Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-01-25

ECB: Stor LTRO-återbetalning, men nästa blir mindre - Nordea

(SIX) Dagens aviserade återbetalningar av affärsbankers
långfristiga LTRO-lån från ECB var större än vad många hade
räknat med och innebär ett uppåttryck på räntorna, uppger Nordea
som dock manar till försiktighet vid tolkningen av utfallet.

"Det skulle vara lätt att tro att de snabba återbetalningarna
kommer att fortsätta även under de kommande veckorna. Detta
förefaller dock inte troligt. Många banker som planerade att
återbetala hade incitament att göra det vid första bästa
tillfälle, bara för att visa att de kan", uppger Jan von Gerich,
chefsstrateg vid Nordea.

Återbetalningen avseende nästa LTRO-runda, som inleds den 27
februari, kan mycket väl bli mindre än den som meddelades i dag,
bedömer Nordea. Vid denna runda var säkerhetskraven lägre,
vilket innebar att många svagare banker lånade betydande belopp
vid detta tillfälle. De flesta av dessa banker kommer dock inte
att ha möjlighet att betala tillbaka stora delar av dessa lån i
närtid, enligt Nordea.

Europeiska centralbanken meddelade på fredagen att 278 banker
har anmält att betala tillbaka 137,2 miljarder euro till den 30
januari avseende tidigare utgivna 36-månaderlån inom Long Term
Refinancing Operation, LTRO.

Därefter kan bankerna fortsätta att betala tillbaka lån från
de första 36-månaderslånen varje vecka.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.