Du är här

2017-10-11

EcoRub: Beslut om tilldelning av konvertibla skuldebrev i EcoRub AB (publ) samt beslut om kvittning i efterhand

Styrelsen meddelar härmed att beslut tagits om tilldelning i den
emission av konvertibla skuldebrev i EcoRub AB (publ) som godkändes
vid extra bolagsstämma den 29 september 2017. Vidare har beslutats om
kvittning i efterhand av lån upptagna den 19 juni 2017.

Beslut om kvittning i efterhand för riktad emission av konvertibla
skuldebrev

Styrelsen har beslutat att nedanstående parter tilldelas konvertibla
skuldebrev enligt den fördelning som följer av tabellen nedan. Som
framgår av kallelse under stycket "Skäl till avvikelse från
aktieägares företrädesrätt samt värdering" har bolaget, som en del av
bolagets finansiering, upptagit ett lån om 1 499 998,50 SEK den 19
juni 2017. Kvittning i efterhand har beslutats för att förenkla
transaktionsprocessen, vilket möjliggör att omvandla ovanstående
kortfristiga lån till långfristiga lån, vilket framgår av kallelse
publicerad den 29 augusti 2017. På sikt kommer detta även möjliggöra
en förstärkning av balansräkningen genom att minska bolagets
skuldsättning. Genom beslut om kvittning i efterhand kommer samma
ändamål att uppnås som om betalning först hade erlagts bolaget.
Styrelsens bedömning är att ovanstående transaktionsprocess är till
fördel för befintliga aktieägare. Innehavaren av konvertibler är
berättigad att under tiden från och med registreringen av
emissionsbeslutet hos Bolagsverket till och med den 24 oktober 2018
påkalla konvertering, av hela eller delar av konvertibeln, till nya
B-aktier i EcoRub AB (publ). Konvertering av konvertibler till nya
B-aktier i EcoRub AB (publ) kan ske till en kurs om 0,65 SEK per
B-aktie. Emissionskursen har fastställts till ett bedömt
marknadsvärde.

Namn Genom bolag Antal konvertibler Belopp (SEK)
Leif Johansson 4 Chair AB 769 230 499 999,50
Svante Larsson SL Innovation AB 769 230 499 999,50
Jens Malmgren Plano System AB 769 230 499 999,50
Totalt: 2 307 690 1 499 998,50

Emissionen av konvertibla skuldebrev sker utan aktieägares
företrädesrätt och grunden för att avvika från aktieägares
företrädesrätt är att omvandla ovanstående kortfristiga lån till
långfristiga lån samt att på sikt även möjliggöra en förstärkning av
balansräkningen genom att minska bolagets skuldsättning. Därutöver
stärker emitteringen av konvertibler, som berättigar till
konvertering till nya B-aktier, bolagets finansiella ställning genom
att minska framtida räntekostnader.

För mer information om EcoRub AB (publ), vänligen kontakta:

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se

070 66 34 174

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ecorub/r/beslut-om-tilldelning-av-konvertibla-...
http://mb.cision.com/Main/11601/2364976/734962.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.