Du är här

2017-05-19

EcoRub: Kvartalsredogörelse för EcoRub AB (publ) januari - mars 2017

JANUARI-MARS

· Nettoomsättning för perioden 0,67 Mkr (0,55)
· Resultat efter finansnetto - 0,4Mkr (-1,8)
· Resultat per aktie -0,01 kr (-0,08)
· Likvida medel vid periodens slut 0,175 Mkr (0,9Mkr)
· Antalet aktier är 51 243 485 st. Alla aktier är B-aktier.

VD-KOMMENTAR

I januari 2017 skrevs ett avtal under med ett Kinesiskt företag om
leveranser av järnvägskuddar till den Kinesiska järnvägen. Enligt
avtalet skulle ett förskott betalas ut, men det har fördröjts på
grund av förseningar med beslutsgång i kinesiska myndigheter.
Styrelsen kan inte bedöma om affären kommer att kunna genomföras. Ett
provverktyg har tagits fram för att kunna testa produkten och prover
har skickats till Kina.

Vi har också lagt ned arbete och kostnader för en försäljning av Know
How till Kina. Om försäljning av Know How blir av är osäkert, men det
som talar för det är att den kinesiska företaget visat stort intresse
och varit på ett veckolångt besök hos oss. Totalt sett har
aktiviteterna gentemot Kinesiska företag kostat 197 746 plus arbete.

Styrelsens planer från årsmötet 2016 har inte kunnat genomföras
eftersom den fusion på 2 miljoner som genomfördes för detta i augusti
2016 har i runda svängar gått till att betala av skulder från den
tidigare styrelsens verksamhet. Senaste skulden som betalats var i
mars 2017och gällde skatt på pensionskostnader och bolagsskatt på ca
250.0000.

Fusionsdatum för fusion mellan moderbolaget EcoRub AB och
dotterbolagen EcoElast AB, Profarma AB och Holmsund Golv AB
fastställdes av bolagsverket till 2017 01 30. Fusionen har ökat det
egna kapitalet med 233 976 kr.

Aktuella överväganden.

Ergomina lider ännu av den badwill som skapades för ett år sedan med
konkursen i Arbergo Scandinavia AB. Omsättningen var 17 % lägre detta
kvartal är motsvarande kvartal 2015. 2016 bedrevs ingen verksamhet
under det varumärket under det kvartalet. Emellertid finns några
betydande affärer på gång som vi hoppas kunna berätta om inom kort.
Vinsten i Ergomina motsvarade 5 % av omsättningen under kvartalet.

Vi har under perioden arbetat med en finansieringsplan för att
långsiktigt lösa den finansiellt ansträngda situation som vi befinner
oss i. Vi har finansiärer som visat intresse av riktade emissioner
och vi har valt att diskutera med den som ger mest fördelaktiga
villkor. Vi hoppas kunna presentera villkoren vid årsstämman.

Verksamhet

EcoRub AB (publ) är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad
metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt
material - ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper.
Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet,
slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är
avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som
används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av
gummiduk, mattor och skivor.

Koncernstruktur

EcoRub AB är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen
Ergomina AB. EcoRub säljer produkter under varumärkena
ProFarma®-produkter till lantbruk och hästägare och EcoElast®till
industrier som använder sig av dukar/mattor av återvunnet gummi.

Delårsredogörelse i sammandrag:

+---------------------------------+----------------------+-----------------------+
| |2017 01 01 -2017 03 31|2016 01 01 - 2016 03 31|
+---------------------------------+----------------------+-----------------------+
|Omsättning under perioden: | 674 486| 556 415|
+---------------------------------+----------------------+-----------------------+
|Resultat efter finansiella poster| -425 362| -1 753 516|
+---------------------------------+----------------------+-----------------------+
|Kassa och bank | 175 404 | 909 892 |
+---------------------------------+----------------------+-----------------------+
|Resultat per aktie | -0,01| -0,08|
+---------------------------------+----------------------+-----------------------+

Antalet utestående aktier sista mars 2017 var 51 243 485 st. Det fanns
cirka 975 aktieägare.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är
principerna desamma som i senaste årsredovisningen.

Denna delårsredogörelse har inte varit föremål för särskild granskning
av företagets revisorer.

Bokslutskommuniké för Ecorub AB (publ) januari - juni 2017
(http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=77184) ska lämnas 30
augusti 2017.

2017 05 19

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att
blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material -
ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är
bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att
materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för
formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom
plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och
skivor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ecorub/r/kvartalsredogorelse-for-ecorub-ab--pu...
http://mb.cision.com/Main/11601/2269278/676967.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.