Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-18

ECB: VÄNTAS VILA PÅ HANEN PÅ TORSDAG, BESKED OM QE I SEPT

BRYSSEL (Direkt) ECB väntas vila på hanen vid sitt rådsmöte på torsdag för att
i september tillkännage en förlängning och nedtrappning av tillgångsköpen i
QE-programmet.

Möjligen kan ECB på torsdag släppa sitt språkbruk om beredskap att öka köpen,
tror vissa ECB-bevakare.

Protokollet från junimötet visade att ECB-rådet redan då övervägde att ta bort
sin lättnadsbias i QE-programmet om utsikterna förbättras.

Men framför allt visade protokollet - liksom uttalanden från ECB-ledamöter
därefter - en rädsla för att marknaden ska övertolka budskapet om
åtstramningar.

Tillbakadragandet av den ackommoderande penningpolitiken kommer att ske sakta
och försiktigt.

"Det fanns en oro (på ECB-mötet den 8 juni) att även små och stegvisa
förändringar i kommunikationen kan misstolkas som en signal om mer
fundamentala förändringar i policyinriktningen", löd protokollet för mötet.

ECB bör anpassa sin politik "försiktigt och flexibelt, baserat på vad som är
viktigt för vårt mandat: inflationsutsikterna", sade ECB-ledamoten Benoit
Coeuré för knappt två veckor sedan.

ECB vill hålla tidslängden för QE-programmet öppet och behålla flexibiliteten
om utsikterna ändras.

I torsdags förklarade den lettiske ECB-ledamoten Ilmars Rimsevics att
tillgångsköpen kommer att fortsätta än ett par år.

Allt fler ECB-bedömare tror att centralbanken inte kommer att följa en
förutbestämd nedtrappning utan ta ett steg i taget.

I år ska ECB-chefen Mario Draghi hålla tal vid centralbankssymposiet i Jackson
Hole i slutet av augusti. Det har lett till höga förväntningar om viktiga
besked där. När han senast höll tal där 2014 flaggade han för ECB:s beslut om
starten på de kvantitativa lättnaderna någon vecka senare

I Bloombergs ränteenkät tror alla 56 svarande att ECB behåller styrräntan och
depositräntan oförändrade på torsdag. Bara några enstaka ekonomer tror på
höjningar under det kommande året.

Först i juni 2018 finns en mer betydande minoritet ekonomer (sju stycken,
eller 13 procent) som spår en höjning. Ytterligare 14 procent tror på en
höjning under tredje kvartalet 2018 och 30 procent under fjärde kvartalet.

När det gäller om ECB släpper sin lättnadsbias - att inte längre tala om att
öka stödköpen inom QE - är förväntningarna nästan 50-50 inför torsdagen.

Sker det inte nu blir det vid mötet den 7 september, enligt enkäten.

Vid mötet den 7 september väntas ECB också förlänga QE bortom årsskiftet, men
sänkta månatliga köp från nuvarande 60 miljarder euro. 35 procent anser att
ECB kommer att staka ut en bestämd bana för neddragningen medan resterade 65
procent tror tvärtom, att det blir stegvis ad hoc.

I början av juni ändrade ECB sin riskbalans för tillväxten, från att riskerna
övervägde på nedåtsidan till att de nu i stort är balanserade.

I QE-programmet (PSPP) har ECB hittills köpt obligationer för totalt 1.637,2
miljarder euro sedan starten i mars 2015 till och med förra veckan.

Dessutom har ECB köpt säkerställda obligationer för totalt 223,9 miljarder
euro sedan starten den 20 oktober 2014.

Köpen av ABS:er (Asset Backed Securities) uppgår nu till totalt 24,7 miljarder
euro sedan detta programs start den 21 november 2014.

Köpen av företagsobligationer uppgår nu till totalt 100,3 miljarder euro sedan
starten den 8 juni 2016.

I de fyra fyraårsreporna (TLTRO II) lånade ECB ut i tur och ordning 399
miljarder euro till 514 banker, 45,3 miljarder euro till 249 banker, 62,2
miljarder euro till 200 banker och 233,5 miljarder euro till 474 banker.

Alla fyraårsrepor har genomförts.

Inflationen är fortfarande alltför låg. ECB:s prognos den 8 juni spådde en
inflation på 1,5 procent i år, 1,3 procent 2018 och 1,6 procent 2019. (BNP
väntades växa 1,9 procent, 1,8 procent respektive 1,7 procent de tre åren.)

Inflationen i euroområdet sjönk i juni till 1,3 procent från 1,4 procent i
maj. Däremot steg kärninflationen (alltså undantaget energi, livsmedel,
alkohol och tobak) till 1,1 procent från 0,9 procent.

Energiprisinflationen föll i juni till 1,9 procent från 4,5 procent i maj.
Livsmedel, alkohol och tobak sjönk till 1,4 procent från 1,5 procent.

Tjänster steg till 1,6 procent från 1,3 procent medan industrivaror ökade till
0,4 procent från 0,3 procent.

Industrins producentpriser dämpades till 3,3 procent i maj på årsbasis från
5,7 procent i april.

Bland övrig statistik låg arbetslösheten stilla på 9,3 procent i maj från
april. Det är den lägsta siffran sedan 2009.

Industriproduktionen i euroområdet steg med 1,3 procent under maj månad,
jämfört med en månatlig uppgång på 0,3 procent i april.

Detaljhandelsförsäljningen steg 2,6 procent i maj, lika mycket som i april.

Råoljepriset för Brentoljans enmånadstermin ligger kvar kring 48:50 dollar per
fat från förra ECB-rådsmötet den 8 juni.

Euron har stärkts till drygt 1:15 dollar från 1:125 vid förra mötet.

Framtidstron steg i juni till den högsta nivån sedan augusti 2007, alltså före
finanskrisen, enligt EU-kommissionens konfidensindikator ESI. Indikatorn
nådde 111,1 i juni, upp från 109,2 i maj.

Alla enskilda sektorsindikatorer steg, i ordningsföljd från mest till lägst:
finansiella tjänster, detaljhandeln, byggsektorn, industri och tjänster.

Även euroområdets ledande indikator för företagsklimatet BCI steg i juni, till
1,15 från 0,90 i maj.

ECB:s tvåpelarstrategi tillmäter stor vikt vid ökningstakten för
penningmängden (mätt som M3). I maj steg M3 till 5,0 procent från 4,9 procent
i april.

M3 låg över ECB:s mål (referensvärde) på 4,5 procent för sjunde månaden i rad
efter en kort dipp under i oktober ifjol. Oktober var första gången sedan i
mars 2015 som M3 låg under 4,5 procent.

Den historiska botten för euroområdets M3 nåddes på -0,4 procent i februari
2010. Den högsta noteringen historiskt var 12,4 procent i november 2008.

Ökningstakten för det smala penningmängdsmåttet M1 var oförändrad på 9,3 i maj
från april.

Bland privata krediter ökade lånen till hushållen till 2,6 procent i årstakt
från 2,4 procent medan lån till företag låg stilla på 2,4 procent.

ECB:s bank lending survey visade att bankernas kreditvillkor för företagslån
och bolån fortsatte att mildras under andra kvartalet. Men lånevillkoren för
konsumentkrediter stramades åt något.

Låneefterfrågan steg i alla kategorier.
---------------------------------------
Bengt Ljung +32 22 30 74 56

http://twitter.com/Direktbryssel

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.