Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-30

EatGood Sweden AB: Halvårsrapport EatGood Sweden AB

Kvartal 2, 1 april - 30 juni 2018

Halvårsrapport andra kvartalet 2018

Certifieringen är godkänd och den andra miljonordern från USA har
inkommit

Inriktning på verksamheten har varit med full fart på att se till att
certifieringsarbetet med ETL/UL skulle bli helt klart för att kunna
få iväg den första containern till USA och väntande kunder där. Detta
arbetet med certifieringar är tidskrävande och för produkten
Lightfry, inte helt självklar. Detta har varit en lång resa som nu är
helt avklarad och allt är godkänt vilket är nyckeln till en otrolig
marknad avseende storlek i USA och tillika potentialen för bolagets
produkt Lightfry. Marknaden i USA för Lightfry är härmed öppen!

Under kvartalet fick bolaget in den andra ordern på en 20-fots
container med Lightfry-enheter till USA som innebär ett ordervärde på
c:a ytterligare 2,9 miljoner SEK. Denna order innebär en orderstock
till USA om 5,8 miljoner SEK. Tack vare denna utvecklingen så har
bolaget anställt ytterligare en person på heltid för att kunna
hantera produktion av beställda Lightfry-enheter samt för att kunna
rampa upp produktionen vid ökad försäljning och mer inkommande order.

Kvalitets och produktförbättringar av Lightfry

Under tiden med arbetet för ETL/UL-certifieringen så har vi blivit
tvingade till, pga regelverk i olika standarder för USA, att se över
val av komponenter, allt ifrån brickor till nytt helsvetsat diskrör,
andra tekniska lösningar, val av material osv vilket har varit och
inneburit en positiv översyn av Lightfry som produkt totalt sett.
Idag har Eatgood med Lightfry en uppdaterad, förbättrad och förfinad
produkt som bolaget kan var mycket stolt över. Fullt anpassad och
redo för framtiden och kommande försäljnings- och
produktions-upprampning.

Driftsatt monteringslinje i egen regi

Sedan hösten 2017 när arbetet med att ta hem monteringen till Borås i
egen regi och i och med det ta full kontroll avseende kvalitet och
produktionsflöde så är den nu till fullo testad och verifierad.
Monteringslinan fungera mycket bra och den är planerad för att kunna
användas för stora volymer genom tillsättande av mer personal utan
flaskhalsar. Under Q2 kan vi konstatera att alla

¹ ETL/UL är en certifiering som krävs för att få lov att sälja
maskinutrustning på USA-marknaden med inriktning på el och
produktsäkerhet

förberedelser har varit mycket värdefulla och planering samt arbete
med monteringsinstruktioner och upprättande av rutiner har fallit
väldigt väl ut.

Försäljning

Under kvartalet så uppgick nettoomsättningen till 939 kkr vilket är
tre gånger mer än kvartalet innan. Försäljningen skedde delvis på
export likväl som försäljning på inhemsk marknad. Det negativa
resultatet under kvartalet om - 1 444 kkr är inom ramen för
förväntningar då den första containern levererades en bit in i juli
månad. Vi kan därmed redan nu konstatera att försäljning och
resultatet för Q3 kommer bli väsentligt bättre än i Q2.

Vår huvudstrategi med att verka nationellt via återförsäljare och
internationellt via distributörer ligger fast. Allt eftersom vi får
fler återförsäljare och distributörer så väljer vi att fokusera på de
som är hungrigast och vill mest och är mest aktiva på marknaden. Vi
måste bli mer effektiva i vårt försäljningsarbete och agerande på
marknaden och nyttja vår resurser på ett optimalt sätt vilket bolaget
nu gör genom identifiering av "preferred resellers and distributors"
, väl valda återförsäljare och distributörer.

Ekonomi - Finansiering - likviditet

Tack vare att UL/ETL certifieringen är klar och att containrar nu kan
skickas så bidrar det mycket positivt till bolagets ekonomi
övergripande. Likviditeten påverkas i allra högsta grad positivt nu
när Eatgood kan slutfakturera leveranser till USA och därmed se stora
flöden av likvider som är på väg in. Vi har en bra marginal på våra
produkter och det påverkar resultatet positivt. Likviditeten påverkas
också positivt i samband med när kapital frigörs efter den
lageruppbyggnad som skett under en längre tid inför kommande
leveranser av Lightfry-produkter i USA-versioner.

Marknadsföring - digital marknadsföring, sociala media och mässor

Prioritet nummer ett är att fortsatt skapa kännedom om Lightfry och
trumma in budskapet genom aktiv närvaro i sociala media, digital
marknadsföring och mässor såväl nationellt som internationellt.

Under kvartal 2 så har vi genomfört utskick till potentiella kunder
och vi kan tydligt se att där bolaget berättade historier om kunder
som börjat använda Lightfry i sina verksamheter gav definitivt bäst
öppningsfrekvens och intresse. Detta kommer vi fortsätta med samt att
Eatgood, efter beslut,

kommer genomföra produktion av nya filmer om Lightfry som påvisar
enkelheten, flexibiliteten samt bredden i vad som kan processas i
Lightfry som produkt under Q3/Q4 2018.

Parallellt med detta så initierades arbetet med att skapa en ny
hemsida www.lightfry.com som landningsplats för vårt internationella
arbete med distributörer och som inom kort skall lanseras under Q3,
och då också med baktanke som support för utleveranser och
försäljning i USA när den första containern kommit fram till Chicago.

Inbokade mässor - mässkalender

Café & fastfood, Kista Februari 2019
NRA Show, Chicago Maj 2019
HOST, Milano Oktober 2019

NRA mässan i Chicago, maj 2018

Under mässan i Chicago i maj månad så kom det många kunder förbi igen
som vi träffade redan 2017 och som väntar på sina Lightfry enheter -
mycket kul. Utöver detta så kom det många nya kunder som omgående
började bearbetas efter mässan för att kunna ta nya order inför
kommande leverans av Lightfry-ugnar till USA. Känslan från marknaden
i USA är att den ligger före i mognad jämfört med bl.a Sverige vilket
gör att den känns extra spännande i kombination med storlek och
mängden franchise-kedjor.

Sverige

Strategi och fokus på prioriterade återförsäljare

Vi samarbetar med många återförsäljare i Sverige och har med vår
produkt i deras utbud vilket är viktigt för att sprida kunskap och
medvetenhet hos kunder och marknad. Vi fokuserar dock i första hand
på de återförsäljare som vill göra något aktivt med Lightfry och som
ser potentialen & trend tidigt. Dessa återförsäljare ser möjligheter
i marknaden och agerar fullt ut därefter.

Vi jobbar fortsatt vidare med att bearbeta viktiga och stora aktörer
som Menigo och Martin Servera.

Syftet i förlängningen är att kunna nyttja deras position på marknaden
med befintliga kundrelationer och göra gemensamma besök och kundmöten
med väl valda objekt. Vi är fullt övertygade att detta kommer att ske
inom en relativ snar framtid och då skall vi vara redo.

Under Q2 så har det jobbats på att få till ett samarbete med en
servicepartner i Sverige och det känns väldigt skönt att få det på
plats med RMS. Då vi kan fokusera på sälj samt support gentemot
återförsäljare och servicepartner snarare än att lägga mycket tid på
resor till kund från Borås runt om i landet. Detta är ett steg som är
i helt rätt riktning och mycket bra för fortsättningen och framtiden.

Internationellt

Aktuella marknader med närvaro

Störst fokus för att få ut potential ligger i att stötta och arbeta
tillsammans med vår distributör i USA.

I samband med att den första leveransen till USA anländer så initieras
arbete och insatser för att leverera ut dem till väntande kunder men
även bearbetning av kunder som väntat på fortsatt dialog efter
godkännande av ETL/UL-certifieringen. Det är där vi ser de stora
volymerna även på kortare sikt vilket kan innebära affärer och
försäljning inom 12 månader. Framför allt skall det bli otroligt
intressant att få vara med på NRA mässan i Chicago igen 2019 och att
då kunna ta order direkt och diskutera leveranser med kunderna! Det
har vi sett fram emot länge men inte kunnat pga väntan på och arbete
med att UL/ETL certifieringen skulle bli klar. Detta kommer att ha en
otroligt stor förändring i hur vi kan arbeta och kommunicera med
marknaden.

De mest aktiva distributörerna för övrigt är i Norge, Estland,
Tjeckien, England, Schweiz/Italien, Lettland samt inte minst så klart
USA. Israel, Dubai, Turkiet, Saudiarabien samt Iran, är alla
marknader som påverkas av problem i sina respektive länder som på
olika sätt påverkar aktiviteten negativt genom krig, svag valuta
eller andra oroligheter. I Holland hoppades bolaget på att det skulle
lossna ordentligt med inkommande order, enligt erhållen information
från Holland, men det har dragit ut på tiden och Eatgood är inte lika
positivt avseende möjligheten att se en större order därifrån i
närtid.

Viktiga händelser efter andra kvartalets utgång

Efter utgången av kvartal 2 så kom beställning på en tredje container
till USA med åter igen ett ordervärde motsvarande 2,9 miljoner SEK.
Fortsatt efter utleverans och en fakturerad första container till USA
under Q3 så har vi fortfarande en orderstock till USA på 5,8 miljoner
SEK.

Vi har valt att under Q3 anställa mer produktionspersonal och
förstärka organisationen för kommande tillväxt.

Med nya order från USA - utleveranser av containrar med
Lightfry-enheter och därigenom kraftigt ökade betalningsflöden från
USA , samt aktiva distributörerer i Norge, Tjeckien, Estland,
Schweiz,

England ser det ut som en tendens mot en totalt fortsatt ökad
försäljning. Inte heller skall vi bortse från våra egna säljinsatser
på den svenska marknaden, mot större projektkunder och
återförsäljare.

För att växla upp produktionstakten och för att kunna möta förväntad
försäljning och ökad orderingång så hålls det en löpande kontakt med
våra banker för att ha framförhållning avseende likviditet genom
upptagande av krediter för lageruppbyggnad. Dessa diskussionerna
känns extra positiva med bankerna nu då vi kunnat redovisa ett rejält
positivt resultat för juli månad på hela 675 KKR (675.000).
Resultatet härrör sig till stor del från fakturering av den första
containern till USA som fyllts med Lightfry-enheter, som producerats
parallellt med arbetet att bli godkända avseende UL/ETL-certifiering
för USA-marknaden.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eatgood-sweden-ab/r/halvarsrapport-eatgood-swe...
http://mb.cision.com/Main/15408/2604676/900118.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.