad och
professionell utvecklingsavdelning bestående av sex personer som
kvalitetssäkrar hela utvecklingsflödet på ett sätt som inte var
möjligt tidigare. Modern programvara som underlättar allt från
skapandet av monteringsanvisningar till programmering av
produktionsverktygen är ytterligare fördelar som detta förvärv ger
EasyFill som koncern.
...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.