Du är här

2012-09-06

ECB: Blandade förväntningar på styrräntebesked och åtgärder

(skickades första gången den 4 september)

(SIX) Det är i stort sett helt öppet om Europeiska
centralbanken lämnar styrräntan oförändrad vid 0,75 procent på
torsdag eller om det blir en sänkning med 25 punkter till 0,50
procent. Enligt Reuters enkät räknar 36 av 70 ekonomer med att
räntan lämnas oförändrad och resterande 34 tror på en sänkning
med 25 punkter.

48 svaranden räknar med att det inte kommer något besked om
räntetak för italienska och spanska statsobligationer på torsdag
samtidigt som 14 tror på att det kommer att införas räntetak.

Styrräntebeskedet lämnas klockan 13.45 och den efterföljande
presskonferensen startar klockan 14.30

ECB-ordförande Mario Draghi utlovade under förra månaden att
man kommer att vidta nya åtgärder mot den ekonomiska krisen i
EMU. De nuvarande räntespreadarna inom valutaområdet uppgavs
vara exceptionellt höga och oacceptabla. Samtidigt pekade Draghi
på att regeringarna måste fortsätta och agera mot krisen samt
att räddningsfonderna ESM och EFSF bör användas.

Draghi lämnade mer indikationer under måndagen innevarande
vecka om hur centralbanken kan erbjuda stöd till problemtyngda
länder som Spanien och antydde att banken har möjlighet att köpa
statsobligationer med 2-3 års löptid på marknaderna. Det skulle
inte bryta mot EU-fördraget, enligt ordföranden. Kommentarerna
från Draghi skedde i en stängd session i Europaparlamentet.

Draghi "har inga problem med köp av obligationer på två eller
tre år på andrahandsmarknaden", sade Europapolitikern Jean-Paul
Gauzes till journalister. Flera politiker som deltog vid
sessionen uppgav samtidigt att interventioner på
statsobligationsmarknaden fortsatt kan ligga en bit fram i
tiden.

I samband med presskonferensen på torsdag kommer även ECB att
presentera de egna prognoserna för BNP och inflation under 2012
och 2013. Enligt analytiker förväntas tillväxtprognoserna för
2012-2013 sänkas något samtidigt som inflationsprognoserna
väntas hamna något högre än föregående prognos som lämnades i
juni.

Barclays - Poängterar att ECB är oberoende, vilket gör att de
inte väntas avvakta till Tysklands konstitutionella domstol tar
ett beslut den 12 september för att lämna detaljer om
åtgärderna. Flexibla obligationsköp förväntas baserat på
implicita eller explicita räntetak.

Commerzbank - Räknar med att ECB intar en pragmatisk hållning
och köper obligationer med korta löptider i obegränsade
kvantiteter, efter att ha uppnått vissa räntespreadsnivåer.

Danske Bank - Obligationsköpen förväntas vara villkorade av
att länderna söker stöd från EU och undertecknar ett
reformprogram. ECB bedöms inte meddela explicita tak för
räntorna för att hålla maximal flexibilitet i implementeringen
men centralbanken förväntas ändå vara redo att försvara
inofficiella tak med full kraft.

Deutsche Bank - Huvudscenariot är att ECB meddelar ett
obligationsköpsprogram med löptider på 2-3 år och flexibel
kvantitet. Obligationsköpen förväntas inte komma att
steriliseras initialt (vilket varit fallen med de tidigare
obligationsköpen). Programmet bedöms vidare antingen vara
villkorat av primära interventioner av EFSF/ESM alternativt av
en kvartalsvis översyn.

ING - Basscenariot är att potentiella ECB-köp av
statsobligationer kommer att vara koncentrerade till spanska
obligationer med korta löptider. Förhoppningarna är då att det
kommer att påverka även andra löptider och även hjälpa till att
dra ned de italienska räntenivåerna genom relativvärdering.
Ränte- eller spread-tak förväntas inte men däremot sannolikt ett
löfte att erbjuda seriöst stöd.

JP Morgan - Räknar med att Draghi är knapphändig med detaljer
men att agerande för att sänka statsobligationsräntorna med 2-3
års löptid efter mötet kommer att tala sitt tydliga språk.
Motivet för att ECB ska intervenera och köpa portugisiska
statspapper är stort då landet har följt sitt
åtstramningsprogram.

Nordea: Räknar med att ECB lämnar knapphändiga detaljer i det
nya interventionsprogrammet. Däremot förväntas det komma
beslutsamma interventioner längre fram. Det kanske inte löser
skuldkrisen men kommer minska den finansiella stressen på
marknaderna betydligt och hjälpa till att återställa förtroendet
för de skuldtyngda ekonomierna samt för EMU i sin helhet.

RBC - Tror inte att ECB:s direktion är redo att lägga fram
ett färdigt detaljerat förslag utan väntas hålla på en del
flexibilitet. Det kommer dock att behövas tillräcklig
information för Spanien och Italien att kunna utvärdera sina
alternativ.

SEB - ECB koncentrerar sig på åtgärder som inte är standard
för att bekämpa finansmarknadens bristande funktionsförmåga.
Utöver det kommer den penningpolitiska direktionen sannolikt
vidta ytterligare åtgärder för att underlätta tillgången till
centralbankens likviditet genom att sänka kraven på tillåtna
säkerheter.

Societe Generale - Förväntar att ECB avvaktar Tysklands
konstitutionella domstolsbesked den 12 september innan
obligationsplanen slutförs. Det innebär att vi sannolikt inte
kommer att få alla detaljer redan den 6 september. Ett räntemål,
även om det är flexibelt, bedöms vara för långt ifrån ECB:s
mandat för att kunna vara trovärdigt. Det bör också ses som ett
hot mot centralbankens oberoende.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.