Du är här

2018-08-24

Effnetplattformen AB (publ): Delårsrapport Januari - juni 2018

Luleå, 24 augusti 2018 -- Effnetplattformen AB (publ)

DELÅRSRAPPORT

Januari - juni 2018

* Koncernens omsättning för det första halvåret uppgick till KSEK 4 712 (7
817) eller SEK 0,52 (1,04) per aktie.
* Rörelseresultatet för det första halvåret uppgick till KSEK 474 (2 989).
Nettoresultatet var för samma period KSEK -9 839 (2 794) eller SEK -1,09
(0,37) per aktie och nettomarginalen uppgick till -209 % (36 %).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det första halvåret
till KSEK -797 (2 7241) eller SEK -0,09 (0,361) per aktie.
* Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid
periodens slut till KSEK 26 410 (27 589) vilket motsvarar SEK 2,92 (3,05)
per aktie.
* Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till KSEK 25 887 (42 864)
eller SEK 2,86 (4,74) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 88 (92)
procent.
* Styrelsen har beslutat att skriva ned värdet på koncernens aktieinnehav i
Earners Alliance AB (publ) (tidigare CasinoWilds Holding AB (publ)) med
KSEK 4 711 (-), vilket belastar finansnettot för det andra kvartalet med
samma belopp. Efter nedskrivningen uppgår det bokförda värdet på aktierna i
Earners Alliance AB (publ) till noll.

Fotnot 1: Vissa transaktioner i genomförandet av affären med
Samhällsbyggnadsbolaget efter beslut på dess extra bolagsstämma 2017-01-16
har beaktats som om de hänt per 2017-01-01. Därmed visar
Proforma1kassaflödesanalys och förändring av eget kapital transaktioner
tillhörande den nya koncernen.

För ytterligare information kontakta:

Aniruddha Kulkarni, Verkställande direktör,aniruddha.kulkarni@effnet.com, +46
(0)920 60918

Sten Sundén, Finanschef,sten.sunden@effnet.com

eller besök bolagets hemsida:www.effnetplattformen.se

Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 aug kl. 08:30 CET.

Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på Nasdaq First
North (symbol EFFP). Certified Adviser är Eminova Fondkommision
AB (www.eminova.se ). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern
med verksamhet inom
avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta
teknikbolag samt baserat på
moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera,
investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för
våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB,
(www.effnet.com ). För mer information om Effnetplattformen AB,
besökwww.effnetplattformen.se .

Om Effnet AB

Effnet AB utvecklar egna mjukvarulösningar för effektivisering av nätverk och
licensierar dem till bolag över hela världen. Effnets 4G/5G-protokollstack
licensieras till chipset- och produktbolag för användning i mobila enheter
inklusive mobila IoT-terminaler, mobiltelefoner, modem och accesspunkter för
mobilt bredband, basstationer (från small cells till C-RAN), testsystem m.m.
Effnet är världsledande inom området IP Header Compression och dess produkter
inom det området licensieras till chipset- och produkttillverkare för
användning i fasta, mobila och satellit-nätverk. För mer information om
Effnet AB och om dess produkter och tjänster för 4G/5G-protokollstack och IP
header compression besökwww.effnet.com.

Effnetplattformen 2018 Q2
http://hugin.info/164811/R/2212497/862683.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Effnetplattformen AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.