Du är här

2018-11-07

Efter raset: "Flera skäl till minskad tillväxt"

wysiwyg_image

Det finns ett antal skäl till att Leo Vegas tillväxttakt bromsat in. Det framkom under onsdagens rapportpresentation med vd och medgrundare Gustaf Hagman och finanschef Stefan Nelson.

"Leo Vegas är ett tillväxtbolag men för första gången är vår tillväxt inte över tidigare kvartal vilket vi självfallet inte är nöjda med", sade vd Gustaf Hagman.

Han pekade på regelefterlevnad, compliance, som en del av tempotappet i tillväxten och att bolaget nu har avsatt betydligt fler anställda som arbetar med regelefterlevnad.

"Ansvarsfullt spelande är något som Leo Vegas alltid fokuserat på", sade han och fortsatte:

"Vi håller nu på att kalibrera vår affärsverksamhet för att hitta rätt balans mellan regelefterlevnad, hög nivå av spelarskydd medan vi står för den bästa spelupplevelsen", kommenterade spelchefen.

Utmanande situation

Han beskrev situationen som utmanande och pekade på att spelarvärdet "player value" påverkats på flera av bolagets huvudmarknader och att det var huvudförklaringen till den lägre tillväxttakten i det tredje kvartalet som beskrevs som ett intensivt kvartal.

På den svenska marknaden förbereder sig bolaget inför den kommande regleringen vid årsskiftet. Medan regelefterlevnad står i fokus på den brittiska marknaden på kortare sikt ser bolaget dock en enorm potential på längre sikt.

Storbritannien är Leo Vegas enskilt största marknad tätt skuggad av Sverige som båda tillsammans utgjorde ungefär halva bolagets intäkter i det tredje kvartalet.

Den organiska tillväxten för Storbritannien var hela -32 procent i det tredje kvartalet.

"Trots det på sikt viktiga förbättringsarbetet är vi inte nöjda med varken tillväxt eller lönsamhet under det tredje kvartalet. Vårt arbete inom regelefterlevnad har primärt påverkat tillväxten kortsiktigt i våra två största marknader, Storbritannien och Sverige. Som en konsekvens av omställningen har vi sett det genomsnittliga spelarvärdet sjunka, vilket kortsiktigt inte har kunnat mitigeras av ett nytt rekord i antal deponerande kunder under kvartalet", skriver vd:n i rapporten och fortsätter:

"Den andra orsaken som har haft en märkbar påverkan är de större projekten vi lanserade i andra kvartalet. Vi kommer se effekten av dessa först på lång sikt och de har dessutom haft en inlåsningseffekt av våra resurser som inte kunnat fokusera på tillväxtinitiativ".

Mål 2020

De finansiella målen för 2020 om intäkter på minst 600 miljoner euro och ebitda om minst 100 miljoner euro är nu mer utmanande än när de presenterades i våras. Men bolaget stod trots allt fast vid sina 2020-prognoser.

¨Även om en av våra huvudmarknader, Storbritannien, genomgår förändring vill jag upprepa våra finansiella mål", sade Gustaf Hagman och såg en god möjlighet att nå dessa mål.

Den organiska tillväxten var ungefär oförändrad i början av det fjärde kvartalet lät finanschefen förstå men där bolaget förväntade sig en successiv, säsongsmässig, förbättring under det avslutande kvartalet. Och om man exkluderade Storbritannien skulle Leo Vegas organiska tillväxt vara riktigt hygglig, sade finanschefen och betonade att Storbritannien var den stora boven i tillväxtdramat.

Marknadsföringskostnaderna, i förhållande till intäkterna, i det fjärde kvartalet bedömdes i nuläget inte avvika i någon större omfattning hur det tredje kvartalet var.

Gällande 2019 var det för tidigt att uttala sig om hur bolaget såg på sina marknadsföringssatsningar.

Spelaktien hade vid lunchtid på onsdagen rasat hela 23 procent efter att det tredje kvartalet inte alls levt upp till analytikers snittförväntningar enligt Bloombergkonsensus samt att början på det fjärde kvartalet var en besvikelse enligt analytikerkommentarer.

"Det är själva rapporten och inte minst den underliggande verksamheten som inte går bra. Rapporten var mycket sämre än vad bolaget guidat alla analytiker. Sen är det lägre uppdatering för det fjärde kvartalet jämfört med konsensus", kommenterar en analytiker för Nyhetsbyrån Direkt, som vill vara anonym, den kraftiga nedgången i aktien och menar vidare att problemen för Leo Vegas riskerar att fortsätta även in i nästa år.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.