Du är här

2018-08-31

EasyFill: Kvartalsrapport 2 2018

Omsättningen i EasyFill AB (publ), org. nr 556653-2924, uppgick till
41 765 KSEK (32 009 KSEK) under kvartal 1 och 2, 2018. En
omsättningsökning med 9 756 KSEK (30 %).

EBITDA under perioden blev - 3 901 KSEK (-2 348 KSEK).

Nyckeltal i Koncernen, (KSEK)

Period: Kvartal 2, 2018 (Kvartal 2, 2017) KSEK

Omsättning: 26 121 (20 935)
EBITDA: - 1 501 (-710)
Resultat efter finansiella poster och avskrivning: -3 984 KSEK, (-2
130)

EBITDA marginal: -5,76% (-3,39%)
Antal utestående aktier vid periodens slut: 73 067 356 (73 067 356)
Resultat per aktie, kr: -0,054 (-0,029)
Soliditet %: 56,25% (75,87%)
Finansiell kommentar

Nettoomsättning i koncernen ökade under Q1 och Q2 från 32 009 till 41
765 KSEK. En omsättningsökning med 30%. Omsättningen i moderbolaget
EasyFill AB ökade med totalt 18% mot föregående år. Omsättningen i
EasyFill GmbH ökade med ca 68% mot föregående år.

Av koncernens förlust inklusive avskrivningar (ca 8 800 KSEK) kan ca 4
100 KSEK härröras till Ebeco-företagen som hade ett dåligt första
halvår, mycket på grund av sen vår . Eurokursen har också haft
betydande effekt eftersom framförallt Enjoy köper i Euro eller dollar
och säljer i Sverige i kronor., Enjoy har i alla avtal med våra stora
kunder en valutaklausul där priset höjs eller sänks om kursen ändrar
sig upp eller ner med 3% eller mer under kvartalet men trots det är
valutaförlusten under årets första sex månader ca 550 KSEK. I de
förhandlingar Enjoy har med sina kunder har man försökt få fakturera
i Euro men inte fått gehör för det. Eftersom Eurokursen är väldigt
hög just nu och omöjlig att påverka arbetas nu med att finna ett
system där valutaförluster kan förhindras i mesta möjliga mån.

I släpvagnsdivisionen påverkade vädret försäljning i viss
utsträckning, vilket innebar att leveranser till samtliga kanaler
däribland Coop Norge skedde inte i den utsträckning som planerats.

1 700 KSEK av förlusten är avskrivning av goodwill i samband med
förvärvet av Ebeco-koncernen.

Från ett rent finansiellt perspektiv var förlusten i den gamla
EasyFill koncernen ca 3 900 KSEK vilket är densamma som under förra
året. Hela resultatförsämringen för koncernen är hänförlig till
Ebeco.

Styrelsen har beslutat initiera en utredning om hur och när delar av
Ebeco med släpvagnsaffären kan säljas eller delas ut till
aktieägarna.

Noterbart är att Ebeco ingår i koncernens redovisning från maj 2017.

Väsentliga händelser under Q2

EasyFill AB

TurnLoader™

På utvecklingsavdelningen i Bräcke arbetades under en längre period på
en ersättare/kompletterande produkt till RotoShelf för kyldiskar och
kylrum, tyvärr fick lyckades inte bolaget få fram en produkt som
uppfyllde kraven.

· Ett av huvudskälen med samgåendet med Ebeco koncernen våren 2017
var, förutom egen produktion, att öka kompetensen på
utvecklingsavdelningen.

· Hösten 2017 påbörjades utvecklingen av TurnLoader på fabriken i
Slovakien och efter många timmars utveckling finns nu TurnLoader som
kan fungera som ersättare för de flesta hyllösningar i en butik, allt
ifrån kyldiskar i olika modeller till hyllor för torra varor.
Lösningen passar samtliga produkter med ett bäst-före datum och
produkter med hög omsättning då påfyllningstiden är väsentligt
kortare än vanliga hyllor.

· Skillnaden mellan TurnLoader™ och RotoShelf® är följande:

· Hyllan på TurnLoader har rak framkant medan RotoShelf är rund i
hörnen. Detta medför att många fler produkter kan använda TurnLoader.

· En normal kyldisk i Europa är 1250 mm bred som grundmodul
(variationer förekommer men detta är det vanligaste måttet)
grundmodulen byggs ut med ytterligare moduler till önskad bredd i
butiken = 1250 +1250 + 1250 o.s.v. För att kunna använda RotoShelf i
en dylik kyldisk delade vi in 1250 mm i två och varje hylla blev då
625 mm och fick då i framkant fyra rundade hörn vilket innebär att
många produkter inte kunde placeras på hyllan.

· TurnLoader hyllan behöver inte delas i två vilket innebär att
varje hylla blir 1250 mm utan rundade hörn i framkanten.

· TurnLoader kan installeras i kyldiskar med och utan dörrar.

· TurnLoader hyllan kan justeras i höjdled exakt efter produktens
höjd.

· TurnLoader hyllans lutning kan justeras i följande vinklar; 0 - 4
- 8 - 12 grader. Detta innebär att i princip alla produkter kan glida
på hyllan när rätt vinkel är inställd. För att kunna nyttja hyllan i
de olika vinklarna har en skräddarsydd pusher (påskjutare) för
bolagets patenterade hyllor utvecklats. Med pushern installerad på
hyllan kan de flesta produkter placeras på hyllan och automatiskt
skjutas mot fronten när en produkt tas av kunden.

· Testinstallationer sker nu runt om i världen och idel beröm
erhålls.

· Under rubriken VD kommentar lägger vi in länkar till Youtube där
produkterna presenteras av vår VD i USA, Craig Nickell.

Kunder

· Listan på bolagets kunder kan göras lång och nya tillkommer
fortlöpande, nedan nämner vi två nya kunder med stor potential.

· Den ena är en kinesisk aktör för samarbete på den kinesiska
marknaden. Möte nummer två genomfördes mellan företagsledarna på
bolagets fabrik i Slovakien i juli 2018.

· I maj 2018 genomfördes en installation av RotoShelf för Multidecks
(kyldiskar) i Oscartielles fabrik i Italien. Kyldiskarna levererades
till Circle K i Polen för ett större test. Oscartielle ägs av Europas
största tillverkare av kyldiskar, Arneg, Installationen var den
första som genomförts i en kyldisktillverkares fabrik. Faller testet
väl ut hos Cirkel K finns stora möjligheter till vidare leveranser
runt om i världen.

Ebeco/ScanTrailer = släpvagnar

· På den svenska marknaden etablerades en återförsäljare av
bolagets släpvagnar. Återförsäljaren är en av Sveriges störst
släpvagns försäljare och detta samarbete resulterade i första
leveranser i storleksordningen ca 2 500 tkr från att Scan Trailers
nya försäljningschef startade i april 2018., fFörsäljning har skett
både från den nya återförsäljaren och från ScanTrailers egna lager i
Sollentuna. Leveranser sker fortlöpande under Q3.

· Den varma sommaren har inte gynnat försäljning av släpvagnar och
Internationellt var försäljningen av släpvagnar fortsatt låg men
Ebeco/Scantrailer ligger kvar på i princip samma marknadsandel vilket
visar att det varit vikande marknad och inget specifikt för
Scantrailer.

Enjoy Sales AB

· Som meddelades i Q1 rapporten inleddes under våren 2018 ett
samarbetsavtal med engelska kylskåpstillverkaren Husky cool och Enjoy
Sales övertog till fullo den svenska verksamheten och befintliga
kunder.

· Det nya samarbetet med Husky har förutom leveranser till
befintliga kunder, också säkrat leveranser för flera miljoner till
Sveriges största bryggeri samt till några mindre bryggerier och
butikskedjor. De nya kunderna beräknas ge en omsättningsökning med ca
20-30%. Omsättningen helåret 2017 var ca 30 miljoner och 2018
beräknas omsättningen landa på ca 35-40 miljoner med rimlig marginal.

· Ytterligare en betydande aktör på den svenska marknaden tecknade
under Q2 avtal med Enjoy Sales. Dock kommer inte omsättningsökning
visas så mycket på denna kund 2018 eftersom säsongen i stort var över
när avtalet tecknades men under 2019 ger den nya kunden några
miljoner i omsättningsökning.

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Bolaget för långtgående diskussioner med en större tillverkare av
kyldiskar att skräddarsy diskar med TurnLoader som integrerad del av
kyldisken. Tillverkaren har fem fabriker, egen
försäljningsorganisation och är en av huvudleverantörerna till bla.
Carrefour.

· Bolagets samarbetspartner Husky, med fabrik i Kina, har beslutat
att utveckla två kylskåpsmodeller specifikt för RotoShelf. Kylskåpen
kommer att vara specificerade att klara "food safe" regler och
temperaturer och kan därför rekommenderas/säljas för andra produkter
än dryck. Bolaget är redan etablerat i Europa och med
specialtillverkade kylskåp för mat och RotoShelf siktar man in sig på
att etablera sig i nord- och Sydamerika förutom Europa och Asien där
man redan är etablerade.

· Tester av den MaxLoad-range av kylskåp specialdesignade för
RotoShelf pågår hos flera stora butikskedjor, både i nord- och syd
Amerika, Europa, Australien, Afrika och Asien. Test av den
nyutvecklade TurnLoader Ambient (torra varor) har initierats hos ICA
Maxi Sverige, Carrefour Belgien och hos två större butikskedjor i
USA.

· Några exempel där tester pågår och besked från testerna
förväntas komma innan utgången av 2018 är:

· Domino's Pizza USA
· 7 Eleven USA
· Walmart USA
· Seicomart Japan
· Penny Tyskland
· Ambev Brasilien
·
· Ett kraftigt åtgärdspaket planeras genomföras under hösten 2018
med fokus på ökad försäljning, ökade marginaler (gäller främst
Ebeco/Scantrailer) samt minskade kostnader och företagets tillsatta
"Change management team" har presenterat en rad förlag där följderna
utvärderas innan de genomförs.

· För att tillfälligt lösa bolagets något ansträngda likviditet har
bolaget tagit ett kortfristigt lån på 6 mkr.

VD-kommentar

Börjar med länkarna till några olika TurnLoader filmer som är tagna
med mobiltelefon. Mannen som presenterar är Craig Nickell VD i Marco
Company som EasyFill samäger EasyFill America tillsammans med; Inom
kort kommer nya professionella filmer med speaker texter på tyska,
svenska, engelska, franska till att börja med och sedan utökas med
andra språk om behovet finns.:

TurnLoader Ambient:
https://youtu.be/Wuwd_W0NGcQ

TurnLoader ColdFront/Cold room
https://youtu.be/7z8NKdeaDEk

TurnLoader Multideck
https://youtu.be/rE01mbddu98
https://youtu.be/duognwcXfSM
https://youtu.be/5pbe2NBeTG0

Att få frågor från våra aktieägare är stimulerande och här kommer
frågor och svar

Frågor från våra aktieägare:

TurnLoader:

Ni har tidigare rapporterat att TurnLoader ska lanseras under hösten
för butikshylla, ColdFront och MultiDeck. Håller ni den tidsplanen?

- Ja

Har ni fått in några större ordrar eller är det endast
testinstallationer/beställningar som gjorts?

- Om ni menar TurnLoader är det testinstallationer i detta skede. Ordrar för samtliga produkter kommer löpande.

Kommer alla ÅF börja sälja TurnLoader? Om inte, kommer HL göra det?

- Ja, alla ÅF har rätt att sälja samtliga produkter

När på ett ungefär kan vi förvänta oss att Exkal kommer börja sälja
skräddarsydda Multidecks för TurnLoader?

- Q1 2019

Kommer ni behöva tillverka nya verktyg för att...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.