Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-27

Edgeware: DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2018

"Vi har åtgärder på plats för att komma tillbaks till lönsam tillväxt.
Fokus är nu på effektiv exekvering av dessa" Karl Thedéen, VD
Edgeware

ANDRA KVARTALET 2018:

· Nettoomsättning 50,0 MSEK (40,2), en ökning med 24,3 procent.
· Bruttoresultat 32,3 MSEK (28,4), motsvarande en bruttomarginal på
64,5 procent (70,5).

· Rörelseresultat (EBIT) -15,2 MSEK (-12,9), motsvarande en
rörelsemarginal på -30,4 procent (-32,1).

· Periodens resultat -11,2 MSEK (-10,2).
· Kassaflöde från den löpande verksamheten -28,6 MSEK (-9,1).
· Periodens resultat per aktie före och efter utspädning -0,4 kr per
aktie (-0,3).

FÖRSTA HALVÅRET 2018:

· Nettoomsättning 98,5 MSEK (108,9), en minskning med -9,6 procent.
· Bruttoresultat 64,6 MSEK (80,8), motsvarande en bruttomarginal på
65,6 procent (74,1).

· Rörelseresultat (EBIT) -26,7 MSEK (0,1), motsvarande en
rörelsemarginal på -25,7 procent (0,1).

· Periodens resultat -20,5 MSEK (0,2).
· Kassaflöde från den löpande verksamheten -21,8 MSEK (-4,4).
· Periodens resultat per aktie före och efter utspädning -0,7 kr per
aktie (0,0).

VIKTIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET

· Edgewares introducerade OTT-lösning för livesändning av stora
TV-evenemang.

· NexPlayer och Edgeware inledde strategisk integration för
TV-strömning med låg fördröjning.

· Edgeware erhöll sin första order från en kinesisk kund.
· Omstruktureringskostnader för sälj- och serviceorganisationen på
3,3 MSEK (0) ingår i kvartalets kostnader.

· VD, ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner tecknade
optioner i bolaget till ett totalt optionsvärde om 1,6 MSEK.

· Årsstämma hölls 4 maj 2018.
· Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning för
moderbolaget och koncernresultat- och balansräkning för
räkenskapsåret 2017.

· Tre nya styrelseledamöter valdes in i Edgewares styrelse, Arnd
Benninghoff, Tuija Soanjärvi och Jonas Hasselberg och tre
styrelsemedlemmar avgick, Jason Pinto, Staffan Helgesson och Karl
Thedéen

VD:s KOMMENTARER

Nettoomsättningen för årets andra kvartal ökade med 24 procent jämfört
med motsvarande period föregående år. Bruttomarginalen var 65
procent, vilket är lägre än våra historiska nivåer och förklaras
huvudsakligen av en lägre andel intäkter från kapacitetslicenser som
hanterar ökad videoströmning hos existerande kunder. Sammantaget blev
kvartalets resultat negativt vilket tillsammans med sent inkomna
ordrar även resulterade i ett negativt kassaflöde. Även om det andra
kvartalet brukar vara svagt, så är jag inte nöjd och det är
fortfarande uppenbart att vi både behöver öka intäkterna samt hålla i
våra kostnader för att komma tillbaka till lönsam tillväxt.

Jag ser dock flera positiva tecken kring de affärer som skapats under
året. Under kvartalet fick företaget sina första order från en
kinesisk kund som har behov av vår utrustning i de nät de äger både
inom och utanför Kina. Vi har även levererat en stor
hårdvaruuppgradering till en av våra allra största kunder. Affären
drevs av behovet att stödja en mer dynamisk hantering av reklaminslag
i VOD-trafik och vi ser liknande behov även hos andra stora kunder.

Ser vi på intäkterna för det första halvåret i sin helhet är jag också
glad att se att de flesta av våra stora kunder har genererat intäkter
på ungefär samma nivåer som de gjorde under första halvåret 2017. Vi
har däremot inte sett intäktsökningar till följd av VM i fotboll och
den primära orsaken är helt enkelt att våra kunder redan hade varit
förutseende nog att göra de nödvändiga investeringarna. Däremot har
vi noterat kraftiga trafikökningar i samband med livesändningarna och
har i några fall bistått kunder med support när deras andra
leverantörer av CDN-tjänster har fått problem. Detta kan komma att
skapa ökade möjligheter för oss på sikt när kunderna analyserar sina
erfarenheter från fotbolls-VM och ser över sina behov av framtida
investeringar i egna CDN-nät för att bättre hantera live trafik.

När det gäller vårt produkterbjudande ser vi ett ökat intresse för
OTT-lösningar och specifikt för vår "Origin"-lösning som har ökat vår
adresserbara marknad. Kvartalets lansering av en OTT-lösning med
fokus på just livesändningar, framförallt av sport, ligger rätt i
tiden. Detsamma gäller våra nyligen lanserade produkter som erbjuder
stöd för att hantera reklaminslag i både live- och VOD-trafik. En
annan specifik fråga som är prioriterad av flera kunder är att minska
fördröjningen vid livesändningar i mobila enheter, något som
adresserades i kvartalets annonserade samarbete med NexPlayer.

Vi har under kvartalet fortsatt genomföra de åtgärder som är
nödvändiga för att komma tillbaka till lönsam tillväxt. Vi har bland
annat reducerat personalstyrkan inom vissa områden för att kunna öka
inom andra. Inom försäljning satsar vi mer på tillväxtmöjligheter i
EMEA, framförallt utanför nordvästra Europa, i APAC samt genom nya
partnerskap. Andra åtgärder för att återvända till lönsam tillväxt
inkluderar fortsatta investeringar i produkter för att bättre kunna
hantera OTT-marknaden, inklusive ett molnerbjudande, samtidigt som vi
behöver granska kostnaderna i alla funktioner.

Sammanfattningsvis fortsätter våra stora kunder att investera i våra
produkter, vi har lanserat nya innovativa produkter som utökat vår
adresserbara marknad och vi har en ny mer effektiv säljorganisation.
Det här var ett svagt kvartal resultatmässigt och jag är inte nöjd.
Jag känner dock tillförsikt att våra åtgärder över tid tar oss
tillbaka till lönsam tillväxt i nivå med företagets övergripande
finansiella mål.

Karl Thedéen
VD Edgeware

Klockan 10.00 27 juli 2018 håller bolaget en websänd telefonkonferens
där VD Karl Thedéen presenterar rapporten tillsammans med CFO Steeve
Fuhr.

De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen
ringer in på nedanstående nummer:

SE: +46856642698

UK: +442030089811

US: +18558315945

Det går också att följa och lyssna på presentationen på följande
webblänk:https://tv.streamfabriken.com/edgeware-q2-2018

Kontakt: Steeve Fuhr, CFO

Tel: +46702177512, E-mail: steeve.fuhr@edgeware.tv

Denna information är insiderinformation som Edgeware AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och information som Edgeware AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli
2018 kl. 07.30.

Om Edgeware

Edgeware erbjuder operatörer och innehållsleverantörer lösningar som
möjliggör distribution av moderna TV-och videotjänster över internet
i stor skala till låga kostnader. Edgewares unika teknologi ger en
fantastisk tittarupplevelse och ger kunderna kontroll över sitt
innehåll. Edgeware har de senaste åren haft en snabb tillväxt och
bolaget nådde under 2017 en nettoomsättning på 237 miljoner kronor.

Edgeware har huvudkontor i Stockholm och personal i 15 länder spritt
över Europa, Asien samt Nord- och Latinamerika.

För mer information besök https://corporate.edgeware.tv

Edgeware - Let's make TV amazing again!

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/edgeware/r/delarsrapport-april-juni-2018,c2573581
http://mb.cision.com/Main/15031/2573581/883639.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.