Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-07

EcoRub: EcoRub ger ut vederlagsfria teckningsoptioner

Styrelsen för EcoRub har beslutat att ge ut vederlagsfria
teckningsoptioner till samtliga aktieägare.

Innehavare av aktier i Ecorub vid avstämningsdagen den 2019 03 22
erhåller vederlagsfria teckningsoptioner

Tio aktier per avstämningsdagen ger rätt till nio teckningsoptioner TO
4 B. Avrundning sker nedåt. Kursen för inlösen av dessa optioner
kommer att bli 0,20 SEK.

20 mars 2019. Sista handelsdag i aktierna med rätt att erhålla
teckningsoption.

21 mars 2019. Första handelsdag i aktierna utan rätt att erhålla
teckningsoption.

Tilldelning av teckningsoptionerna sker till vederbörandes konto inom
några dagar efter avstämningsdagen.

En teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i bolaget
till kurs 0,20 SEK per B-aktie under perioden 26 mars - 12 april
2019.

Utnyttjande av teckningsoptioner TO 4 B - direktregistrerade
innehavare

Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av
teckningsoptioner TO 4 B skall anmäla inlösen genom att fylla i och
skicka in gällande anmälningssedel för lösen av EcoRub TO 4 B senast
fredag den 12 april 2019 till Aktieinvest FK AB. Anmälan sker genom
samtida betalning.

Anmälningssedel kommer att publiceras på bolagets hemsida:
www.ecorub.se och på Aktieinvests hemsida: www.aktieinvest.se.

Observera att både anmälningssedel och likvid måste vara Aktieinvest
tillhanda senast den 12 april 2019.

Utnyttjande av teckningsoptioner TO 4 B - förvaltarregistrerade
innehavare

Förvaltarregistrerade innehavare (innehav på aktiedepå, ISK-konto
eller kapitalförsäkring) av teckningsoptioner TO 4 B ska anmäla lösen
av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa
förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i
god tid före fredagen den 12 april 2019, då olika förvaltare har
olika handläggningstider.

Handel med teckningsoptioner TO 4 B kommer inte att ske.

De nya B-aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som
interimsaktier (EcoRub IA B) och omvandlas till B-aktier så snart
emissionen har blivit registrerad hos Bolagsverket.

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 mars 2019

Åke Paulsson

CEO

ake.paulsson@ecorub.se

+46 70 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR
- ThermoPlastic Recycled Rubber- som är patenterad. Bolaget
blandar termoplaster, gummipulver och ibland organiska fibrer som
trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material - ekologiskt
gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat
utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt
kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av
formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet
finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ecorub/r/ecorub-ger-ut-vederlagsfria-teckning...
https://mb.cision.com/Main/11601/2745685/1003997.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.