Du är här

2017-05-24

ECB: RISKER MED SNABB OMPRISSÄTTNING PÅ RÄNTEMARKNAD - RPT

STOCKHOLM (Direkt) Riskerna för omprissättning på räntemarknaden förblir
betydande, men marknadstrycket mot bankerna har minskat även om sårbarheter
kvarstår. Fortsatt politisk osäkerhet och eventuellt högre obligationsräntor
kan utlösa förnyad oro för skuldernas uthållighet, men brexit väntas inte
utgöra någon betydande risk för den finansiella stabiliteten i euroområdet.

Det skriver ECB i sin Financial Stability Review som publicerades på onsdagen.

ECB konstaterar att indikatorer över stressnivån i euroområdet har förblivit
låga det senaste halvåret. Riskerna för en snabb omprissättning på globala
räntemarknader kvarstår dock. I euroområdet kan detta förverkligas via
spridningseffekter från högre räntor i utvecklade ekonomier, särskilt i USA.

"I takt med att investerare fortsätter att förlänga durationen i sina
ränteportföljer så är de exponerade mot ökade marknadsrisker", skriver ECB.

Det finns samtidigt fortsatt betydande sårbarheter hos bankerna i euroområdet.
Marknadstrycket har minskat det senaste halvåret, där särskilt priserna på
bankaktier stigit betydligt. Låga räntor fortsätter ändå att utgöra en
utmaning mot bankernas lönsamhet. I den del regioner tyngs vinstutsikterna
fortsatt av stora delar problemlån. En rad strukturella utmaningar tynger
också utsikterna i flera sektorer, inklusive överkapacitet, begränsad
inkomstdiversifiering och begränsad kostnadseffektivitet.

Riskerna för att oron för skuldernas uthållighet kan tillta har återvänt sedan
förra rapporten i november. Den pågående återhämtningen sedan dess har
visserligen stöttat utsikterna för uthålligheten hos euroländernas
statsskulder.

"En förlängd period av (geo)politisk osäkerhet kan, däremot, dämpa den
ekonomiska tillväxten och leda till högre riskpremier. Detta skulle öka
finansieringskostnaderna och kan utlösa oro för skuldernas uthållighet i en
del länder", skriver ECB.

Riskerna med en förhöjd skuldnivå finns även i den privata sektorn, givet den
höga skuldsättningen i företagssektorn, såväl ur en historisk som
internationell jämförelse.

Det finns även risker från den finansiella sektorn utanför bankerna.
Investeringsfonder har vuxit kraftigt på senare år och har potentialen att
förstärka stabilitetsriskerna. Dessa risker är nära förknippade med en abrupt
omprissättning på obligationsmarknaderna.

Bild: ECB ser fyra huvudsakliga risker de kommande två åren.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.