Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

Effnetplattformen AB (publ): Delårsrapport Januari - juni 2019

Luleå, 23 augusti 2019 -- Effnetplattformen AB (publ)

DELÅRSRAPPORT

Januari ? juni 2019

* Koncernens omsättning för det första halvåret uppgick till KSEK 4 547
(4 712) eller SEK 0,50 (0,52) per aktie.

* Rörelseresultatet för det första halvåret uppgick till KSEK -1 225
(474). Nettoresultatet var för samma period KSEK -953 (-9 839) eller
SEK -0,11 (-1,09) per aktie och nettomarginalen uppgick till -21 %
(-209 %).

* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det första
halvåret till KSEK -2 407 (-797) eller SEK -0,27 (-0,09) per aktie.

* Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick
vid periodens slut till KSEK 22 183 (26 410) vilket motsvarar SEK
2,45 (2,92) per aktie.

* Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till KSEK 23 121 (25
887) eller SEK 2,56 (2,86) per aktie. Koncernens soliditet uppgick
till 88 (88) procent.

 

För ytterligare information kontakta:

Aniruddha Kulkarni, Verkställande direktör, aniruddha.kulkarni@effnet.com

, +46 (0)920 60918
Sten Sundén, Finanschef, sten.sunden@effnet.com

eller besök bolagets hemsida: www.effnetplattformen.se

 

Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti kl 08:30 CET.

 

Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på Nasdaq First
North (symbol EFFP). Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46
(0)8-68421100, info@eminova.se

, www.eminova.se

. Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet
inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla
detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform,
investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade
bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har
för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com

). För mer information om Effnetplattformen AB, besök
www.effnetplattformen.se

.

Om Effnet AB

Effnet AB utvecklar egna mjukvarulösningar för effektivisering av nätverk
och licensierar dem till bolag över hela världen. Effnets
4G/5G-protokollstack licensieras till chipset- och produktbolag för
användning i mobila enheter inklusive mobila IoT-terminaler,
mobiltelefoner, modem och accesspunkter för mobilt bredband, basstationer
(från small cells till C-RAN), testsystem m.m. Effnet är världsledande inom
området IP Header Compression och dess produkter inom det området
licensieras till chipset- och produkttillverkare för användning i fasta,
mobila och satellit-nätverk. För mer information om Effnet AB och om dess
produkter och tjänster för 4G/5G-protokollstack och IP header compression
besök www.effnet.com

.

Bilaga

* Effnetplattformen 2019 Q2

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.