Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-11

Edgeware: Kommuniké från årsstämman i Edgeware AB (publ) den 11 april 2019

Stockholm - Vid årsstämma i Edgeware AB (publ) den 11 april 2019
fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens
fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga
på bolagets webbplats: corporate.edgeware.tv.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman i Edgeware AB beslutade idag att fastställa resultat- och
balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och
koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2018. Vidare beslutades att
bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning
således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer
samt arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda
styrelseledamöter ska vara sex ledamöter utan suppleanter. Michael
Ruffolo, Sigrun Hjelmquist, Kent Sander, Jonas Hasselberg, Tuija
Soanjärvi och Arnd Benninghoff omvaldes som styrelseledamöter.
Michael Ruffolo omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan
revisorssuppleanter. Deloitte AB omvaldes som bolagets revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till
1.570.000 kronor att fördelas med 500.000 kronor till styrelsens
ordförande samt 190.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.
Arvode för kommittéarbete i revisionsutskottet ska utgå med
sammanlagt 80.000 kronor (varav 40.000 kronor till utskottets
ordförande och 20.000 kronor vardera till övriga två ledamöter), samt
att ersättning för kommittéarbete i ersättningsutskottet ska utgå med
sammanlagt 40.000 kronor (varav 20.000 kronor till utskottets
ordförande och 10.000 kronor vardera till övriga två ledamöter). Till
bolagets revisor ska arvode utgå enligt löpande av styrelsen godkänd
räkning.

Beslut avseende valberedning och riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med föreslagna principer för utseende
av valberedningen samt styrelsens förslag till riktlinjer för
bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare.

För ytterligare information, kontakta:

Richard Berg, General Counsel, richard.berg@edgeware.tv ;+46702853157

Om Edgeware

Edgeware erbjuder operatörer och innehållsleverantörer lösningar som
möjliggör distribution av moderna TV-och videotjänster över internet
i stor skala till låga kostnader. Edgewares unika teknologi ger en
fantastisk tittarupplevelse och ger kunderna kontroll över sitt
innehåll. Edgeware har fler än 200 kunder och har huvudkontor i
Stockholm och personal spritt över Europa, Asien samt Nord- och
Latinamerika.

För mer information besök https://corporate.edgeware.tv

Edgeware - Let's make TV amazing again!

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/edgeware/r/kommunike-fran-arsstamman-i-edgewa...
https://mb.cision.com/Main/15031/2786881/1024365.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.